Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Питання по переказу коштів. Питання-відповіді на тему організації, реєстрації та ліцензування діяльності з переказу коштів

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ – ПЕРЕКАЗ КОШТІВ. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЯКИМ ВИМОГАМ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЩО НАДАЄ ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ – ПЕРЕКАЗ КОШТІВ ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ – ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

Чи може суб'єкт господарювання - не фінансова установа, здійснювати діяльність з переказу грошових коштів? Згідно статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", переказ грошових коштів - це вид фінансової послуги. Відповідно даний вид фінансової послуги може надавати той суб'єкт господарської діяльності, який зареєстрований як фінансова установа, та в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на здійснення грошових переказів. Надавати фінансову послугу переказ грошових коштів суб'єкт господарювання, який не зареєстрований як фінансова установа - не може. Крім цього, надавати фінансові послуги з переказу грошових коштів може тільки той суб'єкт господарювання, який зареєстрований у формі юридичної особи.

Які фінансові установи можуть надавати фінансову послугу переказ грошових коштів? Згідно законодавства України, фінансову послугу переказ грошових коштів, можуть надавати банківські установи, агенти банків (на підставі підписаного агентського договору з банком), а так само небанківські фінансові установи (фінансові компанії). При цьому, фінансові компанії повинні отримати ліцензію НБУ на здійснення грошових переказів у національній валюті без відкриття рахунку.
Які вимоги встановлені до фінансової компанії яка планує здійснювати переказ грошових коштів? Вимоги до фінансової компанії яка планує надавати фінансову послугу - переказ грошових коштів можна розмежувати за такими напрямками:

 • Вимоги до власних коштів фінансової компанії;
 • Вимоги до директора, головного бухгалтера (компанії яка здійснює ведення бухгалтерського обліку у фінансовій компанії), відповідального за внутрішній фінансовий моніторинг;
 • Вимоги до приміщення де знаходиться фінансова установа; 
 • Вимоги до внутрішніх документів згідно з якими здійснюється надання фінансовою компанією послуг з переказу грошових коштів, і так далі.

В які державні органи слід звернутися для отримання дозвільних документів на здійснення в Україні діяльності з переказу грошових коштів? 

 • Перше, необхідно зареєструвати сам суб'єкт господарювання. Відповідно, слід звернутися в державну реєстраційну службу за місцем, де буде знаходитися (юридична адреса) фінансової компанії.
 • Після реєстрації юридичної особи, засновники фінансової компанії повинні сформувати статутний капітал у розмірі та порядку який встановлений законодавством України. Так само, директор фінансової компанії з переказу грошових коштів, головних бухгалтер - повинні відповідати вимогам встановленим законодавством до даної категорії працівників (мати відповідний трудовий стаж, пройти курси підвищення кваліфікації і так далі).
 • Друге, слід звернутися в Нацкомфінпослуг, для надання даній компанії статусу фінансової компанії, і включення її до державного реєстру фінансових установ.
 • Фінансова компанія може надавати фінансову послугу з переказу грошових коштів - тільки після отримання фінансовою компанією ліцензії на здійснення грошових переказів (ліцензія на надання фінансової послуги – (ліцензія - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків). Необхідно подати до Національного банку України заяву, а так само, встановлені законодавством документи та інформацію, для видачі фінансовій компанії ліцензії на переказ грошових коштів в національній валюті гривні без зарахування їх на рахунок компанії.
 • Четверте, фінансова компанія повинна бути членом платіжної системи. 
  • Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
  • Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключномежах України.
  • Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Який розмір власних коштів повинен бути у фінансовій компанії, для того, що б вона могла отримати статус фінансової компанії, а в подальшому отримати ліцензію на переказ грошових коштів? Законодавством встановлено, що як на період розгляду документів у Нацкомфінпослуг, так і в Національному банку України фінансові активи фінансової компанії повинні бути не менше 3 млн гривень.
Чи можна формувати статутний капітал фінансової компанії, яка планує здійснювати переказ грошових коштів, майном? Законодавством України встановлено правило, згідно якого формування статутного капіталу фінансової компанії дозволяється виключно грошовими коштами (стаття 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"). Крім цього, закон України «Про господарські товариства» забороняє використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.
Чи може фінансова компанія, яка надає послуги з переказу грошових коштів, здійснювати інші види послуг? Необхідно зазначити, що фінансова компанія може надавати виключно фінансові послуги. Те що стосується, можливості надання фінансової компанією інших видів фінансових послуг, то це можливо, але з урахуванням встановлених законодавством обмежень щодо суміщення конкретних видів фінансової діяльності. Зокрема, фінансова компанія може надавати переказ грошових коштів, а так само послугу факторингу, фінансового лізингу і так далі.
Чи повинна фінансова компанія бути членом платіжної системи? Фінансова компанія яка отримала ліцензію НБУ на здійснення грошових переказів, повинна бути членом платіжної системи.
Яка вартість за видачу ліцензії на здійснення грошових переказів для фінансової компанії? Згідно законодавства України, фінансова компанія за видачу їй ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, зобов'язана сплатити державний платіж. Розмір плати за видачу ліцензії на переказ коштів встановлюється НБУ.
Чи може фінансова компанія передати право користування своєю ліцензією на переказ коштів іншій компанії? Згідно законодавства України, заборонено передавати право використовувати ліцензію на переказ грошових коштів виданої НБУ одній фінансовій компанії - інший фінансовій компанії.
Чи може фінансова компанія відкривати пункти з переказу грошових коштів? Чи може фінансова компанія здійснювати перекази грошових коштів за допомогою терміналів? Законодавством України чітко встановлено право фінансової компанії яка отримала ліцензію НБУ на переказ коштів, створювати відділення (регіональні відділення фінансової компанії) і здійснювати переказ грошових коштів за допомогою терміналів (програмно-технічний комплекс самообслуговування ПТКС). При цьому, важливо враховувати, що фінансова компанія повинна провести легалізацію, тобто, зареєструвати дані термінали в установленому законодавством України порядку.
Чи може фінансова компанія яка отримала ліцензію НБУ на переказ грошей, відкривати термінальну мережу по всій території України? Фінансова компанія яка отримала ліцензію НБУ може здійснювати переказ грошових коштів, у тому числі за допомогою відкриття термінальної мережі - на всій території України.
Який державний орган здійснює нагляд за діяльність фінансової компанії яка здійснює діяльність з переказу грошових коштів? Згідно законодавства України, контроль за діяльністю фінансової компанії яка здійснює переказ грошових коштів, здійснюється НБУ, Нацкомфінуслуг, Держфінмоніторинг.
Чи потрібно реєструвати фінансову компанію, що здійснює діяльність з переказу грошових коштів, в Державному комітеті фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг)? Фінансова компанія яка здійснює діяльність з переказу грошових коштів повинна бути зареєстрована в Держфінмоніторинг. Дане чітко визначено законодавством України, де фінансові установи визначені, як суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Зокрема, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, повинні стати на облік у Держфінмоніторинг, забезпечувати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадку якщо це передбачено законодавством України, забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу і так далі.

Що таке істотна участь в фінансовій установі яка отримала ліцензію на переказ коштів? Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

Хто виступає кінцевим власником істотної участі в небанківській фінансовій установі? Кінцевий власник істотної участі в небанківській фінансовій установі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в небанківській фінансовій установі.

Хто визнається ключовим учасником юридичної особи? Ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, що володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:

 • юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
 • однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

Що таке ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи? Ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи.

Що таке небанківська фінансова установа? Небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України.

Хто з державних органів видає ліцензію на переказ коштів для небанківської фінансової компанії?Ліцензію для фінансової установи видає Національний банк України.Небанківська фінансова установа має право розпочати надання послуг з переказу коштів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку та за умови участі небанківської фінансової установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

З якого моменту ліцензія на переказ коштів починає діяти та який строк ліцензії?Ліцензія набирає чинності з дати її підписання заступником Голови Національного банку. Строк дії ліцензії є необмеженим.

Чи може фінансова установа що отримала ліцензію на переказ коштів передати її в користування третій особі? Згідно пункту 6 Положення НБУ від 17.08.2017 № 80небанківська фінансова установа не має права передавати ліцензію третім особам.

Чи зобов’язана фінансова установав разі прийняття нею рішення про припинення надання послуг з переказу коштів повідомляти про це Національний банк? Небанківська фінансова установа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання послуг з переказу коштів письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію протягом п'яти робочих днів із дати прийняття такого рішення.

В який строк фінансова установа повинна розробити правила з фінансового моніторингу?Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку та законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Що відноситься до ризикових операцій які не може здійснювати фінансова установа яка отримала генеральну ліцензію на переказ коштів? Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, не має права здійснювати ризикову діяльність. Ознаками здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності є:

 1. проведення фінансових операцій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);
 2. проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України тощо;
 3. проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу;
 4. невикористання права відмови в проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг небанківської фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;
 5. здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;
 6. здійснення фінансових операцій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) небанківська фінансова установа не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;
 7. наявність договорів факторингу та/або договорів відступлення права вимоги, укладених небанківською фінансовою установою з банком або іншою особою, за якими небанківська фінансова установа набуває статусу кредитора щодо заборгованості, загальна сума якої перевищує 50 відсотків активів небанківської фінансової установи;
 8. подання Національному банку недостовірної(их) інформації/ документів/висновків.

Чи може фінансова установа яка отримала ліцензію НБУ на переказ коштів використовувати торгівельну марку? Небанківська фінансова установа, яка під час надання послуг з переказу коштів має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку, фірмове найменування.

Яку звітність повинна подавати фінансова компанія яка отримала ліцензію НБУ на переказ коштів?Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії щороку до 01 квітня подавати Національному банку такі документи:

 1. фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;
 2. висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності.

Чи зобов’язана фінансова компанія яка отримала ліцензію на переказ коштів інформувати Національний банк про зміни в статуті компанії?Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до статуту зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом 10 робочих днів із дати державної реєстрації цих змін із зазначенням короткого опису внесених змін. Крім цього, фінансова установа в разі внесення змін до внутрішніх правил про переказ коштів зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати їх виникнення подати Національному банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін. У свою чергу, Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської фінансової установи змін до внутрішніх правил про переказ коштів розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу.

Чи повинна фінансова компанія погоджувати зміни по Правил про переказ коштів з Національним банком?Небанківська фінансова установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.

Чи встановлені вимоги до наявності у фінансової установи грошових коштів для отримання ліцензії на переказ коштів? Законодавством України встановлено вимоги до власного капіталу фінансової установи. Крім цього, положення Національного банку передбачено вимогу щодо наявності у фінансової установи яка звертається за отриманням ліцензії мати достатньо грошових коштів для виконання бізнес-плану в перший рік своєї діяльності, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.

Яким вимогам повинна відповідати фінансова компанія? Небанківська фінансова установа, яка звертається до Національного банку за отриманням ліцензії, має відповідати таким вимогам:

 1. відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;
 2. відсутність фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської фінансової установи;
 3. відсутність суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.

Суттєвим вважається невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 календарних днів.

Небанківська фінансова установа має право надати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення суттєвих порушень фінансових зобов'язань у разі їх наявності. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.

Що таке бездоганна ділова репутація фінансової установи яка планує отримати ліцензію на переказ коштів?Ділова репутація небанківської фінансової установи, її керівників та власників істотної участі в ній не вважається бездоганною, якщо:

 • небанківська фінансова установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або
 • керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або
 • незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

 • відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
 • віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
 • віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
 • віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).

Ділова репутація небанківської фінансової установи не вважається бездоганною, якщо:

 • небанківська фінансова установа володіла істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або
 • власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або
 • керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймав в іншій небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:

 • призначення тимчасової адміністрації;
 • анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
 • виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Чи повинна фінансова установа яка отримала ліцензію на переказ коштів в подальшому повідомляти Національний банк про зміни в структурі власності такої установи?

Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській фінансовій установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 39 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.

У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

В яких випадках структура власності фінансової установи Національним банком буде віднесена до непрозорої?Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через наявність у структурі власності небанківської фінансової установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна.

Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою у разі її циклічності. Циклічною вважається така структура власності небанківської фінансової установи, у якій неможливо встановити всіх кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через те, що деякі чи всі ключові учасники в структурі власності володіють участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами.

Протягом якого строку Національний банк повинен розглянути документи для видачі ліцензії на переказ коштів для фінансової компанії?Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом 60 робочих днів із дня отримання повного пакета документів. Національний банк оформляє ліцензію на бланку Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку, протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про видачу ліцензії небанківській фінансовій установі.

Чи може Національний банк призупинити розгляд пакету документів на предмет видачі ліцензії на переказ коштів для фінансової установи?Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів. При цьому, Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про призупинення розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення небанківську фінансову установу (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Крім цього, Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, за обґрунтованим клопотанням небанківської фінансової установи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку). При цьому, Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення небанківську фінансову установу.

У яких випадках Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів поданий фінансовою компанію для отримання ліцензії на переказ коштів? Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє небанківську фінансову установу із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).Національний банк повертає без розгляду пакет документів, якщо відомості про небанківську фінансову установу не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України. При цьому, Небанківська фінансова установа має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений цим Положенням, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

Крім цього, Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.

У яких випадках Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії на переказ коштів фінансовій установі? Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській фінансовій установі, якщо за результатами розгляду документів установлено, що:

 1. подані документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку;
 2. небанківська фінансова установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в небанківській фінансовій установі не відповідають вимогам, установленим законодавством;
 3. фінансовий стан небанківської фінансової установи не відповідає вимогам, установленим законодавством;
 4. структура власності небанківської фінансової установи не відповідає вимогам щодо прозорості, установленим законодавством.

У яких випадках Національний банк має право відкликати уфінансової установи ліцензію на переказ коштів?Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи ліцензію в разі:

 1. установлення факту подання до Національного банку документів, що містили недостовірну інформацію;
 2. виключення небанківської фінансової установи з Реєстру фінансових установ;
 3. прийняття рішення про припинення небанківською фінансовою установою діяльності (крім перетворення);
 4. ненадання небанківською фінансовою установою як учасницею платіжної системи послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку;
 5. неусунення причин, за якими під час дії ліцензії були застосовані заходи впливу за порушення законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів;
 6. повторного протягом календарного року порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;
 7. виявлення факту(ів) здійснення ризикової діяльності;
 8. наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, чи органів державної влади про порушення небанківською фінансовою установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань переказу коштів, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення та/або до них застосовано санкції за порушення цього законодавства;
 9. установлення факту недотримання небанківською фінансовою установою внутрішніх правил про переказ коштів та/або правил платіжних систем, учасником яких вона є;
 10. невідповідності структури власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам законодавства України;
 11. виникнення обставин, що свідчать про невідповідність небанківської фінансової установи, його керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації;
 12. у разі не повідомлення фінансовоюкомпанією про обставини, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим законодавством (фінансова компанія зобов'язана письмово повідомити про такі обставини Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин).

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 142 гостя та 0 користувачів