Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Вступили в силу изменения в Правила по организации защиты помещений банков в Украине

Вступили в силу изменения в Правила по организации защиты помещений банков в Украине

На сайте НБУ обнародовано Изменения к Правилам по организации защиты помещений банков в Украине утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 № 63 (с изменениями)

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою забезпечення банками України належних умов схоронності готівки та інших цінностей Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі – Правила), що додаються.

2. Банки зобов’язані до 01 січня 2020 року забезпечити відповідність своїх приміщень та приміщень своїх відокремлених підрозділів вимогам пункту 10 розділу ІІ та пункту 41 розділу IV Правил.

3. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України 14 серпня 2108 року № 93

Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

1. У розділі І:

1) у пункті 4:

у першому реченні підпункту 8 слова “інженерно-технічна укріпленість”, “металеві ролети тощо” замінити відповідно словами “інженерно-технічне укріплення”, “металеві захисні ролети (рольставні, ролети, ролети-решітки)”;

підпункт 14 викласти в такій редакції: “14) сертифікат відповідності – сертифікат, який підтверджує відповідність продукції установленим вимогам стандарту, оформлений і виданий відповідно до Законів України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;”;

2) абзац перший пункту 6 після слів “обладнання приміщень банку” доповнити словом “технічним 2 слова “на відчинення” замінити словами “сповіщувачем, що реагує на їх відчинення”;

підпункт 2 після слова “дуального” доповнити словом “(комбінованого)”;

2) пункт 21 викласти в такій редакції: “21. Банк зобов’язаний обладнати сховище, сховище для індивідуальних сейфів, сейф, що використовується як сховище, сейф з індивідуальними сейфами кодовим пристроєм керування приладами приймально-контрольними (далі – ППК) установлення під охорону та зняття з-під охорони рубежів охоронної сигналізації.”;

3) у підпункті 1 пункту 23 слова “на відчинення” замінити словами “сповіщувачем, що реагує на їх відчинення”;

4) у пунктах 25 та 26 літери “ПКП” замінити літерами “ППК”;

5) перше речення пункту 27 після слів “систему передавання” доповнити словом “тривожних”;

6) у підпунктах 1 та 2 пункту 28 літери “ПКП” замінити літерами “ППК”;

7) пункт 30 після слова “обладнати” доповнити словами “двері до касового вузла та”;

8) підпункт 1 пункту 32 викласти в такій редакції: “1) зовнішні двері (не залежно від їх призначення та конструкції), віконні отвори приміщень касового вузла, цокольного, першого та останнього поверхів, підвалів і горищ незалежно від їх призначення та наявності в них цінностей, а також приміщень, доступ до яких можливий із пожежних сходів, покрівель прибудов;”;

9) у пункті 37 слова “забезпечити касира, який здійснює безпосереднє обслуговування клієнтів, додатковим” замінити словами “обладнати робоче місце касира (працівника банку, який здійснює операції із цінностями під час обслуговування клієнтів)”;

10) пункти 38 та 39 після слів “системи передавання” доповнити словом “тривожних”;

11) пункт 41 викласти в такій редакції: “41. Банк зобов’язаний обладнати системою відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж:

1) 14 діб – робоче місце касира, зону клієнтів біля робочого місця касира та вхід/вихід клієнтів до банку; 2) 60 діб – сховище для індивідуальних сейфів та/або приміщення, у якому встановлено сейф з індивідуальними сейфами.”;

12) пункт 43 після слів “системи передавання” доповнити словом “тривожних”.

5. У розділі V:

1) у пункті 50 слова “касового працівника”, “класом опору” замінити відповідно словами “працівника банку”, “класом тривкості”;

2) у пункті 58 слово “касового” виключити.

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 192 гостя и нет пользователей