Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації банками заставного майна і повідомляє. ДПС України; Лист, Витяг від 15.12.2011 № 9376/7/15-3417-26

Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації банками заставного майна і повідомляє. ДПС України; Лист, Витяг від 15.12.2011 № 9376/7/15-3417-26

Державна податкова служба України розглянула лист <...> Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації банками заставного майна і повідомляє.

Відповідно до   статті   572   Цивільного   кодексу   України (435-15) (далі - ЦКУ) в силу застави кредитор (заставодержатель) має   право   у   разі   невиконання   боржником   (заставодавцем) зобов'язання,  забезпеченого  заставою,  одержати  задоволення  за рахунок заставленого  майна  переважно  перед  іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

     Статтею 591   ЦКУ  (  435-15  )  передбачено,  що  реалізація предмета застави,  на який звернене стягнення,  провадиться шляхом його   продажу  з  публічних  торгів,  якщо  інше  не  встановлено договором або законом. Аналогічна норма наведена також в статті 20 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ).

     Таким чином,   заставоутримувач   відповідно   до  укладеного договору застави здійснює звернення стягнення на предмет застави:

     - або шляхом набуття на нього права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача), і відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 593 ЦКУ ( 435-15 ) право застави в такому випадку припиняється;

     - або  шляхом  продажу  предмета  застави,  на  який звернено стягнення.

     Обидві ситуації  для  заставодавця  розцінюються   податковим законодавством  як  операції  з  постачання.  При  цьому  і у разі звернення стягнення на предмет застави  шляхом  набуття  на  нього заставоутримувачем права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача),  і у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом продажу предмета застави, якщо заставодавець  є  зареєстрованим  платником  податку   на   додану вартість,  ним  мають  бути  визначені  податкові  зобов'язання та виписана податкова накладна (za333-11) на ім'я заставоутримувача.

     Зазначене ґрунтується на наступних нормах Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс):

     - під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник,  у тому числі продаж,  обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу  I  Кодексу) ( 2755-17 );

     - об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу (2755-17), у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю (підпункт "а" пункту 185.1 статті 185 Кодексу) ( 2755-17 ).

     Для банківської  установи  у  разі  звернення  стягнення   на предмет  застави  шляхом набуття на нього заставоутримувачем права власності   (предмет   застави    оприбутковується    на    баланс заставоутримувача)  відповідно  до підпункту 4 пункту 1 статті 593 ЦКУ  (  435-15  )   право   застави   припиняється,   операція   з оприбуткування   об'єкта   застави   на  баланс  заставоутримувача розглядається податковим законодавством як операція з придбання, і подальші  дії банківської установи з таким об'єктом є операціями з постачання власного майна, а не майна заставодавця.

     У разі отримання заставного майна у власність  від  суб'єктів підприємницької  діяльності  (юридичних  чи фізичних осіб),  які є зареєстрованими платниками податку на додану  вартість,  банк  має можливість  сформувати податковий кредит на підставі отриманої від платника податку податкової накладної ( za333-11 ) та зобов'язаний визначити   податкові  зобов'язання.  В  цьому  випадку  податкові зобов'язання визначаються у загальновстановленому порядку.

     Право на  формування  податкового  кредиту  для   банківських установ  при  одержанні  ними  права власності на заставне майно з метою його подальшого  продажу  зберігається  до  моменту  продажу такого  заставленого  майна  (п'ятий абзац пункту 198.6 статті 198 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

     У разі отримання заставленого майна у власність від  фізичних осіб   або  суб'єктів  підприємницької  діяльності  (юридичних  чи фізичних осіб),  які є не є зареєстрованими платниками податку  на додану  вартість,  банк  не має підстав для формування податкового кредиту,  але  при  реалізації  такого  майна  визначає  податкові зобов'язання за правилами,  встановленими пунктом 189.3 статті 189 розділу V Кодексу ( 2755-17 ).

     Звернення стягнення на предмет застави  шляхом  його  продажу банківською установою без отримання права на таке майно (від свого імені або від імені заставодавця) є операцією з постачання  товару як заставодавця, так і банківської установи.

     У разі  продажу  заставного  майна  суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних  осіб),  які  є  зареєстрованими платниками   податку  на  додану  вартість,  без  отримання  права власності на таке майно, банк має можливість сформувати податковий кредит  на  підставі  отриманої  від  платника  податку податкової накладної  (  za333-11  )  та  зобов'язаний  визначити   податкові зобов'язання.

     Податкові зобов'язання  визначаються  у загальновстановленому порядку.

     У разі продажу  заставного  майна  суб'єктів  підприємницької діяльності   (юридичних   чи   фізичних   осіб),   які   є   не  є зареєстрованими  платниками  податку  на  додану   вартість,   без отримання права власності на таке майно, слід врахувати наступне.

     Пунктом 197.12  статті  197  розділу  V  Кодексу  ( 2755-17 ) звільнено від оподаткування податком на додану  вартість  операції банків   та   інших  фінансових  установ  з  постачання  (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також   суб'єктами   підприємницької   діяльності   -   приватними підприємцями та іншими особами,  які не є  платниками  податку,  у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

     Таким чином,   у   разі   якщо  банк  відповідно  до  чинного законодавства  та  умов  договору  застави  звернув  стягнення  на предмет застави шляхом продажу предмета застави,  на який звернено стягнення, не набуваючи права власності на таке майно, то операція майна фізичних осіб, приватних підприємців та інших осіб, які не є платниками  податку   на   додану   вартість,   звільняється   від оподаткування ПДВ  на  підставі  пункту  197.12 статті 197 Кодексу ( 2755-17 ).

Заступник Голови                                       С.І.Лекарь

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 292 гостя та 0 користувачів