Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні".

На сайті Національного банку України розміщений для ознайомлення Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні".
Правові вимоги до суб’єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, та порядок здійснення цих операцій установлені Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481 (далі – Положення).

Відповідно до вимог до статті 7 Закону України “Про Національний банк України” серед функцій, які виконує Національний банк України, є визначення порядку і форм платежів, контроль за створенням платіжних інструментів. Згідно зі статтею 15 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон) Національний банк України визначає порядок здійснення операцій з електронними грошима та максимальну суму електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача.
Підготовка проекту Змін до Положення (далі – Проект) зумовлена постійним розвитком ринку електронних грошей, появою нових форм розрахунків, а також необхідністю виконання Національним банком України функцій, передбачених вищезазначеними законами України. На сьогодні на ринку фінансових послуг пропонується послуга щодо здійснення розрахунків, у тому числі за товари, роботи, послуги, з використанням облікових записів та прав вимоги, що зберігаються як одиниці вартості на електронному пристрої (“титульні знаки”, “облікові записи”, “електронні гаманці”, “віртуальні рахунки” тощо), які за економічною суттю належать до одиниць вартості та ідентичні категорії “електронні гроші”, яка визначена статтею 15 Закону.
Проектом, зокрема, пропонується:
урегулювати питання здійснення операцій з обліковими записами та правами вимоги, що зберігаються як одиниці вартості на електронному пристрої і використовуються для здійснення розрахунків, у тому числі за товари, роботи, послуги;
привести у відповідність до законодавства Європейського Союзу установлені Положенням ліміти для операцій з електронними грошима;
установити порядок відкликання Національним банком України документа про узгодження правил використання електронних грошей.
Зазначені питання не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів. Тому їх розв’язання можливо здійснити шляхом унесення змін до Положення.
Прийняття Проекту дасть змогу врегулювати діяльність юридичних та фізичних осіб, які здійснюють операції з обліковими записами та правами вимоги, що зберігаються на електронному пристрої, і використовуються для здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги, та забезпечити виконання
вимог законодавства України.
У разі затвердження Правлінням Національного банку України запропонованого для розгляду Проекту та його реєстрації в Юридичному департаменті Національного банку України цей регуляторний акт засобами електронної пошти Національного банку України буде доведено до відома банків для використання в роботі.
Проект
Зміни до
Положення про електронні гроші в Україні
1. У главі 1:
1) пункт 1.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
“Вимоги цього Положення поширюються на операції з обліковими записами та правами вимоги, що зберігаються як одиниці вартості на електронному пристрої і використовуються для здійснення розрахунків, у тому числі за товари, роботи, послуги”.
У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;
2) у пункті 1.3 визначення терміна “наперед оплачена картка багатоцільового використання” викласти в такій редакції:
“наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі – наперед оплачена картка) – пластикова або інша картка (у тому числі картка, що не має фізичного носія, або з магнітною смугою), яка містить електронні гроші в чипі, інтегрованому на цій картці, або яка є засобом доступу до електронних грошей, що зберігаються в пам’яті комп’ютера”.
2. У пункті 2.4 глави 2:
в абзаці другому цифри “2000” замінити цифрами “4000”;
в абзаці третьому цифри “8000” замінити цифрами “14000”;
в абзаці четвертому цифри “35000” замінити цифрами “65000”.
3. Главу 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
“5.5. На письмову вимогу представників Національного банку емітент зобов’язаний забезпечити доступ до програмного забезпечення, яке використовується для здійснення операцій з електронними грошима, та бухгалтерських документів, які надають змогу перевірити дотримання емітентом вимог, передбачених цим Положенням”.
4. У главі 6:
1) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
“Національний банк надає заявникові/заявникові – члену/учаснику міжнародної платіжної системи документ про узгодження правил використання електронних грошей”;
2) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
“запровадження тимчасової адміністрації”.
5. Доповнити Положення новою главою такого змісту:
“7. Порядок відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей
1. Відкликання Національним банком у емітента банківської ліцензії є підставою для втрати чинності документом про узгодження правил використання електронних грошей.
2. Національний банк відкликає документ про узгодження правил використання електронних грошей за таких підстав:
1) установлення факту узгодження правил або змін до правил використання електронних грошей на підставі недостовірних даних;
2) порушення емітентом вимог законодавства України з питань, пов’язаних з випуском та використанням електронних грошей, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;
3) нездійснення емітентом діяльності, пов’язаної з випуском електронних грошей, протягом одного року з дати отримання документа про узгодження правил використання електронних грошей.
3. Національний банк повідомляє емітента про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей із зазначенням підстав.
4. Емітент, який здійснював випуск та інші операції з електронними грошима, після отримання повідомлення Національного банку про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей зобов’язаний припинити випуск та інші операції з електронними грошима (крім операцій з погашення) в установлений Національним банком строк”.
Джерело інформації: http://www.bank.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 175 гостей та 0 користувачів