Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах фінансових установ

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах фінансових установ та про внесення зміни до Положення про державний реєстр фінансових установ”.

На офіційному сайт Нацкомфінпослуг розміщено інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах фінансових установ та про внесення зміни до Положення про державний реєстр фінансових установ”.

Як, зазначено на сайті Нацкомфінпослуг зазначений регуляторний акт спрямований на реалізацію положень Закону України від 15 січня 2015 року № 123-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” щодо розкриття інформації” та визначення процедури розкриття фінансовими установами інформації на власних веб-сайтах (веб-сторінках) та у загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

_______________________ № _____,

ПРОЕКТ

Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах фінансових установ

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 121 та пункту 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та встановлює вимоги до обсягу та порядку розміщення фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ.

2. У цьому Положенні термін „загальнодоступна інформаційна база даних про фінансові установи” (далі – база даних)  вживається в такому значенні – база даних з визначеною Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” інформацією про фінансові установи, яка ведеться Нацкомфінпослуг та розміщується в мережі Інтернет для загального доступу.

3. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розкривають в обсязі та порядку, встановлених цим Положенням, інформацію, визначену частиною четвертою статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках).

5. Ведення бази даних забезпечує Нацкомфінпослуг.

6. Інформація, яка подається фінансовими установами до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, розміщується в базі даних на безоплатній основі.

ІІ. Обсяг інформації, що розміщуються в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Фінансові установи розкривають в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, в такому обсязі:

1) в інформації про повне найменування зазначається повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів;

2) в інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи за ЄДРПОУ;

3) в інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової установи: код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності);

4) в інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, зазначається повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;

5) у відомостях про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу – П.І. Б.),),які включають:

відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи;

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи).

6) у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:

прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у разі, коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);

прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи;

7) у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)), телефон, прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу;

8) у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі вказується назва ліцензії та/або дозволу, серія, номер та дата видачі ліцензії та/або дозволу, строк їх дії , а також інформація про переоформлення, видачу дубліката та анулювання ліцензії та/або дозволу);

9) річна фінансова та консолідована звітність розкриваються шляхом розміщення фінансової та консолідованої звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність;

10) в інформації про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи та застосування процедури санації, дата порушення справи банкрутство і відкриття процедури санації та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу;

11) у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про ліквідацію фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення;

12) в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розкриваються:

звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), визначені пунктом 3 частини першої статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

                 

ІІІ. Порядок  та вимоги до розкриття інформації в базі даних

1. Розкриття інформації в базі даних здійснюється шляхом розміщення у ній:

1) інформації та відомостей згідно з підпунктами 1 – 5, 8 пункту 1 розділу ІІ цього Положення, які подаються до Нацкомфінпослуг у вигляді реєстраційної картки юридичної особи відповідно до вимог Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі – Положення про реєстр), Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року за № 805/8126 (далі – Ліцензійні умови провадження страхової діяльності), Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року № 1225, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 927/9526 (далі – Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном), Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09 жовтня 2012 року № 1676, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за № 1805/22117 (далі – Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів);

2) відомостей згідно з підпунктом 7 пункту 1 розділу ІІ цього Положення, які подаються до Нацкомфінпослуг у вигляді реєстраційної картки відокремленого підрозділу юридичної особи відповідно до вимог Положення про реєстр;

3) посилань на веб-сайт (веб-сторінку) фінансової установи (зазначений(у) у реєстраційній картці юридичної особи), на якому(ій) розкриваються відомості, інформація та звітність згідно з підпунктами 6, 9 – 12 пункту 1 розділу ІІ цього Положення.

2. Нацкомфінпослуг забезпечує розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ (крім випадків, зазначених у пунктах 3 – 6 цього розділу).

3. У разі якщо після прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг надіслала такій юридичній особі повідомлення, визначене пунктом 4 розділу VII Положення про реєстр, у якому зазначила інформацію про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційної картки юридичної особи, Нацкомфінпослуг здійснює розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати повторного подання юридичною особою відповідної реєстраційної картки з дотриманням вимог пункту 5 розділу VII Положення про реєстр.

4. У разі якщо після прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ та видачу юридичній особі ліцензії на провадження страхової діяльності Нацкомфінпослуг надіслала такій юридичній особі повідомлення, визначене пунктом 4.20 розділу 4 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, у якому зазначила інформацію про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційної картки юридичної особи, Нацкомфінпослуг здійснює розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати повторного подання юридичною особою відповідної реєстраційної картки з дотриманням вимог пункту 4.21 розділу 4 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності.

5. У разі якщо після прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ та видачу юридичній особі ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю Нацкомфінпослуг надіслала такій юридичній особі повідомлення, визначене пунктом 2.19 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном, у якому зазначила інформацію про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційної картки юридичної особи, Нацкомфінпослуг здійснює розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати повторного подання юридичною особою відповідної реєстраційної картки з дотриманням вимог пункту 2.20 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном.

6. У разі якщо після прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ та видачу юридичній особі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах Нацкомфінпослуг надіслала такій юридичній особі повідомлення, визначене пунктом 21 розділу IV Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів, у якому зазначила інформацію про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційної картки юридичної особи, Нацкомфінпослуг здійснює розміщення інформації у базі даних протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати повторного подання юридичною особою відповідної реєстраційної картки з дотриманням вимог пункту 22 розділу 2 IV Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів.

7. Нацкомфінпослуг забезпечує внесення змін до інформації про фінансову установу, яка була розкрита у базі даних, протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІ Положення про реєстр.

IV. Порядок та вимоги до розкриття інформації на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті (веб-сторінці) інформацію у такі строки:

1) інформація та відомості згідно з підпунктами 1 – 8 пункту 1 розділу ІІ цього Положення – не пізніше десяти робочих днів з дати направлення фінансовій установі повідомлення Нацкомфінпослуг про прийняття рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ;

2) річна фінансова та консолідована звітність, аудиторський висновок, а також звіт про корпоративне управління згідно з підпунктом 9 та абзацом другим підпункту 12 пункту 1 розділу ІІ цього Положення – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком;

3) відомості згідно з підпунктом 10 пункту 1 розділу ІІ цього Положення – не пізніше десяти робочих днів з дати винесення ухвали суду про порушення справи банкрутство і відкриття процедури санації;

4) відомості згідно з підпунктом 11 пункту 1 розділу ІІ цього Положення – не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію фінансової установи учасниками фінансової установи, іншим уповноваженим органом фінансової установи або судом;

5) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) згідно з абзацом третім підпункту 12 пункту 1 розділу ІІ цього Положення – не пізніше десяти робочих днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

2. Фінансова установа зобов’язана забезпечити:

1) внесення змін до розміщеної на її веб-сайті (веб-сторінці) інформації не пізніше десяти робочих днів з дня:

подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІ Положення про реєстр (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктами 1 – 5, 7, 8 пункту 1 розділу ІІ цього Положення);

прийняття уповноваженим органом фінансової установи рішення про зміну складу наглядової ради та/або виконавчого органу фінансової установи (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 6 пункту 1 розділу ІІ цього Положення);

подання до Нацкомфінпослуг виправлених річної фінансової та/або консолідованої звітності, та/або звіту про корпоративне управління, та/або звітних даних (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 9 пункту та підпунктом 12 пункту 1 розділу ІІ цього Положення);

внесення змін до ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи або скасування такої ухвали (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 10 пункту 1 розділу ІІ цього Положення)

внесення змін до рішення про ліквідацію фінансової установи або скасування такого рішення  (у разі виникнення змін у інформації згідно з підпунктом 11 пункту 1 розділу ІІ цього Положення);

2) достовірність інформації, що розміщується на веб-сайті (веб-сторінці);

3) відповідність інформації (змін до інформації), яка(і) розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, інформації (змінам до інформації), яка(і) подаються фінансовою установою до Нацкомфінпослуг у вигляді реєстраційної картки юридичної особи та/або реєстраційної картки відокремленого підрозділу юридичної особи;

4) відкритий і цілодобовий доступ до інформації, яка(і) розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, для її отримання, ознайомлення чи іншого використання без обмежень для всіх відвідувачів веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи;

5) доступ до інформації, яка розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, шляхом послідовного переходу за гіперпосиланнями (із зазначенням короткого змісту інформації, до якої вона веде), починаючи з головної сторінки веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи. Кількість таких переходів по найкоротшій послідовності має бути не більше трьох;

6) доступність інформації, розміщеної на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, не менше ніж за останні три роки;

7) зберігання документів, що містять інформацію, розміщену на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, на електронних носіях протягом строків, передбачених законодавством.

3. Інформація, яка розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи та оформлюється у вигляді окремих файлів, повинна розміщуватися на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи у вигляді файлів, що мають один з наступних форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку і копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду:

документ, що містить текст, таблиці та зображення (Microsoft Word (doc, docx, rtf), Microsoft Excel (xls, xlsx), Adobe Acrobat з розпізнаним текстом (pdf);

документ, що містить графічні зображення (Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), роздільною здатністю не менше 300 dpi).

4. Інформація повинна розміщуватися українською мовою. Одночасно з розміщенням інформації українською мовою допускається розміщення інформації російською та іншою мовою (мовами).

5. Фінансова установа при розміщенні, в тому числі зміні, інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) повинна:

фіксувати точний час, зміст змін інформації та відомості про особу, яка здійснила зміни на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи;

вести електронний журнал обліку операцій, виконаних за допомогою програмного забезпечення і технологічних засобів супроводження веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи, що дозволяє забезпечувати облік всіх дій відносно інформації на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи.

6. Фінансова установа при розміщенні інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) повинна забезпечити користувачам можливість:

визначення дати та часу розміщення (останньої зміни) інформації;

навігації, пошуку і використання інформації, при вимкненій функції відображення графічних елементів сторінок в інтернет-браузері.

V. Державний контроль за розкриттям фінансовими установами інформації в базі даних та на веб-сайтах фінансових установ

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо розкриттям фінансовими установами інформації в базі даних та на веб-сайтах фінансових установ здійснює Нацкомфінпослуг.

2. У разі виявлення порушень вимог цього Положення Нацкомфінпослуг має право застосовувати  заходи впливу згідно із законом.

Директор департаменту методології,

стандартів регулювання та нагляду

за фінансовими  установами                                                           В. Г. Логвіновський

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 222 гостя та 0 користувачів