Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг - схвалено висновок до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні” (реєстраційний № 9083-1 від 27.09.2018)

Нацкомфінпослуг - схвалено висновок до проекту Закону  України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні” (реєстраційний № 9083-1 від 27.09.2018)

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» є стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Згідно пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» ним вносяться зміни, які інтегрують фактично існуючі у суспільстві правовідносини з обігу віртуальних активів до правовідносин суб‘єктів, вже врегульованих податковим законодавством. Запропонованим законопроектом вносяться точкові зміни до Розділу І. Загальні положення, Розділу ІІІ. Податок на прибуто підприємств, Розділу ІV. Податок на доходи фізичних осіб, Розділу V. Податок на додану вартість, Розділу ХХ. Перехідні положення.

Проект закону вводить в обіг з метою оподаткування такі поняття як віртуальні активи, токен, криптовалюта, емітент віртуального активу, майнінг, операції з віртуальними активами тощо.

Проектом передбачено, що з метою стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні тимчасово, на період до 31 грудня 2029 року включно, встановити певні податкові пільги.

проекту Закону  України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні” (реєстраційний № 9083-1 від 27.09.2018)

Проект вноситься народним депутатом України Ю.Б. Дерев’янком

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в  Україні

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14:

1) доповнити підпунктами 14.1.33, 14.1.33-1 такого змісту:

«14.1.33. блокчейн - технологія досягнення консенсуса відносно стану розподіленої бази даних у визначений момент часу в умовах взаємної недовіри сторін або сам розподілений реєстр транзакцій (дій) в системі;

14.1.33-1. віртуальні активи – токени, а також криптовалюта»;

2) доповнити підпунктом 14.1.95-1 такого змісту:

«14.1.95-1. криптовалюта – нематеріальний цифровий актив, що визначає одиниці цінності, безпосереднє право власності на які фіксується згідно записів в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні)»;

3) доповнити підпунктом 14.1.102-1 такого змісту:

«14.1.102-1. майнінг – діяльність з обробки даних, спрямована на забезпечення функціонування розподіленого реєстру транзакцій (блокчейна) з метою отримання винагороди у вигляді одиниць віртуальних активів»;

4) доповнити підпунктом 14.1.132 такого змісту:

«14.1.132. операції з віртуальними активами в розумінні цього Кодексу – будь-які операції з обміну віртуальних активів на національні валюти в розумінні підпункту 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, за винятком операцій, які не є об’єктами оподаткування, з обміну віртуального активу одного виду на інший та безоплатної передачі»;

5) доповнити підпунктом 14.1.196-1 такого змісту:

«14.1.196-1. прибуток від операцій з віртуальними активами для цілей розділу ІV цього Кодексу – дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від обміну віртуальних активів на національні валюти, та витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом»;

6) доповнити підпунктом 14.1.273 такого змісту:

«14.1.273. токен – запис в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні), який засвідчує наявність у власника прав власності або вимоги на об'єкти цивільного права».

2. Пункт 134.1 статті 134 доповнити підпунктом 134.1.6 такого змісту:

«134.1.6. прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від обміну віртуальних активів на національні валюти та витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом, з урахуванням особливостей, передбачених цим Розділом».

3. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9 такого змісту:

«141.9. Особливості оподаткування операцій з віртуальними активами

141.9.1. Фінансовий результат за операціями з віртуальними активами визначається окремо від фінансового результату за іншими видами діяльності платника податку відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності».

4. Пункт 164.2 статті 164 доповнити підпунктом 164.2.20 такого змісту:

«164.2.20. прибуток від операцій віртуальними активами»,

змінивши відповідно нумерацію наступного підпункту.

5. Статтю 170 доповнити пунктом 170.13 такого змісту:

«170.13. Оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами.

170.13.1. Облік загального фінансового результату від операцій з віртуальними активами ведеться платником податку самостійно та окремо від інших доходів та витрат. Для цілей оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (прибуток або збиток), отриманий протягом такого звітного року.

170.13.2. Прибуток від операцій з віртуальними активами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від обміну відповідного віртуального активуна національні валюти та його вартістю, що визначається із суми підтверджених витрат на набуття такого віртуального активу та/або витрат на майнінг відповідного віртуального активу.

Операції з обміну віртуального активу одного виду на інший не вважаються операціями з віртуальними активами.

Операції з обміну віртуальних активів на інші об’єкти цивільних правовідносин, відмінні від віртуальних активів, вважаються операціями з обміну віртуальних активів за вартістю, що дорівнює договірній вартості об‘єкту (об‘єктів) цивільних правовідносин а національній валюті, які підлягають обміну на віртуальні активи.

170.13.3. Якщо в результаті розрахунку прибутку від операцій з віртуальними активами за правилами, встановленими цією статтею, виникає від’ємне значення, воно вважається збитком виключно від операцій з віртуальними активами.

170.13.4. Загальний фінансовий результат від операцій з віртуальними активами визначається як сума прибутків від операцій з відповідними віртуальними активами, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року.

Збиток від операцій з віртуальними активами не враховується при визначенні загального фінансового результату за результатами звітного періоду.

170.13.5. Прибуток від операцій з віртуальними активами, визначений за правилами цього пункту, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

170.13.6. Платник податку самостійно несе відповідальність за розрахунок прибутку від операцій з віртуальними активами та сплату податку з такого прибутку».

6. У підпункт «б» пункту 176.1 статті 176  після слова «прибутку» додати слова «прибутку від операцій з віртуальними активами».

7. Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196  доповнити словами «операції з віртуальними активами; обмін віртуальних активів одного виду на інший, за виключенням обміну токенів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування».

8. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новим пунктом  такого змісту:

«49. З метою стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні тимчасово, на період до 31 грудня 2029 року включно, встановити, що:

дохід фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців,  юридичних осіб,  отриманий ними від операцій з віртуальними активами, звільняється від сплати будь-яких податків (зборів)  з доходів;

звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України  обладнання (окремих частин чи деталей), що призначене виключно для майнінгу і  класифікується у товарній підкатегорії  8471500000 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні)».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з  1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових підзаконних актів.

Голова Верховної Ради України                                                                                     А. ПАРУБІЙ

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua

Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 111 гостей та 0 користувачів