Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Питання по факторингу. Питання-відповіді щодо організації та реєстрації факторингової компанії

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ. ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ - ФАКТОРИНГ

Фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та цього Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, може надавати послуги з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника.


Що таке факторинг? Визначення поняття "факторинг" є як у господарському так і в цивільному кодексах України. Згідно статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" - послуги факторингу можуть надаватися фінансовими компаніями з урахуванням вище зазначеного Закону, а так само Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс України визначає договір факторингу як такий, згідно якого одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає, або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) (стаття 1077 ЦКУ).

Хто має право надавати послугу факторингу в Україні? Чи може не фінансова компанія надавати послугу факторингу? Відповідно до частини 5 статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" - надавати послугу факторингу можуть фінансові установи. Крім цього, відповідно до частини 1 статті 5 вище зазначеного Закону - фінансові послуги надаються фінансовими установами. Згідно статті 4 Закону "факторинг" відноситься до фінансових послуг.

Відповідно, надавати послугу факторингу в Україні може - юридична особа, яка має статус фінансової установи. Юридична або фізична особа, яка не має статусу фінансової компанії, не має права надавати послугу факторингу.

Які вимоги встановлені до факторингової компанії? Для отримання компанією статусу фінансової установи, і відповідно в подальшому надання такою фінансовою установою факторингових послуг, слід:

 • Звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) включення факторингової компанії в державний реєстр фінансових установ;
 • Звернутись до Державного комітету фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), для взяття на облік даної компанії, як такої яка згідно законодавства повинна бути взята на облік в силу того, що вона надає фінансові послуги;

За умови, що компанія отримала статус фінансової установи, взята на облік у державному фінансовому моніторингу, а так само виконані інші встановлені законодавством вимоги - така компанія може надавати послуги факторингу.

Який розмір статутного капіталу згідно законодавства встановлений для факторингових компаній? Для набуття статусу фінансової установи, видом діяльності якої буде тільки факторинг, власний капітал такої компанії повинен складати не менше 3 мільйонів гривень на дату звернення фінансової компанії із заявою в Нацкомфінпослуг.

При цьому, якщо факторингова компанія буде здійснювати не тільки послуги факторингу, а й інші види фінансових послуг, які можна об'єднати в предметі діяльності однієї фінансової компанії, то розмір статутного капіталу повинен бути не менше 5 мільйонів гривень, на дату подання заяви до Нацкомфінпослуг. Винятком так само є особливості такої фінансової діяльності, як переказ грошових коштів або обмін валют і так далі.

Чи можна формувати статутний капітал факторингової компанії майном? Згідно статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", - при створенні фінансової компанії або збільшення статутного капіталу, статутний капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банках. Формувати статутний капітал факторингової компанії майном заборонено законодавством України. Статутний капітал факторингової компанії формується виключно грошовими коштами.

Які вимоги встановлені до директора факторингової компанії? Керівник факторингової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати повну вищу освіту (спеціаліст або магістр);
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит (програма підвищення кваліфікації для керівників фінансових компаній);
 • Трудовий стаж керівника факторингової компанії повинен включати не менше двох років на керівних посадах, чи не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Керівник факторингової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість;
 • Мати бездоганну ділову репутацію.

Які вимоги встановлені до головного бухгалтера факторингової компанії? Головний бухгалтер факторингової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати вищу освіту;
 • Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен (програма підвищення кваліфікації для головних бухгалтерів фінансових компаній);
 • Мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю - не менше 3 років;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Головний бухгалтер факторингової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість.

Чи може здійснюватися ведення бухгалтерського обліку в факторингової компанії - аудиторською компанією, а не штатним бухгалтером? Законодавство України допускає можливість покладання ведення бухгалтерського обліку в факторингової компанії на аудиторську компанію. При цьому, в штаті такої аудиторської компанії повинен бути фахівець (бухгалтер), який відповідає встановленим законодавством вимогам до головних бухгалтерів фінансових установ. Крім цього, аудиторська компанія повинна бути включена до реєстру аудиторських компаній які мають право надавати послуги для фінансових установ.

Які вимоги встановлені до організації факторингової компанії? Вимоги до приміщення де знаходиться факторингова компанія?  Місцем реєстрації факторингової компанії може бути тільки нежитлове приміщення. Так само, у факторингової компанії повинна бути комп'ютерна техніка, яка дає можливість виконання вимог встановлених Нацкомфінпослуг (систематизації, копіювання та зберігання даних при підписані договори факторингу), телефон, факс, доступ до Інтернету.

Чи може факторингова компанія викуповувати заборгованість за рахунок кредитних коштів? Згідно законодавства України здійснення фінансової послуги - факторинг може здійснюватися за рахунок залучених коштів. І хоча, кредитні кошти, в рамках нормативної термінології, не відносяться до залучених коштів, проте законодавство не забороняє здійснювати фінансову послугу факторингу (викуп боргових зобов'язань) за умови, що факторингова компанія здійснює викуп заборгованості за рахунок залучених коштів.

Чи потрібно додатково одержувати ліцензію на здійснення послуг факторингу? Згідно законодавства України, для здійснення фінансової послуги - суб'єкт господарювання повинен мати статус фінансової установи. Тобто, така компанія, повинна бути створена у вигляді юридичної особи та внесена до державного реєстру фінансових компаній. Статус фінансової установи, суб'єкту господарювання може бути присвоєний Нацкомфінпослуг, за умови що він відповідає встановленим законодавством вимогам. Необхідності отримувати додаткову ліцензію на здійснення факторингових послуг не має. Тобто, для надання факторингових послуг достатньо щоб факторингова компанія була внесена в реєстр фінансових установ. 

Які види фінансових послуг може надавати фінансова компанія, крім факторингу? Згідно законодавства України, яким встановлені правила в частині обмеження за сумісництвом видів фінансових послуг, в рамках предмета діяльності однієї фінансової компанії - послуга факторинг може бути поєднана разом з такими видами фінансових послуг, як:

Який державний орган здійснює нагляд за діяльність факторингової компанії? Згідно законодавства України, контроль за діяльністю факторингової компанії здійснюється Нацкомфінпослуг (раніше Держфінпослуг). Зокрема, Нацкомфінпослуг безпосередньо перевіряє відповідність факторингової компанії вимогам встановленим законодавством, як на стадії її внесення до державного реєстру фінансових установ, так і протягом усього періоду діяльності факторингової компанії. Крім цього, Нацкомфінпослуг перевіряє дотримання в факторинговій компанії вимог встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Чи потрібно реєструвати факторингову компанію в Державному комітеті фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг)? Факторингова компанія повинна бути зареєстрована в Держфінмоніторинг. Дане правило чітко визначено законодавством України, де фінансові установи визначені як суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Зокрема, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, повинні стати на облік у Держфінмоніторинг, забезпечувати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадку якщо це передбачено законодавством України, забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу і так далі.

 


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

 

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 1296 гостей та 0 користувачів