Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нові вимоги до фінансових установ 2017

10.06.2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

07.06.2016 року набуло чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ.

10.02.2017 року набуло чинності Розпорядження НацкомфінпослугПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”.

Зазначені нормативно-правові акти внесли відповідні зміни в регулювання діяльності фінансових компаній. Нові вимоги до діяльності фінансових компанії розглянемо нижче.

Щодо розкриття інформації фінансовою установою на власній веб-сторінці.

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ» - фінансові установи повинні розмістити інформацію про:

-повне найменування фінансової уставнови;

-код фінансової установи за ЄДРПОУ;

-місцезнаходження фінансової установи: код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності);

-перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (зазначається повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг);

-власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

1)відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;

2)відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

3)відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи);

-відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:

1)прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);

2)прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи;

-про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається:

1)повне найменування відокремленого підрозділу,

2)дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу,

3)код за ЄДРПОУ (за наявності),

4)види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ,

5)місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності),

6)телефон,

7)прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу;

-про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається інформація:

1)вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;

2)серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;

3)номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;

4)дата початку дії (за наявності) ліцензії;

5)інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії);

6)інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");

7)статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);

8)дата анулювання ліцензії;

9)назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;

10)дата призупинення або анулювання дозволу;

-річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність;

-про порушення провадження у справі про банкрутство (за наявності), застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу;

-у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення.

Зміни в діяльності Ломбардів

10.02.2017 року набуло чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг від15.12.2016 року, № 3120 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яким внесені зміни до Розпорядження НацкомфінпослугПро затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами».

Зазначеним Розпорядженням про внесення змін запровадженонаступні зміни щодо діяльності ломбардів.

Зокрема, зміни чітко визначили заборону використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.

Крім цього визначено, що ломбард зобов'язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України „Про господарські товариства” та формувати через знецінення (зменшення корисності) активів відповідний резерв згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Збільшено розмір власного капіталу для ломбардів.

Власний капітал ломбарду повинен бути у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень. Важливо зазначити, що ломбарди повинні привести свою діяльність до 10.02.2018 року.

Змінами до Розпорядження Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» визначено вимоги до приміщення в якому здійснюється надання ломбардних послуг.

Приміщення- частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та для зберігання заставленого майна.

Таким чином, ломбард зобов’язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

Щодо ліцензування всіх видів фінансових послуг

10.06.2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Ліцензійні умови у частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Постанова Кабінету Міністрів України №913 від 10.06.2017 року передбачає наступні новації:

- визначено поняття окреме нежитлове приміщення» - частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

- визначено поняття «залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення» - фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди);

Для отримання ліцензії фінансова установа повинна подати в пакеті документів - фінансову звітність, визначену Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані фінансової установи здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються фінансовою установою здобувачем ліцензії, яка була внесена до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування.

Постанова КМУ №913 визначили нову підставу за наявності якої особа не може займати посаду керівника фінансової установи. Зокрема, якщоособа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у виглядівідкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії).

Передбачено необхідність забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи фінансової установи під час проведення органом ліцензування у встановленому законом порядку перевірки додержання фінансової установи вимог Постанови КМУ №913.

Згідно пункту 28 Постанови КМУ №913 «приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат». Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).Строк приведення своєї діяльності у відповідність з цим пунктом для фінансових установ становить 12 місяців з дня опублікування Постанови КМУ №913 (Постанова була опублікована 10.12.2017 року) – відповідно виконання фінансовою установою пункту 28 обов'язкове до виконання фінансовою установою з 10.12.2018 року.

Постановою КМУ №913 вид діяльності залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення» - віднесено до тих видів діяльності які не можуть бути предметом діяльності однієї фінансової компанії. Виключенням з цього правила є випадки коли залучення фінансових активів здійснюється кредитною установою.

Пунктом 38 Постанови КМУ №913 визначено пряму заборону небанківським фінансовим установам (крім кредитних спілок) здійснювати діяльність по залученню фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Встановлено пряму заборону на здійснення контролю над фінансовою установою у значенніта розумінніЗакону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 82 гостя та 0 користувачів