Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів”

Законопроектом пропонуються зміни що дадуть можливість удосконалити регулювання платіжних систем, упорядкувати діяльність небанківських фінансових установ на ринку платіжних послуг, надати право небанківським фінансовим установам здійснювати випуск електронних грошей, удосконалити порядок здійснення оверсайту платіжних систем, привести національне кримінальне законодавство до вимог європейського законодавства.

Відповідно до пояснювальної записки до Законопроекту Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів”пропонується врегулювати такі основні питання:

1)надати нове визначення термінуплатіжна система, наближене до визначення, викладеного у Директиві 2007/64/ЄС;

2) увести в законодавстві поняття “провайдер інтернет-розрахунків” та надати йому визначення

3)надати право небанківським фінансовим установам, які мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, здійснювати випуск електронних грошей та мати агентів, а Національному банку України – визначати вимоги до небанківських фінансових установ для отримання такої ліцензії, у тому числі до мінімального розміру власного капіталу та розкриття інформації про структуру власності;

4)змінити назву Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури на Реєстр платіжної інфраструктури та передбачити внесення до нього відомостей про небанківські фінансові установи, які здійснюють переказ коштів, провайдерів інтернет-розрахунків, комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ, емітентів електронних грошей;

5)запровадити повідомчий характер унесення до Реєстру платіжної інфраструктуривідомостей щодо учасників міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами;

6)упорядкувати діяльність небанківських фінансових установ на ринку платіжних послуг, зокрема скасувати вимогу щодо необхідності їх участі в платіжній системі для надання послуг з переказу коштів та, натомість,  запровадити альтернативний механізм контролю за прозорістю їх розрахунків; 

7)надати право резидентам України за допомогою електронних грошей сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі, а також здійснювати благодійні (добровільні) внески і пожертвування.

8)надати право резидентам України здійснювати/отримувати плату за товари, роботи, послуги електронними грошима, випущеними нерезидентами;

9)надати право банкам України відкривати рахунки юридичним особам-нерезидентам;

10)передбачити право Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відкривати поточні рахунки в гривні фізичним особам, які отримують виплати за рахунок коштів з державного бюджету;

11)у частині здійснення Національним банком нагляду (оверсайта) платіжних систем:

запровадити термін платіжна інфраструктура” тазамінити термін “нагляд (оверсайт) платіжних систем” новим  терміном “оверсайт платіжної інфраструктури”;

віднести до об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури тільки тих суб’єктів, які внесені до Реєстру платіжної інфраструктури або які надали до Національного банку документи для внесення відомостей до цього Реєстру, та поширити оверсайт на комерційних агентів банків і небанківських фінансових установ, що мають ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків, а також провайдерів інтернет-розрахунків;

передбачити право Національного банку накладати штрафи на юридичних осіб – об’єктів оверсайта та встановити розмір цих штрафів від ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

12)установити граничний термін, після якого учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури не матимуть права надавати послуги платіжних систем, а постачальники послуг з переказу коштів використовувати послуги операторів платіжної інфраструктури, відомості про які не внесено до Реєстру платіжної інфраструктури

13)замінити вид покарання (з виключно штрафу на обмеження чи позбавлення волі) за злочин у вигляді незаконних дій з платіжними інструментами та засобами їх ідентифікації, платіжними пристроями, електронними грошами та встановити міру покарання, яка у повній мірі відображає рівень суспільної небезпеки.

Проект

вноситься

народними депутатами України

Демчаком Р.Є.

Довбенком М.В.

Різаненком П.В.

                                                                                               Журжієм А.В.

                                                                                                Рибалкою С.В.

                                                                                             Фурсіним І.Г.                                    

                                        Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання  переказу коштів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.Внести зміни до таких законодавчих актів:

1.Статтю 200 Кримінального кодексу України (Офіційний вісник України, 2001, N 21 (08.06.2001), ст. 920 Відомості Верховної Ради України, 2001, N  25-26 (29.06.2001), ст. 131) викласти в такій редакції:

Стаття 200. Неправомірний обіг засобів платежу

1. Підробка платіжних інструментів та інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей і засобів доступу до них, платіжних пристроїв, засобів ідентифікації особи власника банківського рахунку та/або користувача електронних платіжних засобів, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених платіжних інструментів, платіжних пристроїв або їх використання чи збут, неправомірний випуск або використання електронних грошей, а також незаконне заволодіння платіжними інструментами або засобами ідентифікації особи власника банківського рахунку, користувача електронних платіжних засобів, засобів доступу до банківських рахунків, засобів доступу до електронних грошей -

карається штрафом від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років, із спеціальною конфіскацією.

2. Виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою використання чи збуту програмних, технічних засобів, що виконують операційні чи інші технологічні функції для неправомірного прийому, видачі, переказу коштів, їх використання чи збут, –

 карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою чи працівником, яким відповідні відомості стали відомі по службі чи роботі,

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років, із спеціальною конфіскацією, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого.

4. Дії передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою,

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, із спеціальною конфіскацією, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого.

Примітка. Під платіжними інструментами слід розуміти документи на переказ в паперовій та електронній формі, електронні платіжні засоби. Під засобами ідентифікації особи власника банківського рахунку, користувача електронних платіжних засобів слід розуміти електронний підпис, в тому числі електронний цифровий підпис, персональний ідентифікаційний номер та додаткові засоби ідентифікації. Під засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей слід розуміти програмне забезпечення та технічні пристрої, за допомогою яких можливе здійснення операцій з банківським рахунком або електронними грошима.”.

2.У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 

1)У статті 163-13 абзац перший та другий після слів “комерційним агентом банку” доповнити словами “небанківської фінансової установи”.

2)У статті 166-20:

а) назву статті викласти в такій редакції “Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо здійснення оверсайту платіжної інфраструктури”;

б) частину третю виключити;

в) у частині четвертій слова “першою – третьою” замінити словами “першою та другою”;

г) у тексті статті слова “нагляд (оверсайт)” в усіх відмінках замінити словом “оверсайт” у відповідному відмінку;

3.У Законі України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (Відомості Верховної Ради України 2001, N 29 від 20.07.2001, ст. 137 із наступними змінами):

1) Преамбулу викласти в такій редакції:

Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків (далі - платіжні системи) в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу коштів, встановлює відповідальність суб'єктів переказу, а також визначає загальний порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури”.

2)У статті 1:

пункт 1.2) викласти в такій редакції:

“1.2) банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) – платіжний пристрій, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями видачі коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою;”.

у пункту 1.6) слова “або іншими установами – учасниками платіжної системи” виключити.

доповнити новим пунктом 1.131) такого змісту:

“1.131) електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, випускаються в обмін на кошти, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі”.

пункт 1.181) викласти в такій редакції:

“1.181) користувач - юридична або фізична особа, якій надається послуга з переказу коштів”.

пункти 1.21) та 1.22) викласти в такій редакції:

“1.21) операційний день - частина робочого дня банку або небанківської фінансової установи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком або небанківською фінансовою установою самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах;

1.22) операційний час - частина операційного дня банку або небанківської фінансової установи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані протягом цього ж робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком або небанківською фінансовою установою самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах;”.

доповнити статтю новим пунктом 1.261) такого змісту:

“1.261) платіжна інфраструктура – постачальники послуг з переказу та сукупність відносин, що виникає при проведенні ними переказу”;

абзац перший пункту 1.29) викласти в такій редакції:

платіжна система – сукупність відносин, які виникають з приводу  переказу, та регулюються договорами та загальними правилами платіжної системи щодо процесингу, клірингу та/або розрахунків.”.

пункт 1.321 викласти в такій редакції:

“1.321) платіжний термінал - електронний платіжний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі коштів у готівковій формі, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу;”.

пункт 1.322) викласти в такій редакції:

“1.322) платіжний пристрій - пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.

Програмно-технічний комплекс самообслуговування – платіжний пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з внесення готівки для ініціювання переказу, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира)”.

доповнити новими пунктами 1.323) та 1.324) такого змісту:

“1.323) постачальник послуг з переказу – юридична особа, яка надає послуги з переказу та/або здійснює випуск електронних грошей або за участю якої надається послуга з переказу;

1.324) провайдер інтернет-розрахунків – юридична особа, що забезпечує проведення платежів та розрахунків у мережі Інтернет з використанням електронних платіжних засобів платіжних систем, відомості щодо якої внесені до Реєстру платіжної інфраструктури, та електронних грошей”.

У зв’язку з цим пункт 1.323) вважати пунктом 1.325).

пункти 1.45) та 1.46) викласти в такій редакції:

“1.45) міжнародні стандарти оверсайту платіжної інфраструктури - документи, прийняті Банком міжнародних розрахунків та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів, що визначають стандарти оверсайту платіжної інфраструктури.

1.46) оверсайт платіжної інфраструктури - діяльність Національного банку України з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, яка включає:

моніторинг платіжної інфраструктури;

оцінювання її на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту платіжної інфраструктури;

встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;

у разі необхідності надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та застосування заходів впливу”. 

3)Статтю 2 доповнити новим пунктом 2.2 такого змісту:

“2.2. Національний банк України має право прийняти рішення про належність операцій, які здійснюються особою на ринку фінансових послуг, до послуг з переказу. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідну особу, яка зобов’язана з дня отримання повідомлення Національного банку України призупинити надання послуг з переказу до приведення своєї діяльності у відповідність до вимог цього Закон. У випадку недотримання вимог цієї статті, особа несе відповідальність згідно законодавства України”.

4)У статті 5:

пункти 5.1 та 5.2 викласти в такій редакції:

5.1. Суб'єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу, є постачальники послуг з переказу та користувачі. Відносини між суб'єктами переказу регулюються на підставі договорів, укладених з урахуванням вимог законодавства України.

5.2. Постачальниками послуг з переказу є:

банки, їх комерційні агенти;

небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття, їх комерційні агенти; 

платіжні організації платіжних систем та учасники платіжних систем;

емітенти електронних грошей;

провайдери інтернет-розрахунків;

оператори послуг платіжної інфраструктури”.

доповнити новими пунктами 5.3, 5.4 та 5.5 такого змісту:

“5.3. Небанківська фінансова установа набуває права на надання послуг з переказу після отримання ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків (далі – ліцензія на переказ коштів) у порядку та згідно з вимогами встановленими Національним банком України

5.4. Постачальники послуг з переказу мають право здійснювати діяльність в Україні щодо переказу виключно після внесення відомостей про них до Реєстру платіжної інфраструктури. 

Ця норма не поширюється на банки, які не є платіжними організаціями платіжних систем та учасниками платіжних систем.

5.5. Комерційні агенти, що надають послуги з переказу від імені банку або небанківської фінансової установи, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов’язані забезпечити надання інформації про це користувачам”.

5) Доповнити новою статтею 51 такого змісту:

Стаття 51. Реєстр платіжної інфраструктури

Національний банк України веде Реєстр платіжної інфраструктури (далі - Реєстр). До Реєстру вносяться відомості про:

внутрішньодержавну   платіжну   систему та міжнародну     платіжну  систему,  платіжною  організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи;

міжнародну платіжну систему,  платіжною   організацією якої  є  нерезидент,  після  узгодження   умов та   порядку   діяльності   цієї   платіжної   системи в Україні;

внутрішньобанківську платіжну систему після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи;

учасника внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений з цим учасником договір;

учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після отримання повідомлення учасника про укладений з платіжною організацією міжнародної платіжної системи договір;

небанківську фінансову установу, після отримання нею ліцензії на переказ коштів;

емітента електронних грошей, після узгодження правил використання електронних грошей;

провайдера інтернет-розрахунків (резидента та нерезидента), після узгодження умов та порядку його діяльності;

комерційного агента банка/небанківської фінансової установи з приймання готівки для подальшого переказу, комерційного агента емітента електронних грошей, після повідомлення банком/небанківською фінансовою установою/емітентом електронних грошей про укладені ними агентські договори;

оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності.

Національний банк України здійснює внесення відомостей до Реєстру в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Постачальники послуг з переказу, відомості про яких внесені до Реєстру, зобов’язані протягом усього часу, упродовж якого вони здійснюють свою діяльність, відповідати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України”.

6)У абзаці першому пункту 6.1. статті 6  словаюридичним особам - інвесторамзамінити словамиюридичним особам”.

7)У статті 7:

назву статті 7 викласти в такій редакції: “Стаття 7. Види рахунків”

доповнити статтю новим пунктом 7.3 такого змісту: 

“7.3. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, має право відкривати поточні рахунки в гривні фізичним особам, які отримують виплати за рахунок коштів з державного бюджету.

Порядок відкриття і умови обслуговування поточних рахунків фізичним особам та  їх  режими визначаються  Кабінетом Міністрів України”.

8)У статті 8:

пункт 8.2 викласти в такій редакції:

8.2. Банк або небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов'язаний(на) виконати доручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, протягом операційного часу в день надходження цього документа до банку або небанківської фінансової установи. 

Банки або небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів, та їх клієнти мають право обумовлювати в договорах інші, ніж встановлені в цьому пункті, строки переказу готівки”.

у пункті 8.3 після слова “банк” доповнити словами “або небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів”.

9)У статті 9:

у підпункті 9.2.1. пункту 9.2. після слів “виходу із системи” доповнити словами “порядок здійснення контролю платіжною організацією платіжної системи за учасниками платіжної системи та оператором послуг платіжної інфраструктури”;

доповнити статтю новим підпунктом 9.2.3. такого змісту:

“9.2.3. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов’язані виконувати правила платіжної системи, а також вимоги та обмеження щодо їх діяльності, встановлені Національним банком України”;

пункт 9.3 виключити.

у пункті 9.5:

а) абзац перший доповнити словами “та всім користувачам”;

б) доповнити новими абзацамидругим та третім такого змісту:

Платіжна організація платіжної системи несе відповідальність за діяльність своїх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури у випадках, визначених правилами відповідної платіжної системи”.

Платіжна організація платіжної системи має право виконувати функції учасника цієї платіжної системи. У цьому разі на неї поширюються вимоги цього Закону, як до учасника платіжної системи”.

доповнити статтю новими пунктами 9.8 та 9.9 такого змісту:

“9.8. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана забезпечити зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену її учасниками, в системі обліку платіжної організації платіжної системи, з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.

9.9. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана забезпечити виконання документів на переказ, прийнятих платіжною системою, навіть у разі визнання учасника платіжної системи, через якого було ініційовано переказ, неплатоспроможним”.

10)У статті 10:

пункт 10.1 викласти в такій редакції:

“10.1. Банки та/або небанківські установи-резиденти мають право створювати внутрішньодержавні та/або міжнародні платіжні системи”.

у пункті 10.3 слова “Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків” замінити словами “на переказ коштів”.

11)У пункті 12.1 статті 12 слова “Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків” замінити словами “на переказ коштів”.

12)У статті 14:

пункт 14.2 доповнити абзацом такого змісту:

“Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, має право здійснювати емісію електронних платіжних засобів державної платіжної системи відповідно до договору з платіжною організацією цієї системи. На діяльність Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, щодо емісії електронних платіжних засобів, поширюються вимоги цієї статті”.

доповнити статтю новим пунктом 14.181 такого змісту:

“14.181. Еквайр зобов’язаний забезпечити для суб’єктів господарювання, з якими у нього укладені відповідні договори, можливість здійснення держателями  електронних платіжних засобів розрахунків за продані  товари  (надані послуги) з використанням електронних  платіжних  засобів  не  менше двох платіжних систем, однією  з  яких  є  багатоемітентна  платіжна  система,  платіжною організацією якої є резидент України”.

у абзаці першому пункту 14.19 слово “трьох” замінити словом “двох”.

пункт 14.20 доповнити абзацом першим такого змісту:

“Еквайр зобов'язаний забезпечити держателям  електронних платіжних засобів можливість отримання готівки через платіжні пристрої з використанням електронних  платіжних  засобів  не  менше двох платіжних систем, однією  з  яких  є  багатоемітентна  платіжна  система,  платіжною організацією якої є резидент України”

13)Статтю 15 викласти у такій редакції:

«Стаття 15. Випуск електронних грошей резидентами і здійснення операцій з ними

15.1. Випуск електронних грошей мають право  здійснювати банк і небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів (далі – емітент  електронних грошей). 

Банк, небанківська фінансова установа, що мають намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язані до початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України.

Емітент електронних грошей бере на себе зобов'язання з їх погашення.

Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Емітент електронних грошей, зобов'язаний погашати випущені ним електронні гроші.

Користувачем електронних грошей може бути суб'єкт господарювання або фізична особа. Користувач - суб'єкт господарювання має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг. Користувач - фізична особа має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів (продукції, робіт, послуг) сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, здійснення благодійних (добровільних) внесків і пожертвувань та переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам.

Користувач - суб'єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред'являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти.

Користувач - фізична особа має право отримувати електронні гроші та пред'являти їх до погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці які приймають електронні гроші як оплату за товари (продукцію, роботи, послуги), як сплачені податки, збори, інші обов’язкові платежі, як благодійні (добровільні) внески і пожертвування мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші.

15.2. Національний банк України має право прийняти рішення про належність операцій, які здійснюються особою на ринку фінансових послуг, до послуг з випуску та використання електронних грошей. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідну особу, яка зобов’язана з дня отримання повідомлення Національного банку України призупинити надання послуг з випуску та використання електронних грошей до приведення своєї діяльності у відповідність до вимог цього Закон. У випадку недотримання вимог цієї статті, особа несе відповідальність згідно законодавства України.   

Порядок здійснення операцій з електронними грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Національний банк України має право встановлювати вимоги до емітентів електронних грошей щодо розміру суми випущених електронних грошей.

15.3. Емітент електронних грошей має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише в гривні, для використання на території України.

Емітент електронних грошей має право випускати електронні гроші на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштів.

Емітент електронних грошей-небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів та здійснює випуск електронних грошей, зобов’язана зберігати кошти у сумі, яка відповідає сумі зобов’язань цієї особи за випущеними електронними грошима, на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, відкритому у банку. Небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов’язана використовувати кошти за цим рахунком виключно для погашення випущених цією особою електронних грошей та утримання комісійної винагороди. Здійснення інших операцій за цим рахунком забороняється. Відповідальність за цільове використання коштів з цього рахунку несе емітент електронних грошей-небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів. 

15.4. Комерційні агенти емітента електронних грошей мають право здійснювати:

надання електронних грошей користувачам без зобов'язання щодо їх погашення (розповсюдження електронних грошей) (комерційний агент з розповсюдження);

надання користувачам засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (комерційний агент з поповнення);

обмін електронних грошей (випущених як в гривні, так і за межами України), випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмін електронних грошей) (комерційний агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків).

Комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів.

Комерційний агент з розрахунків не має права передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб'єктам господарювання.

Комерційним агентом з обмінних операцій може бути банк та небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів. 

Електронні гроші в гривні можуть обмінюватися на електроні гроші, випущені за межами України. 

Приймання електронних грошей як оплати товарів (продукції, робіт, послуг), як сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а також як благодійних (добровільних) внесків і пожертвувань, здійснюється іншими особами ніж емітент  електронних грошей, на підставі укладених договорів з емітентом електронних грошей та/або його комерційними агентами з розрахунків.

Для виконання операційних та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей, емітент електронних грошей, має право залучати інших юридичних осіб резидентів».

14)Доповнити новою статтею “151 такого змісту:

Стаття 151. Здійснення операцій з електронними грошима, випущеними нерезидентами

Суб’єкти господарювання України, які приймають електронні гроші як оплату за товари, роботи, послуги та користувачі мають право здійснювати операції з електронними грошима, випущеними нерезидентом, відомості щодо якого внесені до Реєстру.

Користувачі мають право придбавати електронні гроші, випущені нерезидентом, в готівковій та безготівковій формі та отримувати кошти від погашення таких електронних грошей, виключно з використанням рахунків, відкритих у банках України.

Суб’єкти господарювання, які приймають електронні гроші, випущені нерезидентом, як оплату за товари, роботи, послуги,  мають право отримувати кошти від погашення таких електронних грошей виключно на рахунки, відкриті у банках України.

Порядок здійснення операцій з електронними грошима, випущеними нерезидентом, та обмеження щодо суми електронних грошей,  яку користувачі мають право зберігати на електронному пристрої, що перебуває в їх розпорядженні, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України”.

15)У статті 21:

підпункт 2 пункту 21.1 після слів “будь-якого банку” доповнити словами “або небанківської фінансової установи, яка має ліцензію на переказ коштів, їх комерційних агентів”.

доповнити новими пунктами 21.2 та 21.3 такого змісту: 

“21.2. Банки (у тому числі їх комерційні агенти), небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів (у тому числі їх комерційні агенти), зобов’язані забезпечити інформування платника, який ініціює переказ, щодо:

найменування та місцезнаходження банку або небанківської фінансової установи;

найменування та місцезнаходження комерційного агента банку або небанківської фінансової установи (у разі надання послуги через комерційного агента);

 номера телефону довідкової служби, адреси електронної пошти тощо для зв’язку з постачальником послуг з переказу, режиму роботи платіжного пристрою;

строків зарахування коштів отримувачам;

розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції);

перелік номіналів банкнот гривні, на приймання яких налаштовані платіжні пристрої (у разі ініціювання переказу готівки).

Учасники платіжних систем додатково розміщують інформацію щодо найменування платіжної системи та найменування і місцезнаходження платіжної організації платіжної системи.

Зазначена у цьому пункті інформація має бути розміщена в доступному для огляду платників місці або на моніторі платіжного пристрою. 

21.3. Постачальники послуг з переказу зобов’язані забезпечити зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів у системах обліку з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів”.

16)У статті 24: 

у пункті 24.1 слова “іншої установи-учасника платіжної системи” замінити словами “небанківської фінансової установи, яка має ліцензію на переказ коштів”; 

пункти 24.3 та 24.4 викласти в такій редакції:

 “24.3. При використанні документа на переказ готівки ініціювання переказу вважається завершеним з моменту прийняття до виконання банком або небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів, документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі. Прийняття документа на переказ готівки до виконання засвідчується підписом уповноваженої особи банку або небанківської фінансової установи, яка має ліцензію на переказ коштів, чи відповідним чином оформленою квитанцією.

24.4. Банки зобов'язані відображати інформацію в розрізі кожної операції з приймання готівки (у тому числі їх комерційних агентів) у системі автоматизації банків на внутрішньобанківському рахунку та/або внутрішній підсистемі системи автоматизації банку в той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу).

Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів, зобов’язані відображати інформацію в розрізі кожної операції з приймання готівки (у тому числі їх комерційних агентів) у системі обліку небанківської фінансової установи в той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу)”;

упункті 24.5 словапро кожну операціюзамінити словамив розрізі кожної операції”;

пункт 24.6 викласти в такій редакції:

“24.6. Банк, небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, який(а) залучає комерційного агента для приймання готівки для подальшого її переказу визначає необхідність створення страхового (резервного) фонду для забезпечення безперебійної роботи”.

у пункті 24.7:

а) абзац перший викласти в такій редакції:

“24.7. Банки (у тому числі їх комерційні агенти), небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів (у тому числі їх комерційні агенти), які приймають готівку (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв) для подальшого її переказу, зобов’язані:”;

б)  абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати абзацами другим – четвертим. 

в) абзац третій після слів “системи автоматизації банку” доповнити словами “/облікової системи небанківської фінансової установи, яка має ліцензію на переказ коштів”;

г) у абзаці четвертому слова з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування” виключити;

доповнити статтю новим пунктом 24.9. такого змісту:

“24.9. Небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов’язана забезпечити зарахування прийнятої нею готівки для подальшого переказу на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий у банку. Небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов’язана використовувати кошти за цим рахунком виключно для здійснення операцій, пов’язаних з переказом прийнятої готівки та оплати за надання цієї послуги. Здійснення інших операцій за цим рахунком забороняється. 

Комерційні агенти банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого переказу зобов’язані забезпечити зарахування прийнятої ними готівки для подальшого переказу на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий у банку. Комерційні агенти банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого переказу зобов’язані використовувати кошти за цим рахунком виключно для перерахування коштів банку/небанківській фінансовій установі, з якою укладено агентський договір. Здійснення інших операцій за цим рахунком забороняється.

Комерційні агенти банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого переказу несуть відповідальність за порушення режиму використання рахунку, який вказаний в даному пункті”.

17)Доповнити новою статтею 321 такого змісту:

Стаття 321.Відповідальність небанківських фінансових установ, які мають ліцензію на переказ коштів, при здійсненні переказу

Небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, несе відповідальність перед користувачем, пов'язану з проведенням переказу, відповідно до цього Закону.

Небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, та уклала агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами), щодо надання ними послуги з переказу, несе відповідальність перед платником та отримувачем, пов'язану з проведенням переказу.

У разі порушення небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів, встановлених цим Законом строків виконання доручення клієнта на переказ, ця небанківська фінансова установа зобов'язана сплатити ініціатору переказу пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.

У разі втрати суми переказу небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов’язана повернути ініціатору цю суму, сплачену вартість наданих послуг, а також сплатити штраф у розмірі 25 відсотків сплаченої вартості наданих послуг.

Небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, зобов’язана на вимогу ініціатора переказу письмово повідомити про стан виконання його доручення, що міститься у відповідному документі на переказ.

Спори між небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів, та ініціатором переказу розглядаються у судовому порядку”.

18)У статті 33:

у пунктах 33.1 та 33.2  слова “або іншою установою – учасником платіжної системи” у всіх відмінках замінити словами “або небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів” у відповідному відмінку;

пункт 33.3 викласти в такій редакції:

“33.3. Платник зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну банку або небанківській фінансовій установі, яка має ліцензію на переказ коштів, що його обслуговують, внаслідок недотримання цим платником вимог щодо захисту інформації і проведенням незаконних операцій з компонентами платіжних систем (платіжні інструменти, обладнання, програмне забезпечення тощо). При цьому банк або небанківська фінансова установа, яка має ліцензію на переказ коштів, що обслуговує платника, звільняється від відповідальності перед платником за проведення переказу”.

19)Назву Розділу IX викласти в такій редакції:

Розділ IX ОВЕРСАЙТ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ І КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПЕРЕКАЗУ”.

20)У статті 41:

назву статті викласти в такій редакції: “Стаття 41. Здійснення оверсайту платіжної інфраструктури”;

пункти 41.1 - 41.3 викласти у такій редакції:

41.1. Національний банк України здійснює оверсайт платіжної інфраструктури (далі - оверсайт) у частині функціонування платіжної інфраструктури в Україні відповідно до цього Закону, Закону України "Про Національний банк України" та нормативно-правових актів Національного банку України.

41.2. Об'єктами оверсайту є постачальники послуг з переказу, відомості щодо яких унесені до Реєстру, або які надали до Національного банку України документи для внесення відомостей до Реєстру.

41.3. Національний банк України має право встановлювати такі категорії важливості платіжних систем: системно важливі та соціально важливі платіжні системи, а також вимоги до таких систем. Критеріями визначення важливості платіжних систем є обсяги операцій і види послуг, які надаються платіжними системами.

Національний банк України здійснює оцінювання об’єктів оверсайта на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайта для мінімізації ризиків, які їм властиві”;

доповнити статтю новим пунктом 41.41 такого змісту:

“41.41. Об’єктам оверсайту забороняється здійснювати ризикову діяльність, пов’язану з переказом.

Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження об’єктами оверсайту ризикової діяльності, пов’язану з переказом, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України”.

у пункті 41.5 після слів “з питань діяльності платіжних систем” доповнити словами “та переказу”, та після слів «актами Національного банку України» доповнити словами «у межах визначених Законом».

у пункті 41.6:

а) в абзаці першому після слів “з питань діяльності платіжних систем” доповнити словами “та переказу коштів”;

б) в абзаці четвертому слова окремих видів послуг у платіжних системах в Українізамінити словами “послуг з переказу та/або випуску електронних грошей ”;

в) абзац п’ятий, шостий викласти у такій редакції:

накладання штрафів на об’єкти оверсайту відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

виключення об’єкта оверсайта з Реєстру”;

г) абзац сьомий виключити;

ґ) пункт доповнити новими абзацами такого змісту:

Порядок застосування заходів впливу визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розмір штрафів, що застосовуються до об’єктів оверсайта, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Заходи впливу до об’єктів оверсайта можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. 

Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання”;

у пункті 41.8. слова “платіжних систем” виключити. 

21)Статтю 42 доповнити новим пунктом 42.2 такого змісту:

“42.2. Банки та небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів, та уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами), зобов`язані здійснювати контроль за діяльністю своїх комерційних агентів”.

22)У тексті Закону слова “нагляд (оверсайт)” в усіх відмінках замінити словом “оверсайт” у відповідних відмінках.

3. У Законі України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 із наступними змінами)

1) У статті 7:

у пункті 27 слова “які мають намір стати учасниками платіжних систем” виключити;

пункти 28 та 29 викласти в такій редакції:

“28) веде реєстр платіжної інфраструктури;

29) здійснює оверсайт платіжної інфраструктури”; 

2) Частину четверту статті 17 викласти в такій редакції:

“Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури та делегувати йому повноваження щодо здійснення банківського регулювання, нагляду та оверсайту платіжної інфраструктури, в тому числі застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, заходів впливу (санкцій), передбачених законами України, крім заходів, передбачених пунктами 111 - 13 частини першої статті 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

2) У тексті Закону слова “нагляд (оверсайт)” в усіх відмінках замінити словом “оверсайт” у відповідних відмінках.

4. У підпункті 1 пункту 1 статті 4 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг” (Голос України, 22.08.2001, N 150, Офіційний вісник України № 32, стор. 82, стаття 1457, код акту 19665/2001, Урядовий кур’єр 29.04.2001 № 154 із наступними змінами)  після слів “їх обслуговування” доповнити словами “випуск та інші операції з електронними грошима”.

5. Абзац третій пункту 2 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 205 із наступними змінами)  викласти в такій редакції:

“операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснених небанківськими фінансовими установами, їх комерційними агентами та комерційними агентами банків”.

ІІ.  Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім абзаців третього-п’ятого підпункту 7 пункту 3 розділу І, абзаців другого-третього підпункту 12 пункту 3 розділу І, абзаців одинадцятого-тринадцятого, двадцять восьмого-двадцять дев’ятого підпункту 13 пункту 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2017 року.

2.Встановити, що з 01 березня 2017 року:

учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури не мають права надавати послуги платіжних систем, відомості про які не внесені до Реєстру;

постачальники послуг з переказу не мають права використовувати послуги операторів послуг платіжної інфраструктури, відомості про які не внесені до Реєстру.  

3.Кабінету Міністрів України та Національному банку України до дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Джерело інформації: сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 176 гостей та 0 користувачів