Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Роз'яснення до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Лист НБУ від 08.01.2003 N45-311/61

Роз'яснення до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Лист НБУ від 08.01.2003 N45-311/61

На численні запити територіальних управлінь Національного банку України та банків з питань реєстрації банків, відкриття їх філій, відділень, здійснення процедури перереєстрації та реєстрації змін, визначених у Положенні про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (далі - Положення про реєстрацію), затвердженого постановою Правління НБУ від 31.08.2001 N375 (z0906-01) (зі змінами), роз'яснюємо.

Підпунктом "а" пункту 9.7 Положення про реєстрацію (z0906-01) передбачено, що у клопотанні банку про надання згоди на відкриття філії має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний код, що встановлюється банком згідно з Положенням про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів (далі-Положення про кодифікацію), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N221 (z0561-02). У зв'язку з тим, що згідно з пунктом 5 Положення про кодифікацію номер філії (сегмент 6 числового ряду реєстраційного коду - NF) заповнюється з електронного Довідника банків України, куди він вноситься фактично після реєстрації новоствореної філії, банк у своєму клопотанні про надання згоди на відкриття філії має зазначити реєстраційний код такої філії, при цьому у сегменті 6 замість трьох цифр має міститися "ХХХ". Після державної реєстрації філії та внесення її до Довідника банків України із присвоєнням Національним банком відповідного коду філії, банку немає потреби повідомляти повний числовий ряд реєстраційного коду такої філії.

     Щодо виконання банками вимог з питань організації бухгалтерського обліку, викладених у пунктах 9.3 та 10.5 Положення про реєстрацію (z0906-01), то відповідність банку цим вимогам має підтверджуватися конкретною інформацією банку із посиланням на відповідні внутрішньобанківські документи (положення, інструкції, технологічні карти, накази тощо). У інформації має бути зазначено про дотримання банком вимог  Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України (затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 N566 (z0056-99), відповідність технічних можливостей програмного забезпечення банку, що використовується для здійснення та обліку операцій, складання звітності, та інше. У разі необхідності Національний банк України може вимагати, а банк повинен надати, будь-які із зазначених документів та інші документи, що підтверджують відповідність банку вимогам Національного банку.

     У разі встановлення під час останньої інспекційної перевірки банку порушень вимог чинного законодавства щодо здійснення та обліку операцій, складання та подання звітності, банк у своїй інформації повинен зазначити про усунення всіх недоліків та порушень із зазначенням строків і посиланням на внутрішньобанківські та інші документи, що підтверджують її проведення.

     Щодо операцій, які мають право виконувати відділення банків згідно з пунктом 10.7 Положення про реєстрацію (z0906-01), інформуємо, що операція, зазначена у підпункті "а" "ведення рахунків", передбачає проведення відділенням банку операцій за клієнтськими рахунками за їх дорученням як у національній, так і в іноземній валюті, у тому числі:

     розрахунково-касове обслуговування (зокрема, видача готівки з рахунка юридичної особи на виплату заробітної плати чи інші потреби, приймання готівки від юридичних та фізичних осіб для зарахування на їх рахунки, видача готівки фізичним особам з їх поточних та депозитних рахунків, приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на вкладний рахунок тощо);

     проведення неторговельних операцій в іноземній валюті за клієнтськими рахунками за їх дорученням (перелік поточних неторговельних операцій, визначений у розділі 6 Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 N527 (z0819-98).

     Якщо клієнт, що обслуговується у відділенні банку, доручає здійснити операцію, яку відділення не має права здійснювати самостійно (наприклад, купівля іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі, купівля цінних паперів за дорученням клієнтів, переказ коштів за кордон тощо), відділення може прийняти відповідні платіжні та інші необхідні документи у свого клієнта та передати їх для безпосереднього виконання до філії чи головного офісу банку (у залежності від підпорядкування відділення).

     Звертаємо особливу увагу на те, що керівники банку, які підписують документи (інформацію, звіти тощо), що направляються до Національного банку України для реєстрації банку, відкриття їх установ, реєстрації/погодження змін до установчих документів, положень про установи банку, погодження керівників, отримання банківської ліцензії або письмового дозволу Національного банку України тощо, згідно з Положенням про реєстрацію (z0906-01) та Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій (затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N275 (z0730-01) несуть персональну відповідальність за достовірність такої інформації. Якщо під час здійснення вступного контролю або у процесі інспекційної перевірки встановлено факти подання до Національного банку України недостовірної інформації, то до банку та/або відповідних його керівників мають бути застосовані адекватні заходи впливу згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства (затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N369 (z0845-01) та Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів (затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 N 563 (z0062-02).

Директор Генерального

департаменту банківського нагляду О.І.Кірєєв

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 136 гостей та 0 користувачів