Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг

На офіційному сайті Нацфінпослуг розміщено інформацію про Проект «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Як, зазначено на сайті Нацфінпослуг,  на виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг» (далі – Проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 та з метою приведення у відповідність нормативно-правових актів Держфінпослуг, Нацкомфінпослуг до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» та для спрощення процедури засвідчення документів.

Проект розпорядження спрощує процедуру засвідчення документів в частині:

-         необов’язковості (добровільності) застосування печаток;

-         конкретизації процедури завірення документів.

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження Національної

                                                                                 комісії, що здійснює державне

                                                                                 регулювання в сфері ринків

                                                                                 фінансових послуг

                                                                                  «___» ___________ № ______

Зміни

до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Внести до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженнямДержфінпослуг від 28.08.2003 № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126, такі зміни:

1) у розділі 3:

у пункті 3.1:

          в абзаці четвертому слова «вустановленномузаконодавством порядку» замінити словами «підписом керівника та  можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

          в абзаці десятому після слів «керівником страховика і» доповнити словами «може бути», слова «засвідчені  печаткою  страховика  і
відповідним підписом» замінити словами «які засвідчені відповідним підписом та можуть бути засвідчені печаткою страховика»;

абзац тринадцятий  викласти у такій редакції:

«копію затверджених в установленому порядку правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу завірену підписом керівника, якаможе бути засвідчена печаткою заявника;»;

у абзаці чотирнадцятому слова «завірену заявником» виключити, після слів «моніторингу (додаток 4)» доповнити словами «завірену підписом керівника, яка може бути засвідчена печаткою заявника»;

у пункті 3.2 після слів «страхової організації,» доповнити словами «який може бути»;

у пункті 3.5 після слів «відповідальної особи і» доповнити словами «можуть бути засвідчені»;

у пункті 3.6 слово «скріплене» замінити словами «може бути скріплений»;

  1. у розділі 4:

у пункті 4.1 слова «та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника  і  подаватись у швидкозшивачі» замінити словами
«, подаватись у швидкозшивачі, засвідчені  підписом керівника заявника та можуть бутизасвідчені відбитком печатки»;

абзац четвертий пункту 4.18 викласти в такій редакції:

«реєстраційна картка в паперовій формі має бути пронумерована, прошита, а також містити напис: "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ___ аркушів", засвідчена підписом керівника, та може бути скріплена печаткою заявника.»;

3) в абзаці п’ятому пункту 7.4 розділу 7 слова «підписані керівником  і  головним бухгалтером та» замінити словами «які підписані керівником  і  головним бухгалтером та можуть бути»;

4) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 7:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

10) у додатку 8:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

11) у додатку 9:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

          2. Внести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 №4368), такі зміни:

 

            1) в абзаці першому пункту 2 розділу VІІI після слів «підписом керівника та» доповнити словами «може бути засвідчено»;

 

            2) у розділі IX:

 

            у пункті 2:

 

            у підпункті 1 виключити слова «та печаткою кредитної спілки», після слів «непогашеної судимості» доповнити словами «, яка може бути засвідчена відбитком печатки»;

 

            у підпункті 2 після слів «прошнуровані та» доповнити словами «можуть бути»;

 

            у пункті 3 після слів «керівника та» доповнити словами «може бути засвідчена»;

 

            3) у підпункті 4 пункту 8 розділу XI виключити слова «та скріплену печаткою заявника», після слів «установчих документів» доповнити словами «, якаможе бути засвідчена печаткою заявника»;

 

            4) у розділі XVI:

           

            у пункті 3:

 

            у підпункті 3 виключити слова «та скріплені печаткою заявника», після слів «відокремленого підрозділу» доповнити словами «, які можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

 

            у підпункті 4 виключити слова «та скріплені печаткою заявника», після слів «відокремленого підрозділу» доповнити словами «, які можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

 

            у підпункті 6 виключити слова «та скріплену печаткою заявника», після слів «фінансових послуг» доповнити словами «, які можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

 

            5) у розділі XVIІ:

 

            у пункті 2 виключити слово «скріплені», замінити словами «можуть бути засвідчено»;

            у пункті 3 слова «скріплено печаткою та», замінити словом «засвідчено», після слова «засвідчення копії та» доповнити словом  «може»;

            6) в абзаці третьому пункту 3 розділу XVIІІ слова «та скріплену», після слів «підписом керівника» доповнити словами «, яка може бути засвідчено»;

 

    7) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

  8) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

 

10) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

11) у додатку 6:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

12) у додатку 7:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

13) у додатку 8:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

14) у додатку 9:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

15) у додатку 10:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

16) у додатку 11:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

17) у додатку 12:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

18) у додатку 13:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

3. Внести до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджені розпорядження Держфінпослуг 13.11.2003 № 118, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за № 25/8624, такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

у підпункті 3 пункту 3.4 слова «печаткою та підписом керівника заявника» замінити словами «підписом керівника заявника та можуть бути засвідченимипечаткою»;

у пункті 3.5 слова «та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і повинні подаватися у швидкозшивачі» замінити словами «, засвідчені підписом керівника заявника та можуть бути засвідчені відбитком печатки і повинні подаватися у швидкозшивачі»;

2) підпункт 1 пункту 5.3 розділу V  викласти в такій редакції:

        «1) оригінали та/або копії відповідних документів, що засвідчують зміни, які є підставами для переоформлення ліцензії, які засвідчені підписом керівника чи уповноваженої особи заявника та  можуть бути засвідчені печаткою заявника;»;

3) у підпункті 1 пункту 7.7 розділу VІІ слова «засвідчена печаткою ліцензіата та підписом його керівника» замінити словами «яка засвідчена підписом його керівника та може бутизасвідчена  печаткою ліцензіата»;

4) у розділі VІІІ:

в абзаці 3 підпункту 2 пункту 8.4 слова «засвідченого печаткою ліцензіата та підписом його керівника» замінити словами «яказасвідчена підписом його керівника та може бути засвідченапечаткою  ліцензіата»;

в пункті 8.7 слова «засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про нову інформаційну систему персоніфікованого обліку та її відповідність Технічним вимогам» замінити словами  «відомості про нову інформаційну систему персоніфікованого обліку та її відповідність Технічним вимогам, які засвідчені підписом керівника заявника та  можуть бути  засвідчені відбитком печатки»;

5) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

4. Внести до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від27.11.2003 № 139, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за № 1165/8486, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу ІІІ після слів «пенсійного фонду та» доповнити словами «може бути»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

          5. Внести до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02 грудня 2003 року № 146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за № 1225/8546, такі зміни:

           

            1) у розділі 2 :

           

            у пункті 2.1:

            в абзаці першому підпункту 3 виключити слова «та  печаткою  кредитної спілки», після слів «(із змінами)» доповнити словами «, які можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки»;

 

             в абзаці другому підпункту 3 виключити слова «та  печаткою кредитної  спілки», після слів «кредитної спілки» доповнити словами «, які   можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки»;

 

            в абзаці третьому підпункту 3 виключити слова «та печаткою кредитної спілки», після слів «за сумісництвом» доповнити словами «, які   можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки»;

 

              в абзаці четвертому підпункту 3 виключити слова «та  печаткоюкредитної спілки», після слів «договірних відносин» доповнити словами «, які   можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки»;

           

            у підпункті 4 виключити слова «та печаткою кредитної спілки», після слів «(із змінами)» доповнити словами «яка  може бути засвідчена печаткою кредитної спілки»;

           

            у підпункті 5 виключити слова «та  печаткою  кредитної спілки»,після слів «відповідної охорони» доповнити словами «яка може бути засвідчена печаткою кредитної спілки;

 

            у підпункті 6 виключити слова «відбитком  печатки та»,після слів «копії документів» доповнити словами «які можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки»;

 

            у підпункті 9 виключити слова «відбитком  печатки та», після слів «копія документа» доповнити словами «яка може бути засвідчена відбитком печатки»;

 

            підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) засвідчені підписом  керівника кредитної  спілки  копії  документів,які   можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки,що підтверджують проведення останніх  загальних  зборів, а саме: копія публікації повідомлення про  скликання  загальних  зборів  у  відповідних  засобах масової інформації;  примірник  запрошення  на  загальні  збори  та  інших документів,   що  надсилалися  листом  (вручалися)  кожному  члену кредитної спілки; копія протоколу загальних зборів та реєстр осіб, які  брали  участь  у  цих  зборах.  Кредитні  спілки, які на дату подання заяви проводили тільки установчі збори, подають засвідчені підписом  керівника кредитної спілки копії протоколу  установчих  зборів  та реєстру осіб, які брали участь у цих  зборах, які  можуть бути засвідчені відбитком печатки»;

 

            в абзаці четвертому пункту 2.3 слова «та засвідчені  відбитком печаткита підписом керівника», замінити словами «засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені  відбитком печатки»;

           

            2) в абзаці четвертому пункту 7.5 розділу 7 слово «засвідчується» замінити словами «може бути засвідчено»;

 

   3) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

 

  4) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

 5) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

 

             6.  Внести до Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 11.12.2003  № 161, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1245/8566, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 3.1 розділу 3 слово «повинен» замінити словом «може»;

  1. у розділі 5:

у пункті 5.2:

в абзаці першому слово «закріплюється» замінити словами «може бутизакріплений»;

в абзаці другому слово «закріплюється» замінити словами «може бутизасвідчено»;

3) у пункті 6.4 розділу 6 слово «закріплюється» замінити словами «може бутизасвідчено».

 

7. У пункті 2.2 розділу 2 Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням Держфінпослуг18.12.2003№ 169, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за № 22/8621, слово «засвідчується» замінити словами «може бути засвідчено».

          8.Внести до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668, такі зміни:

        1) у розділі 2:

у пункті 2.1:

        в абзаці третьому слова «скріплено печаткою та», замінити словами «засвідчено» та  після слів «прізвища та ініціалів,»доповнити словами «а також можуть містити»;

        в абзаці п’ятому слова «скріплено печаткою та», замінити словами «засвідчено» та  після слів «прізвища та ініціалів,»доповнити словами «а також можуть містити»;

        абзац другий підпункту 2.2.4 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

«Звітні дані в паперовій формі мають бути прошиті, аркуші пронумеровані, затверджені підписами керівника кредитної спілки, головного бухгалтера та можуть бути засвідчені печаткою кредитної спілки. Інформація, що відображена в паперовій формі, має відповідати електронній формі. Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписами керівника кредитної спілки, головного бухгалтера та може бутизасвідчені печаткою  кредитної спілки (додаток 1)»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

        9. Внести до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 № 431/9030, такі зміни:

1) у пункт 5.3 розділу 5 після слів «головним бухгалтером та» доповнити словами  «може бути»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 7:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 8:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 9:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

10) у додатку 10:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

11) у додатку 11:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

12) у додатку 12:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

13) у додатку 13:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

14) у додатку 14:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

15) у додатку 15:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

16) у додатку 16:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

10. Внести до Порядку складання звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 № 39, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116, такі зміни:

         1) пункті 2.12 розділі 2 після слів «головного бухгалтера,»доповнити словами «іможуть бути засвідчені»;

2) в додатку 4 слова «, які засвідчуються» замінити на слова «таможутьбутизасвідчені»;

3) у додатку 2:

після букв «МП» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 3:

після букв «МП» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

11. В абзаці шостому пункту 2 порядку надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками)інформації про укладені договори перестрахування із страховиками (перестраховиками)нерезидентами до Нацкомфінпослуг,затверджений розпорядженнямДержфінпослуг від 04.06.2004 № 914, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за № 777/9376, після слів «(цедента,перестрахувальника) і» доповнити словами «може бути».

        12. Внести до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 927/9526, внести такі зміни:

        1) у розділі 2:

        у пункті 2.1:

абзац перший підпункту 2.1.4 викласти в такій редакції:

«засвідчені підписом керівника заявника  довідки, які можуть бути засвідчені відбитком  печатки, про наявність:»;

у підпункті 2.1.6 слова «засвідчені  відбитком  печатки та  підписом  керівника заявника» замінити словами «які засвідчені підписом  керівника заявника та можуть бути засвідчені  відбитком  печатки»;

підпункт 2.1.8 викласти в такій редакції:

«2.1.8 засвідчена підписом керівника копія чинної на дату подання заяви редакції установчого документа заявника, яка може бути  засвідчена печаткою заявника.»;

у пункті 2.3 слова«відбиткомпечатки та  підписом  керівника  заявника» замінити словами «підписом  керівника  заявника таможуть бути засвідчені відбиткомпечатки»;

абзац четвертий пункту 2.16 викласти в такій редакції:

«реєстраційна картка в паперовій  формі  має бути засвідченапідписом керівника таможе бути скріплена печаткоюзаявника,пронумерована,прошита  та містити напис «Усього в цьому документіпронумеровано,прошито, засвідчено підписом ___ аркушів»»;

пункт 2.24 викласти в такій редакції:

«2.24. У разі наявності у ліцензіата відокремленого(их)
підрозділу(ів), інформація про який(і) внесена до Державного реєстру фінансових установ та якому(им) Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства   видано  відповідну(і)  довідку(и),  ліцензіат зобов'язаний  видати   відокремленому(им)   підрозділу(ам)  копію ліцензії, на  зворотному  боці  якої  зазначені  найменування  та місцезнаходження  відокремленого  підрозділу, які засвідчені   підписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою ліцензіата.»;

2) у розділі 3:

          у пункту 3.3

в абзаці другому підпункту 3.3.1 виключити слова «і відбитком печатки», після слів «(або копіямидокументів)» доповнити словами «, якуможе бути засвідчено відбитком печатки»;

         абзац третій підпункту 3.3.2 викласти в такій редакції:

«прошиту,  засвідчену підписом керівника реєстраційну картку ФОН згідно з додатком 3 у паперовому,  а також в  електронному виглядах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в  якій  має  підтверджуватися  наявними  у  ліцензіата документами (або копіями документів), яку може бути засвідчено відбитком печатки;»;

3) у підпункті 1 пункту 4.1розділу 4 слова «завірені підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

4) у підпункті «в» пункту 5.2 розділу 5 слова «в  установленому  законодавством порядку» замінити словом «нотаріально»;

5) у підпункті «б» пункту 7.6 розділу 7 після слів «підписи яких» доповнити словами  «можуть бути»;

6) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 6:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 7:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

10) у додатку 8:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

13. Внести до Положення про видачу небанківській фінансовій установі – управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 29.07.2004 № 1866, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.2004 за            № 1084/9683, такі зміни:

1) у розділі 3:

у пункті 3.2:

у підпункті 3.2.1 слова «підписану  та  засвідчену» замінити словами «яка підписана  та може бути засвідчена»;

у підпункті 3.2.4 слова «засвідчений підписом керівника та» замінити словами «який засвідчений підписом керівника та може бути засвідчений».

        14. Внести до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від  04.11.2004 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 за № 1482/10081 такі зміни:

1) в абзаці шостому пункту 2.3 розділу 2 слово «засвідчуються» замінити словами «можуть бутизасвідчені», після слів «головного бухгалтера та» доповнити словами «може бути засвідченою»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

15. Внести до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджених розпорядженнямДержфінпослуг від 23.12.2004 № 3178, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за № 1654/10253, такі зміни:

1) у підпункті 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 слова «засвідчені нотаріально» замінити словами «завірені підписом керівника та  можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

 2) у пункті 4.1 розділу 4 слова «та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника  заявника і подаються у швидкозшивачі» замінити словами «, подаватись у швидкозшивачі, засвідчені підписом керівника заявниката можуть бутизасвідчені відбитком печатки»;

3) у пункті 5.2 розділу 5 слова «в установленому порядку копії відповідних документів, що засвідчують зазначені зміни, та копію повідомлення в засобах масової інформації (за місцезнаходженням страховика) про зазначені зміни» замінити словами «підписом керівника копії відповідних документів, що засвідчують зазначені зміни, та копію повідомлення в засобах масової інформації (за місцезнаходженням страховика) про зазначені зміни, які можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

4) у підпункті 7.6.4 пункту 7.6 розділу 7 виключити слова «Підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою страховика», після слів «транспортних засобів» доповнити словами «які підписані керівником і головним бухгалтером та можуть бутизасвідчені печаткою страховика»;

5) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

10) у додатку 6:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

11) у додатку 7:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

        16. Внести до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 08.02.2005 № 3519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.02.2005 за № 265/10545 такі зміни:

1) у підпункті «в» пункту 3.2 слово «засвідчену» замінити на слова «може бутизасвідчена»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

17. Внести до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затверджене розпорядженнямДержфінпослуг від22.02.2005          № 3617, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за             № 336/10616, такі зміни:

1) у розділі ІІ :

у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) копії установчих документів, які повинні відповідати вимогам пункту 5 розділу III цього Положення, які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою заявника;»;

абзаці 3 підпункту 5 викласти в такій редакції:

«копія документа, що посвідчує особу учасника (якщо учасником є фізична особа), яка засвідчена підписом та може бути засвідчена печаткою керівника заявника;»;

2) у розділі ІІІ :

у пункті 1 після слів «що має відповідні повноваження, та» доповнити словами «можуть бути»;

в пункті 3 після слів «засвідчені підписом керівника заявника та» доповнити словами «можуть бути»;

3) у розділі V:

у пункті 8:

в абзаці 2 слова «засвідчену підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в абзаці 3 слова «засвідчену підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

4) підпункт 1 пункту 1 розділі VІ викласти в такій редакції:

         «1) копії змін та доповнень до установчих документів, які засвідченіпідписом керівника заявника та можуть бути засвідчені печаткою;»;

5) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

        18. Внести в Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 № 4802, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за № 1459/11739, такі зміни:

        1) у розділі 2:

         у пункті 2.1:

        у підпункті 2 слова «(засновницького договору, статуту,  положення)  фінансової  установи   -   юридичної   особи публічного права, засвідчені в установленому порядку» замінити словами «фінансової установи - юридичної особи публічного права, засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

у підпункті 3 виключити слова «відбитком   печаткита», після слів «вимогам законодавства України» доповнити словами  «, які засвідчені підписом керівника заявника та можуть бути засвідчені відбитком  печатки»;

у підпункті 4 виключити слова «засвідчена в  установленому  порядку»;

у підпункті 5 слова «засвідчені  відбитком  печатки та підписом керівника заявника» замінити словами «які засвідчені підписом керівника заявника  та можуть бути засвідчені  відбитком  печатки», слова «завірені підписом керівника  та» замінити словами «які засвідчені підписом  керівника  та можуть бути засвідчені»;

        у підпункті 6 виключити слова «засвідчені відбитком   печатки та  підписом  керівника заявника» після слів «Ліцензійних умов» доповнити словами «, які засвідчені підписом керівника заявника та можуть бути засвідчені відбитком  печатки»;

        підпункт 7 викласти у такій редакції:

«7) копії документів, що підтверджують право власності або оренди нежилого приміщення за місцезнаходженням заявника, які засвідчені підписом керівника заявника та можуть бути засвідчені відбитком печатки»;

        у пункті 2.3 слова«та  засвідчені  відбитком печаткита підписом керівника заявника» замінити словами «, засвідчені підписом керівника заявника та можуть бутизасвідчені  відбитком печатки»;

        у пункті 2.18 слова «в установленому законодавством  порядку» замінити словами «підписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

        2) у пункті 3.13 розділу 3 слова «засвідченими в установленому порядку копіями таких документів» замінити словами «копії таких документів засвідченіпідписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

3) у підпункті 4 пункту 4.1 розділу 4 слова «завіреної підписом керівника та» замінити словами «яка завірена підписом керівника та може бути засвідчена».

4) у підпункті «б» пункту 6.3 розділу 6 слова «або змін  до  рішення   про утворення» виключити;

5) у розділі 8:

у пункті 8.2:

в підпункті 1 слова «нотаріально засвідчена підписом керівника та» замінити словами «, яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в підпункті 1 після слів «підписи яких» доповнити словами «можуть бути»;

6) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

19. Внести до Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ, затверджене розпорядженнямДержфінпослуг від 22.11.2005 № 4934, зареєстроване в Міністерстві юстиції України15.12.2005 за № 1506/11786, такі зміни:

  1. у розділі 1:

у пункті 1.4 слова «засвідчені підписом керівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

у підпункті 1.6.4 пункту 1.6 після слів «керівником та» доповнити словами «можуть бути»;

2) у розділі 3:

у пункті 3.1:

підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції:

«3.1.4 завірені підписом керівника копії установчих документів заявника (з усіма змінами) та можуть бути засвідчені печаткою заявника;»;

у підпункті 3.1.7 слова «засвідчені підписом керівника та печаткою заявника» виключити, після слів «(в  довільній формі)» доповнити словами «, які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

  1. у розділі 4:

у пункті 4.2:

у підпункті 4.2.3 слова «завірену підписом  керівника заявника та скріплену» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника заявника та може бути засвідчена»;

       у підпункті 4.2.4 слова «завірену підписом керівника заявника та скріплену» замінити словами «яка завірена підписом керівника заявника та може бути засвідчена»;

      

у пункті 4.3:

у підпункті 4.3.1 слова «завірену підписом керівника заявника та скріплену» замінити словами «яка завірена підписом керівника заявника та може бути засвідчена»;

       у підпункті 4.3.2 слова «завірену підписом керівника заявника та скріплену» замінити словами «яка завірена підписом керівника заявника та може бути засвідчена».

20. Внести до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 19.07.2006 № 6021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924, такі зміни:

        1) у підпункті 8.4 пункту 8 глави 1 слова «з проставленнямпечатки» замінити словами «та може бути засвідчена печаткою»;

2) у пункті 4 главі 2 слова «засвідчені підписом керівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

3) у підпункті 1.10  пункту 1 главі 3 виключити слова «засвідчену  підписом  керівника  та  печаткою заявника», після слів «(у  довільній формі),» доповнити словами «яка засвідчена  підписом  керівника та може бути засвідчена печаткою заявника»;

4) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 6:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

21. Внести до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів, затверджений розпорядженнямДержфінпослуг від 29.08.2006 № 6154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.206 за №1058/12932, такі зміни:

1)  у розділі ІІ:

в абзаці другому пункту 2.9 слова «печаткою відповідних  юридичних осіб, а також підписами членів ліквідаційної комісії» замінити словами «підписами членів ліквідаційної комісії,а такожможе бути засвідчений печаткою відповідних  юридичних осіб»;

у пункті 2.10 після слів «підписами членів ліквідаційної комісії та» доповнити словами «може бути засвідчений»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

22. Внести до ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006      № 6201, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за             № 1074/12948, такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 4.2 глави 4 викласти в такій редакції:

«засвідчені підписом керівника копії відповідних документів (а у разі необхідності також їх переклад), що засвідчують зазначені зміни, які можуть бути засвідчені печаткою заявника.»;

2) у пункті 5.6 глави 5 слова «та засвідчені в установленому порядку» виключити;

3) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

23. У пункті 2.8 розділу 2 Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 16.11.2006 № 6426, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27.12.2006 за № 1376/13250 слова «з проставленням печатки» замінити словами «та може бути засвідчена печаткою».

 

24. Внести до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007№ 6832, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.12.2007 за № 234/1350, такі зміни:

1) у розділі ІІ :

 у пункті 5:

в абзаці другому виключити знак «,», після слів «та ініціалів» доповнити словами «та може мати»;

в абзаці четвертому після слів «головного бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів» доповнити словами «а також можуть містити»;

у пункті 10:

в абзаці третьому слово «скріпленими» замінити на слова «мають бутискріплені», після слів «головного бухгалтера кредитної установи та» доповнити словами «можуть бути»;

в абзаці четвертому слово «засвідчується» замінити на слова «можезасвідчуватися»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

25. Внести до Порядку засвідчення довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 568, зареєстрований в Міністерстві юстиції України28.07.2010 за № 568/17863, такі зміни:

у пункті 3 :

в абзаці другому слова «засвідчену  відбитком печатки, підписами керівника  та  головного  бухгалтера  страховика», після слів «(далі  –  Довідка),» замінити словами «яка засвідчена підписами керівника  та  головного  бухгалтера  страховика і може бути засвідчена відбитком печатки»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«копію вимоги (заяви)  перестрахувальника-нерезидента  про  виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати), яка засвідчена підписом керівника страховика та може бути засвідченавідбитком печатки, а у разі якщо така вимога (заява) викладена іноземною  мовою, також її  переклад українською мовою, який засвідчений підписом керівника та може бути засвідчений відбитком печаткистраховика. Якщо  вимога  викладена  російською мовою, переклад не здійснюється»;

в абзаці четвертому слова «засвідчену відбитком печатки та підписом керівника страховика копію страхового акта (аварійного сертифіката)», замінити словами «копію страхового акта (аварійного сертифіката), який засвідчений підписом керівника страховика та може бути засвідчений відбитком печатки,».

26. Внести до Порядку реєстрації договорів перестрахування, затвердженого розпорядженнямДержфінпослуг 28.03.2011 № 153(у редакції розпорядженняНацкомфінпослуг 08.01.2013 № 54), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за № 642/19380, такі зміни:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова «відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи)» замінити словами «підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи) та можуть бути засвідчені відбитком печатки»;

в абзаці другому слова «засвідчених відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи) замінити словами «які засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи) та можуть бути засвідчені відбитком печатки»;

в абзаці четвертому виключити слова «засвідчених відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи), та прошита разом з цією копією та усіма змінами (за наявності) замінити словами «засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи), та прошита разом з цією копією та усіма змінами (за наявності) та може бути засвідчена відбитком печатки»;

2) в абзаці третьому пункту 6 слово «проставляється» замінити словом «може бутипроставлено»;

3) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

27. Внести до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженнямДержфінпослуг від27.10.2011 № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2012 за № 41/20354, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

у пункті 2.8 після слів «затверджена підписами керівника та бухгалтера Адміністратора,» доповнити словами «може бути» та слово «скріплюється» замінити словами «може бути скріплена»;

у пункті 2.9 слово «засвідчується» замінити словами «можезасвідчуватися»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

7) у додатку 6:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

8) у додатку 7:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

9) у додатку 8:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

10) у додатку 9:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

11) у додатку 10:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

12) у додатку 11:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

13) у додатку 12:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

28. Внести до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09.10.2012 № 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.10.2012 за № 1805/22117, такі зміни:

         

1) у розділі ІІІ :

у пункті 3.2:

у підпункті 2 слово «нотаріально» замінити слова «підписом керівника та може бути засвідчена печаткою заявника»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) довідка про наявність у заявника:

власного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами;

сформованого резервного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами (крім новостворених заявників), яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена печаткою заявника;»;

у підпункті 6 слова «засвідчені підписом керівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

у підпункті 7 слова «засвідчені підписом керівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

 у підпункті 8 слова «засвідчені підписом керівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

у підпункті 9 слова «засвідчені підписом керівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

 у підпункті 10 слова «засвідчені підписом керівника та» виключити, після слів «(із зазначенням його розміру)» «, які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

у підпункті 11 виключити слова «засвідчена підписом керівника та печаткою заявника», після слів «придбання товарів у групах» доповнити словами «, яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена печаткою заявника»;

у підпункті 12 замінити слова «та засвідчена підписом керівника та» на слова «, яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

у пункті 5.7 слова «засвідченими в установленому порядку копіями таких документів» замінити словами «копії таких документів засвідченіпідписом керівника та можуть бути засвідчені печаткою заявника»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

29. Внести до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг 04.12.2012 № 2531, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502, такі зміни:

1) у розділі ІІ :

у пункті 2.2:

в абзаці другому підпункту 2 слова «засвідчені підписомкерівника та» замінити словами «які засвідчені підписом керівника та можуть бути засвідчені»;

в абзаці третьому підпункту 2 слова «засвідчену підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в абзаці другому підпункту 3 слова «засвідчену» замінити на слово«яка засвідчена», після слів «підписом керівника та» доповнити словами «може бути засвідчена»;

в абзаці другому підпункту 4 слова «засвідчену підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в абзаці третьому підпункту 4 слова «засвідчене підписом керівника та» замінити словами «яке засвідчене підписом керівника та може бути засвідчене»;

 в абзаці шостому підпункту 5 слова «засвідчений підписом керівника та» замінити словами «який засвідчений підписом керівника та може бути засвідчений»;

         в абзаці сьомому підпункту 5 слова «довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника та підтверджена аудитором/аудиторською фірмою» замінити словами «засвідчена підписом керівника та підтверджена аудитором/аудиторською фірмою довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства, яка може бути засвідчена печаткою юридичної особи – заявника»;

в абзаці восьмому підпункту 5 слова «засвідчена підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

у пункті 2.3:

в абзаці другому підпункту 4 слова «засвідчену підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в абзаці третьому підпункту 4 слова «засвідчене підписом керівника та» замінити словами «яке засвідчене підписом керівника та може бути засвідчене»;

в абзаці п’ятому підпункту 5 слова «засвідчений підписом керівника та» замінити словами «який засвідчений підписом керівника та може бути засвідчений»;

в абзаці шостому підпункту 5 слова «засвідчена підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в абзаці восьмому підпункту 5 слова «засвідчена підписом керівника та» замінити словами «яка засвідчена підписом керівника та може бути засвідчена»;

в абзаці третьому пункту 2.6 після слів «підписані керівником» доповнити словами «та можуть бути»;

2) у додатку 1:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 2:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

30. Унести у додатки 4 – 9 Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджений розпорядженнямНацкомфінпослуг від  26.02.2013 № 640 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.03.2013 за                 № 462/22994, такі зміни:

1) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

2) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

3) у додатку 6:

слова та знаки (для аудитора як фізичної особи – підприємця за наявності) замінити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 7:

слова та знаки (для аудитора як фізичної особи – підприємця за наявності) замінити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 8:

слова та знаки (для аудитора як фізичної особи – підприємця за наявності) замінити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 9:

слова та знаки (для аудитора як фізичної особи – підприємця за наявності) замінити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

31. Внести до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затвердженого розпорядженнямНацкомфінпослуг від 18.07.2013 № 2362, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2013 за № 1665/24197, такі зміни:

1) у главі ІІ:

у пункті 3 розділу 1 після слів «та для юридичних осіб» доповнити словами «може бути»;

у розділі 2:

у підпункті 2 пункту 1 слова «засвідченого печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження» замінити словами «який засвідченийпідписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження,та може бутизасвідчений печаткою засновника»;

абзац третій підпункту 4 пункту 1 викласти в такій редакції:

«засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, довідка, складена в довільній формі, стосовно того, що засновник не перебуває в стані банкрутства, не має невиконаних заходів впливу за порушення на ринку фінансових послуг, яка може бути засвідчена печаткою засновника»;

абзац шостий підпункту 4 пункту 1 викласти в такій редакції:

«засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія установчих документів засновника (якщо засновником є юридична особа), яка може бути засвідчена печаткою засновника»;

абзац сьомий підпункту 4 пункту 1 викласти в такій редакції:

«засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія рішення вищого органу управління засновника про участь у створенні пенсійного фонду (якщо засновником є юридична особа), яка може бути засвідчена  печаткою засновника, яка може бути засвідчена печаткою засновника»;

абзац тринадцятий підпункту 4 пункту 1 після слів «відповідні повноваження, та» доповнити словами «можуть бути»;

у розділі 3:

підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«2) копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника, засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження), що містить рішення про затвердження змін до статуту пенсійного фонду, яка підписана головою ради пенсійного фонду та може бути засвідчена печаткою пенсійного фонду;»;

підпункті 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

«5) копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження змін до статуту пенсійного фонду (якщо рада пенсійного фонду утворена), яка підписана головою ради пенсійного фонду та може бути засвідчена печаткою пенсійного фонду.»;

у пункті 8 розділу 4 після слів «на погодження статуту пенсійного фонду, та» доповнити словами «може бути засвідчено»;

2) у главі ІІІ:

у пункті 2 розділу 1 слова «засвідчений підписами засновника (засновників) та» доповнити словами «може бути»;

у розділі 2:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) засвідчена підписом голови зборів засновників копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду або засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника про затвердження пенсійної схеми (пенсійних схем), яка може бути засвідчена печаткою пенсійного фонду;»;

підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції:

«3) копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження пенсійної схеми (пенсійних схем), яка підписана головою ради пенсійного фонду та може бути засвідчена печаткою пенсійного фонду;»;

у пункті 9 після слів «на підписання зареєстрованої пенсійної схеми, та» доповнити словами «може бути засвідчено»;

у підпункті 3 пункту 3 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3) копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження змін до пенсійної схеми (пенсійних схем), яка повинна бути підписана головою ради пенсійного фонду та може бути засвідчена печаткою пенсійного фонду;»;

у пункті 2 розділу 4 слова «печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника про анулювання пенсійної схеми (пенсійних схем)» замінити словами «підписом керівника засновника пенсійного фонду або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника про анулювання пенсійної схеми (пенсійних схем), яка може бути засвідчена печаткою засновника пенсійного фонду»;

3) у додатку 26:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

4) у додатку 3:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

5) у додатку 4:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою»;

6) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

32. В абзаці восьмому пункту 2.1 розділу 2 Порядку прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися, затверджений розпорядженнямНацкомфінпослуг від 18.07.2013  № 2363, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2013 за № 1357/23889, після слів «що має відповідні повноваження, та» доповнити словами «можуть бути».

33. Внести до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженнямНацкомфінпослуг від 03.12.2013 № 4400, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.02.2014 за № 218/24995, такі зміни:

1) в першому абзаці пункту 5 розділу ІІ слова «печаткою фонду, підписом уповноваженої особи адміністратора та печаткою адміністратора» замінити словами «повинно бути засвідчено підписом уповноваженої особи адміністратора та може бути засвідчено печаткою  адміністратора, печаткою фонду»;

  1. у розділі ІІІ:

в абзаці вісімдесят четвертому підпункту 2 пункту 6 слово «скріплюється» замінити словами «може бутискріплена»;

в абзаці сотому підпункту 2 пункту 6 слово «скріплюється» замінити словами «може бути скріплена»;

у пункті 8:

         в абзаці восьмому після слів «у паперовій формі, та» доповнити словами «може бути»;

         в абзаці двадцять восьмому  після слів «з електронної форми журналу, та» доповнити словами «може бути»;

  1. у розділі ІV:

у пункті 2:

в абзаці шостому слова «скріплюється» замінити совами «може бутискріплено»;

в абзаці сьомому слова «підписаний та скріплений печаткою пенсійний контракт,» замінити словами «пенсійний контракт,який підписаний та може бутискріплений печаткою,»;

         в абзаці восьмому слова «завірену підписом та» замінити словами «яка завірена підписом та може бути засвідчена»;

у пункті 3:

         в абзаці дев’ятому підпункту 3 після слів «(платіжного представника) та» доповнити словами «може бути»;

         в абзаці чотирнадцятому підпункту 6 слова «засвідченим відповідними підписами та» замінити словами «якийзасвідчений відповідними підписами та може бути засвідчений»;

         в абзаці четвертому підпункту 7 слова «(копія пенсійного контракту, яка завірена підписом та печаткою» замінити словами «яка завірена підписом та може бути засвідчена печаткою»;

         в абзаці шостому підпункту 7 викласти в такій редакції: «завірена підписом представника адміністратора пенсійного фонду або банку, що має відповідні повноваження, копія відповідного договору, яка можебути скріплена печаткою  цього адміністратора пенсійного фонду, до якого здійснюється переведення пенсійних коштів, або банку.»;

         в абзаці чотирнадцятому підпункту 7 слово «засвідчуються» замінити словами «можуть бутизасвідчені»;

         в абзаці четвертому підпункту 9 слова «повинна бути скріплена печаткою адміністратора пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, до якого переводяться кошти, та завірена підписом його представника, що має відповідні повноваження» замінити словами «завірена підписом його представника, що має відповідні повноваження та може бути скріплена печаткою адміністратора пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, до якого переводяться кошти»;

         в абзаці сьомому підпункту 9 слова «засвідчуються його печаткою та підписом працівника, який має відповідні повноваження» замінити словами «засвідчені підписом працівника, який має відповідні повноваження, та можуть бути засвідчені печаткою пенсійного фонду»;

у пункті 4:

у підпункті 2 після слів «відповідні повноваження, та» доповнити словами «може бути засвідчений»;

у підпункті 8 викласти в такій редакції:

«Виписка повинна бути підписана представником адміністратора, що має відповідні повноваження, та може бути скріплена печаткою або штампом адміністратора»;

4) у пункті 6 розділуV слово «скріплюється» замінити словами «може бутискріплений»;

5) у додатку 5:

після букв «М.П.» доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«* може бути засвідчено печаткою».

Джерело інформації: http://nfp.gov.ua/

 

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 140 гостей та 0 користувачів