Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Лізингова діяльність - надання фінансової послуги лізинговою компанією – фінансовий лізинг.

Лізингова діяльність - надання фінансової послуги лізинговою компанією фінансовий лізинг. 

Станом на 01.03.2018 року в реєстрі Нацфінпослуг (Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги) - міститься 190 лізингових компаній.

Законодавство України не містить визначення поняття лізингова компанія. Аналіз нормативно-правових актів дозволяє зробити наступне визначення:

Лізингова компанія суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний. За формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо.

Далі розглянемо детально фінансовий лізинг як вид фінансової послуги, що може надаватись як фінансовою установою, так і лізинговою компанію.

Згідно статті 1 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” - до фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Згідно ПОЛОЖЕННЯ про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 22.01.2004  N 21), можна зробити висновок, що лізингова компанія - юридичними особами - суб'єкт господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовоюустановою, але має визначене законами та нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг право надавати послугу з фінансового лізингу.

Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” – фінансовий лізинг відноситься до фінансових послуг.

ПОЛОЖЕННЯ про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами визначає фінансовий лізинг (послуга з фінансового лізингу) - як операцію з фінансовими активами, які полягають в набутті юридичною особою (лізингодавцем) у власність речі у продавця(постачальника) відповідно до встановленихлізингоодержувачем специфікацій та умов і передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) на підставі договору фінансового лізингу.

Згідно статті 807 Господарського кодексу України - предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. При цьому, не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом.

Закон України Про фінансовий лізинг передбачає, що договір лізингу має бути укладений у письмовій формі. До істотних умов договору лізингу є:

 • предмет лізингу;
 • строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);
 • розмір лізингових платежів;
 • інші умови,  щодо  яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Строк лізингу визначається сторонами договору лізингу відповідно до вимог цього Закону України Про фінансовий лізинг”.

Законом України Про фінансовий лізинг - лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку. При цьому, лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені лізингодавцю  до такої відмови.

У свою чергу, лізингодавець теж має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів.

Дохід лізингова компанія отримує у вигляді лізингових платежів. Сплата лізингових  платежів здійснюється в порядку, встановленому договором. Лізингові платежі можуть включати:

 • суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;
 • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;
 • компенсацію відсотків за кредитом;
 • інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ. ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ:

 • Реєстрація юридичної особи, за місцем знаходження лізингової компанії в державній реєстраційній службі
 • Постановка на облік лізингової компанії в Нацфінпослуг (реєстрація лізингової компанії в Нацфінпослуг)
 • Отримання ліцензії на здійснення фінансової послуги - фінансовий лізинг
 • Постановка на облік лізингової компанії до Держфінмоніторинг (реєстрація лізингової компанії в Держфінмоніторинг)


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 245 гостей та 0 користувачів