Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - внесены изменения в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка

НБУ - внесены изменения в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка

На официальном сайте Национального банка, 18.10.2018 года официально опубликовано Постановление Правления НБУ от 17.10.2018 года №110 «О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка». Постановление вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования

Постанова Правління НБУ від 17.10.2018 року №110 «Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку»

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку подання відомостей про структуру власності банку Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до розділу I Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Національний банк у разі виявлення невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначеним цим Положенням, направляє письмове повідомлення про це банку та встановлює строк для приведення структури власності банку у відповідність до цих вимог. Національний банк має право зазначити в повідомленні перелік заходів, які банку, власникам істотної участі в ньому та ключовим учасникам у структурі власності банку рекомендується вжити для приведення структури власності банку у відповідність до вимог щодо її прозорості.

Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності банку непрозорою [рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку (далі – Комітет з нагляду)], якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком.

Національний банк повідомляє банк про визнання структури власності банку непрозорою та надсилає банку копію такого рішення протягом трьох робочих днів після його прийняття.”;

2) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 7 1 такого змісту:

2 “7 1. Національний банк приймає рішення про визнання структури власності банку прозорою (рішення приймає Комітет з нагляду) у разі приведення структури власності цього банку, яка була визнана непрозорою, у відповідність до вимог Національного банку та подання банком до Національного банку відповідного клопотання та підтвердних документів. Національний банк повідомляє банк про це рішення електронною поштою Національного банку протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Структура власності такого банку може бути повторно визнана непрозорою в разі виникнення підстав, визначених цим Положенням.”.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова Я. В. Смолій

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 212 гостей и нет пользователей