Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

О признании недействительным налогового уведомления-решения. ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД УКРАИНЫ. Постановление от 21.06.2005 N 32/611

Касательно дохода физического лица, полученного от ломбарда в связи с невыполнением им своих обязанностей по договорам займа относительно выкупа заложенных вещей

(Витяг)

Відмовлено у порушенні провадження з перегляду ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного суду України від18 серпня 2005 року

<...> Заслухавши   доповідь   судді-доповідача  та  пояснення присутніх у судовому засіданні представників сторін, перевіривши наявні  матеріали  справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти  їх  встановлення  в  рішенні,  колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

<...> Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Закону  України  "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ),  дохід фізичної особи визначено як  суму  будь-яких  коштів,  вартість  матеріального  і нематеріального майна,  інших активів,  що мають вартість,  у тому числі цінних паперів або деривативів,  одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках,  визначених підпунктом 4.2.16 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.

     За приписами  пункту  12.1   статті   12   вказаного Закону (889-15), дохід платника податку від продажу об'єкта рухомого майна протягом звітного  податкового  періоду  оподатковується  за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.

     При цьому доходи (прибутки),  зазначені у цій статті, кінцево оподатковуються при їх виплаті (пункт 12.6).

     Згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги  та державне   регулювання  ринків  фінансових  послуг"  (  2664-14  ) ломбарди належать до фінансових установ,  видом діяльності яких  є надання фінансових послуг, у тому числі надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.

     За приписами Цивільного кодексу УРСР ( 1540-06 ) (стаття 374) та  Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ) (статті 589,  1046) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає  у  власність другій   стороні  (позичальнику)  грошові  кошти  або  інші  речі, визначені  родовими   ознаками,   а   позичальник   зобов'язується повернути  позикодавцеві  таку  суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої ж якості.

     Одним із  способів  забезпечення   зобов'язань   за позикою (кредитом) є застава, умови якої повинні бути обумовлені сторонами у договорі позики.

     Водночас Законом України "Про заставу" (  2654-12) (статті 19,  25)  та  статтею  589  Цивільного  кодексу України ( 435-15 ) встановлено, що в разі невиконання боржником (позичальником) своїх обов'язків  перед ломбардом під час закінчення строку дії договору позики кредитор,  зокрема ломбард, має право звернути стягнення за невиконаними обов'язками  на  предмет застави,  тобто реалізувати такий предмет застави та за рахунок одержаних від цього продажу коштів  покрити  повністю свої витрати, в тому числі на утримання заставленого майна, проценти, відшкодування збитків тощо.

     Тобто позика  (фінансовий  кредит)  є  грошовою  сумою, яка підлягає поверненню, і протягом строку дії договору позики не може розглядатися як дохід фізичної особи, яка одержала таку позику.

     Положення вказаних норм кореспондуються зі змістом підпункту 4.3.23 пункту  4.3  статті 4 "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15), відповідно до якого до складу загального місячного або річного  оподатковуваного  доходу  платника податку,  зокрема,  не включається сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської установи,  яка повертається такому платнику податку, основна сума кредиту, що отримується платником податку.

     При цьому судова колегія вважає за необхідне зазначити, що, ухвалюючи судові рішення у цій справі, суди першої та апеляційної інстанції  обґрунтовано  дійшли   висновку,   що   за   позиковими операціями  ломбард  не  є  податковим агентом,  оскільки у даному випадку  він  не  може  виконувати  обов'язок  щодо   нарахування, утримання  та  перерахування  податку  до  бюджету від імені та за рахунок платника податку,  тому що під час видачі позики вона не є доходом  позичальника,  а  при  невикупі заставленої речі в момент закінчення договору ломбард не має  коштів  позичальника,  з  яких належало б утримати податок.

     Враховуючи викладене, судова колегія погоджується з висновком судів першої та  апеляційної  інстанції,  що  в  цьому  випадку  у фізичної особи - позичальника, яка не виконала договірні обов'язки з викупу застави і в якої залишилася сума позики,  виникає дохід у вигляді суми такої позики лише після звернення ломбардом стягнення за невиконаними обов'язками на предмет застави.

     Таким чином,  дохід фізичної особи,  одержаний від ломбарду у зв'язку  з  невиконанням нею своїх обов'язків за договорами позики щодо  викупу  заставлених  речей,  є  доходом,  одержаним  не  від податкового   агента,  і  тому  підлягає  оподаткуванню  у  складі загального  річного  оподатковуваного   доходу   такого   платника податку,  в  порядку,  визначеному  у  підпункті  8.2.1 пункту 8.2 статті 8 "Про  податок  з  доходів  фізичних осіб" (889-15), відповідно до якого такий платник  податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію,  відобразити в  ній  суму  зазначеного доходу та сплатити з неї відповідний податок.

     <...> Керуючись статтями 111-5,111-7, пунктом 1 статті 111-9, статтею 111-11 Господарського   процесуального   кодексу   України ( 1798-12 ), Вищий господарський суд України постановив:

     Рішення господарського  суду  м.  Києва від 04.02.2005 р.  та постанову  Київського   апеляційного   господарського   суду   від 04.04.2005  р.  у  справі  N  32/611 господарського суду м.  Києва залишити без змін,  касаційну  скаргу  ДПІ  у  Печерському  районі м. Києва - без задоволення.

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


 

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 387 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту