Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - 30.05.2018 Вступило в силу постановление Национального банка О внесении изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины от 29.05.2018 №57

НБУ - 30.05.2018 Вступило в силу постановление Национального банка О внесении изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины от 29.05.2018 №57

Постановлением Национального банка О внесении изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины от 29.05.2018 №57, внесены изменения в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 1 марта 2016 года № 129 (с изменениями), в частности:

1) у додатку 1:

у поясненні щодо заповнення форми № 510 “Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)”:

у пункті 4:

абзац перший доповнити словами “[крім операцій, здійснених на умовах “форвард”, які відображаються на дату укладання угоди (договору)].”;

абзац четвертий після слова “угоди” доповнити словом “(договору)”;

друге речення підпунктів 8 та 9 пункту 9 після слова “клієнтів” доповнити словами “[крім операцій, здійснених на умовах “форвард”, які відображаються на дату укладання угоди (договору)]”;

у формі № 601 “Звіт про кредитні операції банку з боржником – фізичною/юридичною особою”:

таблицю частини 1 “Інформація про боржника – фізичну особу” доповнити новою колонкою 19 “Ознака використання даних для Кредитного реєстру Національного банку України”;

таблицю частини 4 “Інформація про боржника – юридичну особу” доповнити новою колонкою 31 “Ознака використання даних для Кредитного реєстру Національного банку України”;

таблицю частини 5 “Інформація щодо власників істотної участі боржника – юридичної особи” після колонки 6 доповнити новою колонкою 7 “місце реєстрації”.

У зв’язку з цим колонки 7 – 12 уважати відповідно колонками 8 – 13;

у поясненні щодо заповнення форми:

перше речення пункту 2 після цифр та літери “3578 А” доповнити цифрами та літерами “9000 А, 9001 А, 9003 А,”;

пункт 13 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“17) колонка 19 – зазначається ознака використання даних для Кредитного реєстру Національного банку України (далі – Кредитний реєстр) (так/ні) – 1 знак: 0 – ні; 1 – так.”;

пункт 16 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“22) колонка 31 – зазначається ознака використання даних для Кредитного реєстру (так/ні) – 1 знак:

0 – ні;

1 – так.”;

у пункті 17:

доповнити підпункт 2 новим абзацом такого змісту:

“колонка 7 – зазначається місце реєстрації власника істотної участі – фізичної особи: назва району (для міст – обласних центрів район не зазначається), поштовий індекс, назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, номер квартири);”;

у підпункті 3:

в абзаці першому цифри “7 – 12” замінити цифрами “8 – 13”;

в абзаці другому цифру “7” замінити цифрою “8”;

в абзаці третьому цифру “8” замінити цифрою “9”;

в абзаці четвертому цифру “9” замінити цифрами “10”;

в абзаці шостому цифри “10” замінити цифрами “11”;

в абзаці сьомому цифри “11” замінити цифрами “12”;

в абзаці восьмому цифри “12” замінити цифрами “13”;

2) підпункт 1 пункту 36 додатка 2 після слова “клієнта” доповнити словами “(крім операцій, здійснених на умовах “форвард”)”.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

детально ознайомитись з текстом - постанови Національного банку Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України від 29.05.2018 №57 - можна перейшовши за посиланням

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 138 гостей и нет пользователей