Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Фінансовим установам. Питання-відповіді по темі організації та реєстрації фінансових установ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ПО ТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЯКИМ ВИМОГАМ ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

Згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» - фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні установи, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги.


Які послуги може надавати фінансова компанія? Надання фінансових послуг на території України регламентовано, як на рівні законів України, так і на підзаконному рівні. Зокрема щодо надання банківських послуг основним нормативним актом є Закон України "Про банки і банківську діяльність".

Відносно фінансових компаній, то основним нормативним актом який регламентує види послуг, що можуть надавати фінансові компанії є Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг". Зокрема, стаття 4 цього Закону визначає ті види послуг, які на території України відносяться до фінансових, і які можуть надаватися небанківськими фінансовими компаніями. Згідно статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", до фінансових послуг належать такі види діяльності, як:

 • Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, а так само інші форми забезпечення розрахунків;
 • Довірче управління активами;
 • Діяльність з обміну валют;
 • Залучення фінансових активів із зобов'язанням їх подальшого повернення;
 • Фінансовий лізинг;
 • Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Ломбард, Кредитна установа, Фінансова компанія);
 • Надання гарантій;
 • Надання поручительств;
 • Переказ грошей;
 • Послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
 • Професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
 • Факторинг;
 • Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
 • Управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Чи може фінансові послуги надавати суб'єкт господарювання, без створення юридичної особи? Згідно пункту першого, частини першої статті першої Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", фінансова компанія - це юридична особа, яка згідно закону надає одну, або декілька фінансових послуг, а так само інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках прямо визначених законодавством, так само така юридична особа повинна бути внесеною до державного реєстру фінансових установ. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії.
Виходячи з вище зазначеного, і згідно визначення поняття "фінансова установа" - надання фінансових послуг суб'єктами господарювання, які не зареєстровані як юридичні особи (фізичні особи - підприємці) - заборонено законодавством.
Чи може нерезидент виступати засновником фінансової компанії? Законодавством України не передбачено заборони щодо того, хто може бути засновником фінансової компанії. Відповідно нерезидент може бути засновником фінансової компанії. При цьому, важливо відзначити, що у встановлених законодавством випадках, засновник - який має статус нерезидента, повинен бути готовий розкрити певну інформацію щодо його фінансових активів, структури власності (у разі якщо нерезидент - юридична особа) та іншу інформацію.

Вийнятком з цього правила є нерезиденти країни агресора. Зокрема, як зазначено в законодавстві України - над особою, яка є здобувачем ліцензії/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав-агресорів, якщо:

 • один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;
 • одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/ або наглядового органу (наглядової /спостережної ради) суб’єкта господарювання;
 • одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання та/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій /спостережній раді) суб’єкта господарювання;
 • суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа — громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання.

Який розмір власних коштів встановлено для фінансових компаній? Згідно законодавства України розмір фінансових активів фінансової компаній, залежить від виду фінансових послуг, що планує надавати фінансова установа. Наприклад, для кредитних компаній, мінімальний розмір власних коштів не повинен бути менше 3-х мільйонів гривень. А для, ломбардів, які теж є окремим видом фінансових установ, розмір власних коштів не повинен бути менше 500 тисяч гривень (в разі якщо ломбард буде надавати фінансові послуги через відокремлені підрозділи – мінімальний розмір власних коштів – 1 млн. грн.

Для фінансових компаній які надають тільки один вид фінансової послуги - розмір власних активів повинен бути не менше 3-х мільйонів гривень. У разі якщо фінансова компанія здійснює більше одного виду фінансових послуг - розмір власних активів повинен становити не менше 5-ти мільйонів гривень.

Варто зазначити, що вимоги до фінансових установ які надають послуги з обміну валют встановлюються ліцензійними умовами, що встановлюються Національним банком України.
Чи можна статутний капітал фінансової компанії формувати майном або борговими зобов’язаннями? Згідно статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" при створенні фінансової компанії, або у разі збільшення статутного капіталу фінансової компанії, статутний капітал повинен бути сплачений грошовими коштами і розміщений на банківських рахунках комерційних банків. Відповідно формувати статутний капітал фінансової компанії, як при створенні фінансової компанії, так і при збільшенні розміру статутного капіталу фінансової компанії - заборонено законодавством України. Дане право стосується абсолютно всіх видів фінансових компаній.
Крім цього, закон України «Про господарські товариства» забороняє використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.
Які вимоги встановлені до приміщення де фінансова компанія буде надавати фінансові послуги? Законодавством передбачено, що місцем надання фінансових послуг, є місце знаходження фінансової компанії. Вимоги до приміщення де знаходиться фінансова компанія, можна звести до наступних: площа приміщення де знаходиться фінансова компанія, і фактично де надаються фінансові послуги - повинна бути не менше п'яти квадратних метрів, статус такого приміщення повинен бути - нежитлове приміщення. Нежитлове приміщення в якому знаходиться фінансова компанія і здійснюється надання фінансових послуг, має бути забезпечене охоронною.
Чи може фінансова компанія надавати фінансові послуги за рахунок залучених коштів? Здійснення фінансових послуг за рахунок залучених коштів фінансовою компанією допускається залежно від конкретного виду надаваної фінансовою компанією фінансової послуги. Зокрема надання послуг факторингу за рахунок залучених коштів, фінансової компанією - дозволено. Що стосується, надання фінансових кредитів фінансовою компанією, за рахунок залучених коштів, то це заборонено. 

Крім цього, згідно Закону України “Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг” надавати послугу – залучення фінансових активів з зобов'язанням щодо наступного їх повернення може фінансова установа яка отримала відповідну ліцензію. Залучати кошти від фізичних осіб може лише кредитна спілка – як окремий вид фінансових установ.

Який державний орган надає статус фінансової установи? Який державний орган видає свідоцтво фінансової установи? Статус фінансової компанії, після присвоєння якого фінансова компанія отримує право на здійснення фінансових послуг, присвоюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за умови, що така компанія відповідає вимогам встановленим законодавством до фінансових компаній.

Якій державний орган видає ліцензію на надання фінансових послуг? Ліцензії на надання фінансових послуг надає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. При цьому, окремі види ліцензій на надання фінансових послуг (обмін валют, переказ коштів) надає Національний банк України. За видану ліцензію фінансова установа повинна сплатити державне мито. 

Які вимоги встановлені до директора фінансової компанії? Директор фінансової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати повну вищу освіту (спеціаліст або магістр);
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит (програма підвищення кваліфікації для керівників фінансових компаній);
 • Трудовий стаж керівника фінансової компанії повинен включати не менше двох років стажу на керівних посадах, чи не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • Протягом останніх п'яти років, директор фінансової компанії, не повинен бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Директор фінансової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість;
 • Мати бездоганну ділову репутацію.

Які вимоги встановлені до головного бухгалтера фінансової компанії? Головний бухгалтер фінансової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати вищу освіту;
 • Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен (програма підвищення кваліфікації для головних бухгалтерів фінансових компаній);
 • Мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю - не менше 3 років;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Головний бухгалтер фінансової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість.

Чи може здійснюватися ведення бухгалтерського обліку у фінансовій компанії - аудиторською компанією? Чи можна не брати в штат фінансової компанії головного бухгалтера? Законодавство України допускає можливість покладання ведення бухгалтерського обліку у фінансовій компанії на аудиторську компанію. При цьому, в штаті аудиторської компанії повинен бути фахівець (бухгалтер), який відповідає встановленим законодавством вимогам до головних бухгалтерів фінансових установ. Аудиторська компанія повинна бути включена до реєстру аудиторських компаній, що мають право надавати послуги для фінансових установ.
Які вимоги встановлені щодо технічної організації діяльності фінансової компанії?
Місцем реєстрації фінансової компанії може бути тільки нежитлове приміщення. Так само, у фінансовій компанії повинна бути комп'ютерна техніка, що дасть можливість виконання вимог встановлених Нацкомфінпослуг (систематизації, копіюванні та зберіганні даних про підписані договори про надання фінансових послуг), телефон, факс, доступ до інтернет.
Які вимоги встановлені до фінансових компаній? Для отримання компанією статусу фінансової установи, і відповідно в подальшому надавати відповідні фінансові послуги, така фінансова установа повинна:

За умови, що компанія отримала статус фінансової установи, взята на облік у державному фінансовому моніторингу, а так само виконані інші встановлені законодавством вимоги - така компанія може надавати фінансові послуги. 

Чи потрібно повідомляти Нацкомфінпослуг про зміни в інформації про фінансову установу? Згідно законодавства України фінансова компанія повинна повідомити Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення. При цьому, фінансова установа повинна відобразити зміни в реєстрі фінансових установ та подати до Нацкомфінпослуг письмовий пакет документів що підтверджують такі зміни.

В яких випадках необхідно отримувати погодження Нацкомфінпослуг на купівлю частки в фінансовій компанії? Згідно законодавства України юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Що таке ділова репутація особи яка планує набути частку в фінансовій установі? Ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Що таке пряме володіння участю в фінансовій установі? Пряме володіння участю - володіння самостійно або спільно 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу юридичної особи на праві власності.

Хто відноситься до категорії «прямий власник істотної участі»? Прямий власник істотної участі - особа, яка набула або має наміри набути пряме володіння участю у фінансовій установі.

В яких випадках фінансова установа відноситься до категорії «публічна компанія»? Публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною.

Що таке структура власності фінансової установи? Структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи.

Визначення «небанківська фінансова група»? Небанківська фінансова група - група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність.

Небанківська фінансова холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками небанківської фінансової групи, входять до складу небанківської фінансової групи.

Переважна діяльність у групі здійснюється небанківською фінансовою установою (небанківськими фінансовими установами), якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.

Розрахунок переважної діяльності небанківської фінансової групи здійснюється щороку станом на 1 січня у порядку, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Визначення небанківська фінансова холдингова компаніяНебанківська фінансова холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, переважною діяльністю фінансових установ, які є її дочірніми та асоційованими компаніями, є небанківська. Учасниками небанківської фінансової групи виступають банки та інші фінансові установи, небанківська фінансова холдингова компанія, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера.

Визначення «фінансова холдингова компанія»? Згідно законодавства України фінансова холдингова компанія - юридична особа, основним видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юридичних осіб, та діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями, є основною.

Визначення «корпоративне управління»? Корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством.

Пов'язана особа в сфері устаників ринку фінансових послуг? Пов'язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами.

Що таке посередницькі послуги на ринках фінансових послугПосередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців, якщо інше не передбачено законом, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

На які фінансові установи не поширюється Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»? Положення цього Закону не поширюються на:

 • діяльність в Україні фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій;
 • діяльність Державного казначейства України та державних цільових фондів;
 • діяльність Експортно-кредитного агентства, утвореного Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".

Чи дозволяється надавати інші ніж передбачені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансові послуги? Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню до переліку, визначеного частиною першою статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

Які послуги пов’язані з грошовими коштами (розпорядження грошовими коштами в інтересах третіх осіб) не відносяться до фінансових послуг? Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій з публічного збору благодійних пожертв з абонентів з використанням благодійних телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору, укладеного між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою, а також операції оператора телекомунікацій з перерахування таких коштів на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади.

Чи може фінансова установа в односторонньому порядку збільшити розмір процентної ставки чи/та вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитомФінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом.Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором або графіком погашення боргу.

Які вимоги встановлені до формування статутного капіталу фінансової установи? При створенні фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу, статутний (складений) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Яку інформацію має право отримати клієнт фінансової установи? Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

 1. відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 2. перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 3. перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
 4. ціну/тарифи фінансових послуг;
 5. кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;
 6. іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

 1. фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
 2. умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 3. порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
 4. правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
 5. механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
 6. реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
 7. розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

Яку інформацію фінансова установа повинна розкритина власних веб-сайтах (веб-сторінках)Фінансові установи повинні розкривати:

 • фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
 • звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
 • акціонерам фінансової установи;
 • органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;
 • звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 • інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.

Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію:

 • повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;
 • перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
 • відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);
 • відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
 • відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
 • відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
 • річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;
 • рішення про ліквідацію фінансової установи;
 • іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.

Хто має право проводити зовнішній аудит фінансової установи? Аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводитися аудиторськими фірмами або аудиторами, які:

 1. мають відповідний сертифікат аудитора;
 2. не мають взаємовідносин щодо права власності з фінансовою установою, діяльність якої перевіряється, не мають заборгованості перед цією установою або іншого конфлікту інтересів;
 3. внесені до відповідних реєстрів, що ведуться державними органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг. Порядок ведення реєстру визначається відповідним державним органом, який здійснює регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Що таке Внутрішній аудит (контроль) в фінансовій установіВищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Внутрішній аудит (контроль) передбачає:

 1. нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;
 2. контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи;
 3. перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової установи;
 4. аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;
 5. виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи.

Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління фінансової установи та звітує перед ними.

Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.

Законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть бути встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Хто має право проводити перевірку діяльності фінансової установи? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб.

Періодичність інспектування встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, залежно від типу фінансової установи.

Для проведення інспекції національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може залучати зовнішніх експертів, які мають відповідну кваліфікацію.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може досліджувати дані про клієнта фінансової установи тільки з метою виконання завдань нагляду.

Для проведення інспекції особа, яка наділена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноваженнями здійснювати інспекцію за місцем знаходження юридичної особи, що перевіряється (далі - уповноважена особа), має право запрошувати посадових осіб цієї юридичної особи для надання пояснень та вимагати надання необхідної інформації та документів.

Які види ліцензій видаються Нацкомфінпослуг? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:

 • страхової діяльності;
 • діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;
 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
 • діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Чи можна передавати ліцензію третім особам? Згідно частини 3 статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» ліцензія, яка надається для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, не може передаватися третім особам.

В який строк Нацкомфінпослуг повинна прийняти рішення про видачу ліцензії для фінансової компанії? Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

На який строк видається ліцензія на фінансову діяльність? На який строк видається ліцензія для фінансової компанії? Згідно пункту 12 статті 13 Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» - ліцензія видається на необмежений строк.

Яка плата передбачена законодавством за видачу ліцензії для фінансової компанії? За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законодавством.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

В який строк фінансова установа повинна сплатити за видачу ліцензії? Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.

Чи потрібно сплачувати за переоформлення ліцензії на фінансову діяльність? Згідно статті 14 Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» -  переоформлення ліцензії є безоплатним.


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 184 гостя та 0 користувачів