Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Закону України Про обіг криптовалюти в Україні» та позиція регуляторів фінансовго ринку України

Останнім часом в інформаційному просторі з’явилось багато інформації стосовно застосування “криптовалют” на території України.

Актуальність даного питання підтверджується відповідними інформаційними матеріалами як зі сторони державних установ які здійснюють регулювання ринків фінансових послуг на території України, так бажанням окремих народних депутатів легалізувати криптовалюту на території України.

Варто зазначити що державні регулятори досить критично та обережно відносяться до розвитку ринку криптовалют, фактично попереджаючи населення що “складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом”.

При цьому, у своїй спільній заяві НБУ, НАЦКОМФІНПОСЛУГ, НКЦПФР попереджають, що будь-яка діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків, які фізичні та юридичні особи повинні усвідомлювати, перш ніж здійснювати операції з криптовалютами. Усі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюти, мають усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик.

Не можна також не відзначити актуалізацію розвитку процессу легалізації криптовалют, що проявляється у зареєстрованому у Верховній Раді України проекту Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні».

Зокрема, як зазначають автори Проекту Закону, - застосування криптовалюти вплине на ряд позитивних змін, як для економіки країни так і для розвитку науково-технічного прогресу, а саме: створення та розвиток нового економічного сектору в Україні, створення робочих місць, збільшення об’єму надходження податків до бюджету. На думку авторів проекту Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» - питання регулювання криптовалюти, є не лише доцільним, а й необхідним, адже, як показує світова практика, криптовалюта набирає все більшу популярність в усьому світі, її розвиток заборонити технічно неможливо і економічно недоцільно.

Зважаючи на актуалізацію питання застосування криптовалют на території України наводимо для ознайомлення Проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні».

Звертаємо вашу увагу, що на наш суб’єктивний погляд, ми повністю погоджуємось з висловленою позицією державних регуляторів фінансового ринку в Україні, щодо застережень та можливих ризиків при вкладання коштів на купівлю криптовалют.

Проект

                                               вноситься народними депутатами України

Єфремовою І.О.

Денісовою Л.Л.

Котвіцьким І.О.

Рибаком І.П.

Войцеховською С.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про обіг криптовалюти в Україні

Верховна Рада України,

з метою регулювання правовідносини щодо обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалюти в Україні, приймає цей закон.

Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1.У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

1) криптовалюта – це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду);

2) криптовалютна біржа – це організація, яка забезпечує взаємозв’язок між суб’єктами криптовалютних операцій, забезпечує обмін криптовалюти на електронні гроші, валютні цінності, цінні папери;

3) криптовалютний кошик - спеціалізоване програмне забезпечення або платформа, що дозволяє користувачу системи блокчейн зберігати криптовалюту і здійснювати криптовалютні транзакції;

4) криптовалютні транзакції - операція по переміщенню криптовалюти, відомості про яку зберігаються в системі блокчейн;

5) система блокчейн - децентралізований публічний реєстр усіх проведених криптовалютних транзакцій, які були проведені суб’єктом криптовалютних операцій;

6) користувач системи блокчейн – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка за допомогою власного та/або орендованого технічного обладнання підтримує працездатність системи блокчейн, здійснює проведення криптовалютних транзакцій та захисту системи блокчейн;

7) суб’єкт криптовалютних операцій – криптовалютна біржа, користувач системи блокчейн, власник криптовалюти, майнер;

8) власник криптовалюти - будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка на законних підставах зберігає та володіє крипто валютою;

9) майнер – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка за допомогою власного та/або орендованого спеціалізованого обладнання забезпечує працездатність та безпечність системи блокчейн, криптовалютних транзакцій, і, в залежності від правил системи блокчейн, отримує винагороду системи блокчейн та/або набуває права власності на крипто валюту;

10) майнінг – це обчислювальні операції, які здійснює майнер за допомогою власного та/або орендованого спеціалізованого обладнання, з метою забезпечення працездатності та безпеки системи блокчейн, та залежно від умов системи блокчейн отримує винагороду системи блокчейн;

11) винагорода системи блокчейн - винагорода у вигляді облікових одиниць поточної системи блокчейн (криптовалюти), яку отримує майнер у випадку знаходження (підписання) блоку транзакцій, який було записано до поточної системи блокчейн;

12) блок транзакцій – спеціально структурована складова одиниця системи блокчейн, яка містить у собі набір інформації, відповідно до вимог поточної системи блокчейн;

13) спеціалізоване обладнання – програмно-керований пристрій для обробки інформації (електронно-обчислювальна машина або її частини);

14) відомості про криптовалютні транзакції – дані щодо суб’єкту криптовалютних операцій, призначення криптовалютної транзакції та будь-які інші дані, що мають відношення до криптовалютних транзакцій.

Стаття 2. Законодавство в сфері обігу криптовалюти

1. Загальні засади обігу криптовалюти регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про інформацію», цим Законом, нормативно-правовими актами Національного Банку України та іншими законами України.

Стаття 3. Державне регулювання

1. Державне управління в сфері обігу криптовалюти здійснюється Національним Банком України.

Стаття 4. Державні гарантії

1. Держава не несе зобов’язань, а також не відшкодовує вартість криптовалюти у випадку її знецінювання або втрати з будь-яких інших причин.

2. Держава не гарантує та не здійснює будь-яких заходів із забезпечення діяльності онлайн-сервісів з обміну криптовалюти.

  

Стаття 5. Майнінг криптовалюти

1. Криптовалюта отримується як винагорода системи блокчейн, в результаті її генерації у системі блокчейн майнером, який виконав необхідні умови для її отримання.

2. Отримана в порядку частини 1 цієї статті криптовалюта є власністю майнера, та є об’єктом оподаткування.

3. Майнер самостійно вживає усі необхідні дії для захисту і зберігання власної криптовалюти.

4. Майнер на свій власний розсуд обирає тип криптовалюти для майнінгу.

5. Майнінг криптовалюти здійснюється власними та/або орендованими засобами майнера за власним вибором та на свій власний ризик.

Стаття 6. Використання криптовалюти

1. Суб’єкт криптовалютних операцій має право вільно розпоряджатись криптовалютою, зокрема здійснювати операції з міни (обміну) криптовалюти будь-яких видів на іншу криптовалюту, обмінювати її на електроні гроші, валютні цінності, цінні папери, послуги, товари тощо.

2. До криптовалюти застосовуються загальні норми які розповсюджуються на право приватної власності.

3. Порядок оподаткування операцій з майнінгу, міни (обміну) криптовалюти регулюється чинним законодавством України.

4. Використання криптовалюти не може бути застосовано проти основ національної безпеки України, для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, вчинення терористичних актів, фінансування тероризму, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочином шляхом, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших протиправних діяннях.

5. Суб’єкт криптовалютних операцій самостійно дбає про захист криптовалюти та цілісність системи блокчейн.

Глава ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТАМИ

Стаття 7. Криптовалютні транзакції

1. До криптовалютних транзакції застосовуються загальні положення про договір міни, у відповідності до законодавства України.

2. Дані про криптовалютні транзакції зберігаються у системі блокчейн та є відкритими та загальнодоступними для всіх суб’єктів криптовалютних операцій.

3. Криптовалютні транзакції містять відомості про криптовалютний кошик, з якого виконано передачу, одержувача, об’єм переказу, тимчасові мітки, що визначають момент передачі.

4. Суб’єкт криптовалютних операцій самостійно гарантує проведення транзакцій криптовалюти.

5. Суб’єкт криптовалютних операцій зобов’язується зберігати данні щодо проведених транзакцій протягом 5 років.

Стаття 8. Діяльність криптовалютної біржі

1. Порядок створення та діяльності криптовалютної біржі здійснюється виключно в порядку встановленому Національним Банком України.

2. Криптовалютна біржа зобов’язана здійснювати моніторинг всіх транзакцій, ідентифікацію та персоніфікацію суб’єкта криптовалютних операцій в порядку встановленому Національним Банком України.

3. Обмін криптовалюти на електронні гроші, фінансові цінності, цінні папери здійснюється виключно криптовалютною біржою.

4. Дохід отриманий криптовалютною біржою від здійснення криптовалютних операцій підлягає оподаткуванню у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5. Обмін (переміщення) криптовалюти може здійснюватися за допомогою онлайн-сервісів з обміну криптовалюти в мережі Інтернет.

6. Суб’єкт криптовалютних операцій здійснює міну (обмін) криптовалюти за допомогою онлайн-сервісів з обміну криптовалюти на свій власний ризик.

Глава ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 9. Порушення законодавства України про використання обіг криптовалюти

1.Порушення законодавства України про використання та обіг криптовалюти тягне за собою цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Глава IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2.Внести зміни до Закону України «Про Національний банк України»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238):

1) статтю 7 доповнити пунктом 32 такого змісту:

«32) визначає порядок створення та діяльності криптовалютної біржі, моніторингу всіх криптовалютних транзакцій, порядок ідентифікації суб’єкту криптовалютних операцій.».

3.Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4.Національному Банку України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити порядок створення та діяльності криптовалютних бірж, порядок моніторингу всіх транзакцій, ідентифікацію та персоніфікацію суб’єктів криптовалютних операцій;

привестиувідповідністьізцимЗакономвласнінормативно-правові акти.

Голова Верховної Ради

               України

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 197 гостей та 0 користувачів