Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки

На офіційному сайті Національного банку України розміщено для ознайомлення Проект Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки. Метою розроблення проекту Положення є створення сучасного нормативно-правового акта, який регулюватиме надання юридичними особами послуг банкам з інкасації, оброблення та зберігання готівки і сприятиме максимально прозорому здійсненню ними такої діяльності в межах законодавства та нормативно-правових актів.

Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
______________ № ___________ м. Київ

Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки
Відповідно до статей 7 та 33 Закону України “Про Національний банк України”, з метою запровадження аутсорсингу в готівково-грошовому обігу Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки (додається). 2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернетпредставництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.
4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року.
Голова В. О. Гонтарева
Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України
Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, інших нормативно-правових актів Національного банку України і встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі – Національний банк) юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: зберігання готівки – відповідальне збереження готівки банку або його клієнтів, яке здійснюється в неробочий час у приміщеннях грошових сховищ або сейфах, технічний стан та організація охорони яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, установлених для банків; касовий вузол – комплекс відокремлених та поєднаних між собою приміщень, у яких здійснюються операції з готівкою. Касовий вузол уключає такі приміщення: бокс інкасації, приміщення для приймання/видачі готівки інкасаторам, грошове сховище разом з передсховищем, приміщення для роботи з готівкою (оброблення готівки), санітарно-гігієнічні приміщення для працівників, інші допоміжні та технологічні приміщення для забезпечення роботи з готівкою, передбачені проектною документацією; ліцензія – виписаний на спеціальному бланку документ, згідно з яким Національний банк надає юридичній особі право на здійснення певного виду діяльності, пов’язаного з наданням банку послуг; юридична особа – будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не містить ознак банку чи
2 фінансової установи і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами; обладнання для автоматизованого оброблення банкнот – обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, та сортування банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти; філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, створений нею на території України в порядку, визначеному законодавством України. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених іншими нормативно-правовими актами Національного банку. 3. Юридична особа має право надавати банкам такі види послуг: з інкасації; з оброблення готівки; із зберігання готівки. Юридична особа має право надавати будь-який з цих видів послуг лише після отримання відповідної ліцензії Національного банку.
4. Ліцензія не може передаватися третім особам.
5. Ліцензія видається на необмежений строк.
6. Національний банк зобов’язаний анулювати ліцензію, якщо протягом року з дня її отримання юридична особа не провела жодної операції, з того виду послуг, на які було видано ліцензію.
7. Юридичні особи мають право надавати банкам послуги з інкасації, оброблення та зберігання готівки відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку на підставі договорів з банками та їх клієнтами.
ІІ. Умови для отримання ліцензії
8. Юридична особа для отримання ліцензії зобов’язана виконати такі загальні вимоги: розробити внутрішні документи (положення, інструкції, правила тощо), які визначають структуру юридичної особи, функції її підрозділів, відповідно до вимог законодавства, і установлюють відповідно до обраного виду послуг порядок надання банкам послуг з інкасації, оброблення або зберігання готівки; створити підрозділ для надання обраного виду послуг, працівники якого мають певну кваліфікацію, пройшли навчання та склали успішно заліки за фахом;
3 укласти договір страхування зі страховою установою про повне відшкодування збитків банкам унаслідок втрати готівки під час надання обраного виду послуг.
9. Для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації юридична особа зобов’язана: забезпечити схоронність готівки з використанням вогнепальної зброї або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучити до охорони суб’єкти господарювання, які мають право надавати послуги, пов’язані з охороною майна та фізичних осіб з використанням вогнепальної зброї; мати власний оперативний автотранспорт з панцеровим захистом не нижче 3 класу захисту згідно з Державним стандартом України ДСТУ 39752000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги” (далі – ДСТУ 3975-2000), обладнаний засобами радіозв’язку (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв’язку тощо), системою відстеження рухомих об’єктів, за допомогою якої здійснюється контроль за переміщенням транспортного засобу, та іншим обладнанням згідно з додатком 1 до Інструкції № 45. Оперативний автотранспорт повинен мати вмонтований сейф для зберігання цінностей, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 “Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та сейфи АТМ” (далі – ДСТУ ЕN 1143-1:2014) та/або депозитну систему, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 “Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи” (далі – ДСТУ ЕN 1143-1:2014); забезпечити працівників, які надають послуги з інкасації, індивідуальними засобами захисту (бронежилети, шоломи тощо) та радіозв’язком. Керівник підрозділу надання послуг з інкасації, повинен мати: бездоганну ділову репутацію, повну вищу юридичну чи економічну освіту або освіту в сфері правоохоронної діяльності або фінансово-економічної безпеки та досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах правоохоронних органів, підрозділів воєнізованої охорони, військових формувань, або повну вищу освіту та стаж роботи не менше двох років на керівних посадах у сфері банківської безпеки або перевезення готівки.
10. Для отримання ліцензії на надання банкам послуг з оброблення готівки юридична особа зобов’язана мати: власні або орендовані приміщення касового вузла, технічний стан та організація охорони яких відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку, установлених для банків. Приміщення для оброблення готівки, бокси інкасації, а також місця під’їздів оперативних автомобілів з готівкою повинні бути обладнані системами відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше трьох діб;
4 обладнання для автоматизованого оброблення банкнот; Керівник підрозділу надання послуг з оброблення готівки, повинен мати бездоганну ділову репутацію, повну вищу юридичну чи економічну освіту або спеціальну вищу освіту в сфері фінансово-економічної безпеки або оброблення готівки, або повну вищу освіту та свідоцтво про перепідготовку (свідоцтво про підвищення кваліфікації) у галузі фінансово-економічної безпеки чи оброблення готівки та стаж роботи в банківській сфері не менше ніж два роки, у тому числі на керівних посадах.
11. Для отримання ліцензії на надання банкам послуг із зберігання готівки юридична особа зобов’язана мати власні або орендовані сховища для зберігання готівки, технічний стан та організація охорони яких відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку, установлених для банків, що підтверджується наявністю відповідних сертифікатів та документів. Керівник підрозділу надання банкам послуг із зберігання готівки, повинен мати бездоганну ділову репутацію, повну вищу юридичну або економічну освіту, або освіту в сфері правоохоронної діяльності, або фінансово-економічної або інформаційної безпеки, або повну вищу освіту та досвід роботи не менше п’яти років на керівних посадах правоохоронних органів, підрозділів воєнізованої охорони, військових формувань, або повну вищу освіту та стаж роботи не менше двох років на керівних посадах у сфері безпеки.
12. Юридична особа зобов’язана відповідно до внутрішніх положень (правил) забезпечити своїх працівників форменим одягом (спецодягом), взуттям та в разі необхідності спорядженням. Юридична особа зобов’язана мати комп’ютерне обладнання, необхідне програмне забезпечення та комунікаційні засоби, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку. ІІІ. Порядок подання документів для отримання ліцензії
13. Юридична особа для отримання ліцензії на надання банкам одного або кількох видів послуг згідно з пунктом 3 цього Положення подає до Національного банку такі документи: заяву юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам одного або кількох видів послуг (додаток 1 до цього Положення); відомості про юридичну особу (повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, структура органів управління та їх склад, дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі); копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Юридична особа в разі
5 внесення будь-яких змін до вже поданих Національному банку установчих документів зобов’язана протягом 10 календарних днів подати нотаріально засвідчену копію цих змін; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ; довідку органів податкової служби про належне виконання обов’язків платника податків, засвідчену відбитком гербової печатки; копії документів, визначених пунктом 8 цього Положення, засвідчені юридичною особою; копії документів, що засвідчують право власності на приміщення касового вузла, або копію договору про їх оренду строком не менше ніж на п’ять років, засвідчені нотаріально; довідку про наявність обладнання для автоматизованого оброблення банкнот; копії акта та протоколу випробувань обладнання для автоматизованого оброблення банкнот про те, що воно відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо якості оброблення готівки; довідку про наявність обладнання приміщень для оброблення і зберігання готівки, боксів інкасації, а також місць під’їздів оперативних автомобілів з готівкою системами відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше трьох діб; копію дозволу на право використання вогнепальної зброї або договору про озброєне супроводження готівки, укладеного з охоронною структурою, що має право на використання вогнепальної зброї під час надання охоронних послуг, або копії інших документів відповідно до вимог абзацу другого пункту 9 цього Положення, нотаріально засвідчені; копії техпаспортів на оперативний автотранспорт з панцеровим захистом; копію сертифіката відповідності державної системи сертифікації, який підтверджує відповідність панцерованого захисту автотранспорту 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000; копію сертифіката відповідності грошового сховища та його дверей або сейфа для зберігання цінностей вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014; копію сертифіката відповідності депозитної системи, вмонтованої в автотранспорт, вимогам ДСТУ EN 1143-2:2014; копію сертифіката відповідності сейфа, вмонтованого в автотранспорт, вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014; копію документа, виданого уповноваженою організацією відповідно до законодавства, що засвідчує відповідність переобладнання автотранспорту вимогам безпеки дорожнього руху; копію сертифіката на систему управління якістю, який засвідчує систему управління якістю на виробництво панцерованого захисту спеціалізованих
6 автомобілів відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 “Система управління якістю. Вимоги”; засвідчені копії наказів про створення відповідних підрозділів для роботи з готівкою, копії документів, що засвідчують наявність необхідної підготовки (перепідготовки, навчання) персоналу у відповідних навчальних закладах для роботи з готівкою, копії документів, що засвідчують наявність підготовки персоналу для роботи з обладнанням для автоматизованого оброблення банкнот; довідку про наявність індивідуальних засобів захисту та радіозв’язку (надати також копії паспортів, сертифікатів); копію договору страхування із страховою установою про повне відшкодування збитків банкам унаслідок втрати готівки під час надання послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки та копію договору про страхування життя інкасаторів, інкасаторів-водіїв, засвідчені нотаріально; бізнес-план, що визначає діяльність юридичної особи в цілому, а також з питань надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки; інформацію про управлінську та організаційну структуру юридичної особи; копії документів, засвідчені юридичною особою, що підтверджують вимоги до керівників підрозділів, викладені в пунктах 9 – 11 цього Положення; біографічні відомості про керівників юридичної особи (директора, головного бухгалтера та їх заступників), які підтверджують у них наявність бездоганної ділової репутації, повної вищої юридичної або економічної освіти, стажу роботи у фінансовій сфері не менше п’яти років, у тому числі на керівних посадах, відсутність притягнень до кримінальної відповідальності, підтверджену довідкою від Міністерства внутрішніх справ України. Копії інших документів, що підтверджують виконання вимог пунктів 8 – 12 цього Положення.
14. До розгляду приймаються документи, зазначені в пункті 13 цього Положення, викладені українською мовою, без закреслень чи виправлень, а також без пошкоджень.
15. Документи юридичної особи, що викладені на двох і більше сторінках, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписами її керівника і головного бухгалтера та відбитком гербової печатки юридичної особи. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом, складеним у 2 примірниках.
16. Керівник юридичної особи несе відповідальність за достовірність наданої інформації та її відповідність вимогам цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку.
7 17. Юридична особа зобов’язана повідомляти Національний банк про всі зміни даних, які були зазначені в її документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, установлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.
ІV. Порядок розгляду Національним банком документів для видачі ліцензії
18. Національний банк України після отримання від юридичної особи пакета документів, зазначених у пункті 13 цього Положення, протягом 10 робочих днів перевіряє: комплектність поданих документів. Якщо в пакеті немає будь-якого з перелічених у пункті 13 цього Положення документа, то такий пакет документів з письмовим зазначенням причин повернення протягом трьох робочих днів повертається юридичній особі; достовірність наданої в документах інформації; приміщення касового вузла та складає акт обстеження про те, що його технічний стан та організація охорони відповідають вимогам нормативноправових актів Національного банку; наявність обладнання для автоматизованого оброблення банкнот, оперативного транспорту, обладнаного відповідно до вимог нормативноправових актів Національного банку, індивідуальних засобів захисту, радіозв’язку. У разі негативних результатів проведених перевірок Національний банк повертає юридичній особі пакет документів з письмовим обґрунтуванням причин повернення. 19. За результатами розгляду поданих документів готується висновок про можливість видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки (додаток 2 до цього Положення), який розглядається Комісією з питань ліцензування юридичних осіб (далі – Комісія). Усі рішення Комісії оформляються протоколом, який затверджується головою Комісії.
20. Комісія приймає рішення про відмову або видачу юридичній особі ліцензії не пізніше 10 робочих днів з дня отримання пакета документів та повідомляє про це юридичну особу.
21. Комісія має право відмовити юридичній особі в наданні ліцензії, якщо: за результатами розгляду поданого пакета документів або висновку, зазначеного в пункті 19 цього Положення, установлено надання недостовірної або неповної інформації: юридична особа не виконала будь-яку з вимог цього Положення;
8 заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, підписаний особою, яка не має на це повноважень; установлено відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про юридичну особу або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення її діяльності. Національний банк у разі прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії повертає юридичній особі наданий пакет документів із зазначенням причин відмови видачі ліцензії. 22. Юридична особа за видачу ліцензії здійснює разову оплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії юридичній особі.
23. Плата за видачу ліцензії вноситься у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання юридичною особою повідомлення про видачу ліцензії.
24. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку.
25. Національний банк має право скасувати рішення про видачу ліцензії, якщо юридична особа протягом строку, зазначеного в пункті 23 цього Положення, не подала документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії або протягом тридцяти календарних днів з дня направлення їй повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не звернулася до Національного банку України для отримання оформленої ліцензії.
26. Ліцензія оформляється на спеціальному бланку (додаток 3 до цього Положення), виготовленому на Банкнотно-монетному дворі, що має скрізну нумерацію, і підписується заступником Голови Національного банку та засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку. Ліцензія набирає чинності з дня її підписання.
27. Ліцензія видається уповноваженому представникові юридичної особи на підставі довіреності і копії квитанції або платіжного доручення, що підтверджує оплату за видачу ліцензії.
28. Облік і зберігання бланків ліцензій здійснюється в порядку, установленому для бланків суворого обліку.
29. Національний банк реєструє видачу ліцензій у Журналі реєстрації видачі юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки (додаток 4 до цього Положення), аркуші якого пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитками гербової та мастикової печаток Національного банку. Відповідальною особою за ведення цього журналу призначається секретар Комісії.
9 30. Національний банк має право через підрозділи в територіальних управліннях здійснювати не рідше одного разу на рік нагляд за дотриманням юридичною особою та її філіями ліцензійних вимог, визначених цим Положенням, правил і порядку здійснення інкасації, перевезення, зберігання цінностей та контролю за якістю готівки, що випускається в обіг, шляхом проведення перевірок. Юридична особа та її філії зобов’язані сприяти в проведенні перевірок уповноваженими представниками Національного банку з питань проведення інкасації коштів, процедур оброблення готівки, а також дотриманням вимог зберігання. Звіт про проведену перевірку складається протягом трьох робочих днів після завершення її проведення.
31. Юридична особа має право відповідно до отриманої ліцензії делегувати своїм філіям повноваження на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки.
32. Юридична особа зобов’язана завчасно, не менше ніж за місяць до початку/припинення діяльності філії повідомити про це Національний банк окремим листом, у якому гарантувати виконання філією ліцензійних вимог, та зазначити місце і строки початку/припинення надання банкам окремих видів послуг згідно з отриманою ліцензією.
33. Філія має право надавати банкам послуги з інкасації, оброблення та зберігання готівки відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють ці питання в банках. Відповідальність за дотримання філією ліцензійних вимог несе юридична особа.
VI. Порядок відкликання/призупинення дії ліцензії
34. Підставою для прийняття Комісією рішення про відкликання ліцензії
є:
заява юридичної особи про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для відкликання ліцензії заява юридичної особи про анулювання її ліцензії, що подана після видання Національним банком розпорядчого документа про проведення перевірки додержання юридичною особою ліцензійних умов і до закінчення строку цієї перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи; акт про невиконання юридичною особою вимог про усунення порушень ліцензійних умов, установлених для обраного виду послуг;
10 акт про повторне порушення юридичною особою ліцензійних умов. Повторним порушенням юридичною установою ліцензійних умов уважається вчинення юридичною особою протягом двох років з дня видання Національним банком розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов повторного порушення хоча б однієї з тих ліцензійних умов, щодо якої вже видавалося розпорядження; акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих юридичною особою разом із заявою про отримання ліцензії; акт про відмову юридичною особою в проведенні перевірки уповноваженими представниками Національного банку. Відмовою вважається недопущення уповноважених представників Національного банку до здійснення перевірки додержання ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу уповноважених представників Національного банку, відмова їм в доступі до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються юридичною особою під час провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню); акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю юридичної особи осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.
35. Комісія за наявності підстав, зазначених у пункті 34 цього Положення або результатів перевірки, які свідчать про порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації, перевезення, оброблення і зберігання готівки, приймає рішення про відкликання або призупинення дії ліцензії до усунення порушень, яке затверджується заступником Голови Національного банку. Повідомлення про відкликання/призупинення дії ліцензії підписується заступником Голови Національного банку. 36. Дія ліцензії припиняється з дня підписання рішення про її відкликання/призупинення дії. У день підписання рішення Національний банк надсилає його в електронному документі юридичній особі та інформує про це банки України. Рішення надсилається юридичній особі через Державну фельд’єгерську службу або вручається її уповноваженому представникові під підпис. У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії її оригінал у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення підлягає поверненню до Національного банку.
37. У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов крім випадків, зазначених у пункті 34 цього Положення, порушень вимог
11 нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації, перевезення, оброблення і зберігання готівки, Комісія на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, приймає рішення про поновлення дії призупиненої ліцензії, яке затверджується заступником Голови Національного банку, про що повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 36 цього Положення.
38. У випадку, передбаченому пунктом 6 цього Положення, рішення про відкликання ліцензії, прийняте Комісією на підставі матеріалів перевірки юридичної особи, звітної інформації, отриманої від банків, оформляється згідно з порядком, визначеним пунктами 35, 36 цього Положення.
Директор Департаменту грошового обігу В. П. Зайвенко
Джелело інформації: http://www.bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 111 гостей та 0 користувачів