Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. Постанова НБУ від 17.04.2018 №40

Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. Постанова НБУ від 17.04.2018 №40

Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. Постанова НБУ від 17.04.2018 №40. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Постанова офіційно опублікована 19.04.2018.

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів, а також приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями” Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835 (зі змінами), такі зміни:

1) главу 2 доповнити трьома новими пунктами такого змісту: “2.13. Національний банк приймає в заставу/іпотеку майно, визначене в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до цього Положення, за умови його страхування страховиком, який відповідає таким критеріям:

1) немає фактів порушення страховиком вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” протягом останніх двох років;

2) немає рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення страхової діяльності хоча б за одним із основних видів страхування впродовж останніх двох років (основним видом страхування 17 квітня 2018 року М. Київ № 40

Офіційно опубліковано 19.04.2018 2 є вид, частка страхових платежів за яким дорівнює або перевищує 10 відсотків загального обсягу страхових платежів);

3) наявність чинного договору облігаторного перестрахування з провідними міжнародними перестраховиками, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: “ВВ” – “А.М.Best”, “Baа3” – “Moody's Investors Service”, “BBВ-” – “Standard & Poor's”, “BBВ-” – “Fitch Ratings”;

4) частка страхових платежів за страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), інвестицій та фінансових ризиків не перевищує п’яти відсотків загального обсягу страхових платежів за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку;

5) страховик не є пов’язаною з банком особою;

6) обсяг збитку страховика за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку, не перевищує 25 відсотків капіталу страховика;

7) обсяг страхових платежів, що передані в перестрахування, за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку, не перевищує 75 відсотків загального обсягу отриманих страхових платежів. 2.14. Страхування майна, визначеного в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до цього Положення, здійснюється після отримання від Національного банку висновку про відповідність страховика встановленим Національним банком критеріям, підготовленого на підставі отриманих від банку звернення та підтвердних документів щодо відповідності страховика встановленим критеріям. Підтвердні документи включають фінансову звітність страховика на останню річну звітну дату, що передається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; копії чинних договорів облігаторного перестрахування. Продовження строку дії договору страхування щодо визначеного в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до цього Положення майна здійснюється з урахуванням вимог абзацу першого пункту 2.14 глави 2 цього Положення. 2.15. Банк/майновий поручитель зобов’язаний забезпечити, щоб передане в заставу/іпотеку майно, визначене в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до цього Положення, протягом строку дії кредитного договору було застраховане страховиком, який відповідає критеріям, визначеним у пункті 2.13 глави 2 3 цього Положення, або вжити заходів, передбачених пунктом 2.12 глави 2 цього Положення. Національний банк протягом строку дії кредитного договору має право вимагати підтвердження відповідності страховика встановленим критеріям.”; 2) у другому реченні підпункту “а” пункту 3.1 глави 3 слова “, засвідчене відбитком печатки банку” виключити.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Джерелоінформації: офіційнийсайтНБУ  https://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 180 гостей та 0 користувачів