Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - вступило в силу Постановление «Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году»

НБУ - вступило в силу Постановление «Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году»

Постановление от 14.08.2018 года «Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году». Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Постановление опубликовано 15.08.2018 года

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національнийбанк України”, статей 35, 66, 67 Закону України “Про банки і банківськудіяльність”, з метою забезпечення у 2018 році оцінки стійкості банків ібанківської системи України, що здійснюється згідно з Положенням проздійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженимпостановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року№ 141 (зі змінами), Правління Національного банку України постановляє:

1. Національний банк України (далі – Національний банк) за результатамиоцінки стійкості у 2018 році, здійсненої згідно з вимогами Положення проздійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженогопостановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року№ 141 (зі змінами) (далі – Положення), надсилає банкам, щодо яких оцінкастійкості у 2018 році здійснюється із застосуванням трьох етапів та за якимивизначено потребу (нестачу) у капіталі (далі – банк), вимогу про складанняпрограми капіталізації та/або плану реструктуризації (далі – вимога).

2. Банк, що отримав вимогу, подає до Національного банку:

1) програму капіталізації, складену згідно з вимогами, установленими вдодатку до Положення, на суму потреби (нестачі) у капіталі, визначеної якмаксимальна із:

  • суми потреби (нестачі) у капіталі, яка визначена за результатами оцінкиякості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, їхекстраполяції, коригувань фінансової звітності та необхідна для забезпеченнядотримання банком значень нормативу достатності (адекватності)регулятивного капіталу (Н2) у розмірі, установленому Інструкцією про порядокрегулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою вМіністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами),та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3), який запроваджуєтьсяпочинаючи з 01 січня 2019 року згідно з постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 312 “Про затвердження Змін доІнструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” у визначеномуцими Змінами розмірі;
  • прогнозованої суми потреби (нестачі) у капіталі, яка визначена за базовиммакроекономічним сценарієм на 2018 рік для забезпечення дотриманнявстановлених Національним банком граничних значень нормативу достатності(адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатностіосновного капіталу (Н3), зазначених у додатку 4 до рішення ПравлінняНаціонального банку України від 28 грудня 2017 року № 848-рш “Прозатвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків табанківської системи України” (зі змінами) (далі – додаток 4 до Рішення);

2) план реструктуризації, складений згідно з вимогами, установленими вдодатку до цієї постанови, на суму потреби (нестачі) у капіталі виходячи змаксимальної із прогнозованих сум потреби (нестачі) у капіталі, визначених забазовим макроекономічним сценарієм на 2019 і 2020 роки та за несприятливиммакроекономічним сценарієм на 2018 – 2020 роки, для забезпечення дотриманнябанком установлених Національним банком граничних значень нормативудостатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативудостатності основного капіталу (Н3), зазначених у додатку 4 до Рішення.

3. Банк забезпечує покриття суми потреби (нестачі) у капіталі шляхомвиконання:

1) програми капіталізації в термін, установлений у пункті 29 розділу ІІІПоложення;

2) плану реструктуризації – до 31 грудня 2019 року.

4. Банк, якому Національний банк за результатами оцінки стійкостінадіслав вимогу після терміну, установленого в підпункті 2 пункту 25 розділу IIIПоложення, подає до Національного банку програму капіталізації та/або планреструктуризації протягом 28 календарних днів із дня отримання такої вимоги.

5. Контроль за виконанням банком плану реструктуризації здійснюєтьсявідповідно до вимог розділу IV додатка до Положення.

6. Банки, щодо яких оцінка стійкості у 2018 році здійснюється іззастосуванням трьох етапів, норми пункту 28 розділу ІІІ Положення у 2018 роціне застосовують.

7. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційногоопублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієїпостанови.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступникаГолови Національного банку України Рожкову К. В.

9. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційногоопублікування.

детально ознайомитись з текстом - Постанови від 14.08.2018 року «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків ібанківської системи України у 2018 році» - можна перейшовши за посиланням

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 192 гостя и нет пользователей