Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - вступили в силу изменения в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины (относительно оптимизации процедуры осуществления Национальным банком Украины валютного контроля и совершенствование порядка проведения проверок по соблюдению

НБУ - вступили в силу изменения в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины (относительно оптимизации процедуры осуществления Национальным банком Украины валютного контроля и совершенствование порядка проведения проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства)

С целью оптимизации процедуры осуществления Национальным банком Украины валютного контроля и совершенствование порядка проведения проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства НБУ внесены изменения в Положение о валютном контроле, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 8 февраля 2000 года № 49 и Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года № 338

ПОСТАНОВА Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» 97 від 06 вересня 2018 року

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національнийбанк України”, статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою оптимізації процедури здійснення Національним банком України валютного контролю і вдосконалення порядку проведення перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2.4 та третьому реченні абзацу першого пункту 2.5 розділу 2 слова “протоколу порушення валютного законодавства” замінити словами “акта перевірки”;

2) у розділі 3:

пункти 3.2, 3.3 викласти в такій редакції:

“3.2. Уповноважені працівники Національного банку в разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків, інших фінансових установ або національного оператора поштового зв’язку зазначають інформацію про виявлені порушення в акті перевірки. Порядок складання акта перевірки визначено нормативно˗правовим актом Національного банку з питань проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства.

3.3. Підставою для застосування Національним банком зазначених у розділі 2 цього Положення санкцій є матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками Національного банку.

Уповноважені працівники Національного банку в разі отримання Національним банком матеріалів перевірок/копій документів (уключаючи копії електронних документів на паперових носіях) від державних органів валютногоконтролю та державних контрольних і правоохоронних органів або інших матеріалів, що можуть свідчити про порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв’язку валютного законодавства, здійснюють перевірку отриманої інформації та в разі наявності факту/фактів порушення валютного законодавства складають акт перевірки відповідно до нормативно˗правового акта Національного банку з питань проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства.”;

в абзацах четвертому та шостому пункту 3.4 слова “протоколу порушення валютного законодавства” замінити словами “акта перевірки”;

в абзаці першому пункту 3.5 слова та цифри “додатку 2”, “додатку 3” замінити відповідно словами та цифрами “додатку 1”, “додатку 2”;

3) у додатках до Положення: додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додатки 2, 3 уважати відповідно додатками 1, 2; додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 170 гостей и нет пользователей