Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

23.10.2017 ВРУ - Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" (относительно требований к размеру уставного капитала банка)

23.10.2017 в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" (относительно требований к размеру уставного капитала банка).

Согласно пояснительной записке к Проекту Закона предлагается установить требования к уставному капиталу банков на уровне не менее 200 000 000 гривен. Действующая редакция Закона "О банках и банковской деятельности" предусматривает наличие минимального уставного капитала на момент государственной регистрации не менее 500 000 000.

Закон Украины "О банках и банковской деятельности" - действующая редакция

Статья 31. Размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность.

Минимальный размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, не может быть меньше 500 000 000 гривен.

Як зазначають автори Проекту Закону «За результатами вжитих заходів з початку 2014 року було визнано неплатоспроможними та виведено з ринку 93 (дев’яносто три) банки.

Відтак, можна із впевненістю стверджувати, що очищення банківської системи від неплатоспроможних та непрозорих установ завершене.

Банки, якіпродовжують діяльність сьогодні і забезпечили відповідність статутного капіталу визначеному регулятором рівню (не менше ніж 200 мільйонів гривень), у переважній більшості є фінансово стійкими, виконують економічні нормативи (зокрема – адекватності капіталу), відповідають критеріям прозорості, мають життєздатні бізнес-моделі таздатні до розвитку.

Слід також зауважити, що мінімальний розмір статутного капіталу є класичним інструментом регулювання доступу на ринок нових гравців».


ПРОЕКТ

вноситься народними

депутатами України

Рибалкою С. В. 

Різаненком П. О.

Довбенком М. В.

Поляковим М. А.

Романюком В. М.

Фурсіним І. Г.

Клімовим Л. М.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку)

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

І.Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами) такі зміни:

1) у частині першій статті 31 цифри "500 " замінити цифрами "200".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

ГоловаВерховної Ради України А. ПАРУБІЙ

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 260 гостей и нет пользователей