Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Реєстрація пунктів з переказу грошових коштів. Реєстрація ПТКС

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ З НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ. ВІДКРИТТЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ З ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

Згідно, статті 4 Закону України «Про фінансові послуги і регулювання ринків фінансових послуг» переказ грошових коштів відноситься до фінансової діяльності. Надавати фінансові послуги з переказу коштів в Україні можуть виключно банки та небанківські фінансові установи.
Переказ грошових коштів, одна з найбільш перспективних видів фінансової діяльності в Україні, і на жаль, на наш погляд, одна з найменш регульованих на законодавчому рівні, сфера діяльності. 

Детальніше:Реєстрація пунктів з переказу грошових коштів. Реєстрація ПТКС

Організація діяльності з переказу коштів. Реєстрація фінансової установи, що здійснює переказ коштів

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ З НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ. ВІДКРИТТЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ З ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ


Згідно, статті 4 Закону України «Про фінансові послуги і регулювання ринків фінансових послуг» переказ грошових коштів відноситься до фінансової діяльності. Надавати фінансові послуги з переказу коштів в Україні можуть виключно банки та небанківські фінансові установи.

Здійснювати фінансову діяльність з переказу коштів фінансова установа може за умови отримання ліцензії на переказ коштів у гривні без відкриття рахунку. Крім цього, фінансова установа повинна бути учасником платіжної системи.

Детальніше:Організація діяльності з переказу коштів. Реєстрація фінансової установи, що здійснює переказ коштів

Організація факторингової діяльності. Реєстрація факторингової компанії. Ліцензія на факторинг

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові своє право грошової вимоги до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.


Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за яким настав, а так само право вимоги, яке виникне в майбутньому. Згідно статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» послуга факторинг відноситься до фінансових послуг.

Детальніше:Організація факторингової діяльності. Реєстрація факторингової компанії. Ліцензія на факторинг

Організація страхової діяльності. Реєстрація страхової компанії. Ліцензування страхової компанії

Згідно Закону України «Про страхування», страхування - це вид цивільно-правових відносин спрямованих на захист майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання відповідних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом оплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення грошей цих фондів.
Страхова компанія, це фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, або командитного товариства, або товариства з додатковою відповідальністю у порядку встановленим Законом України «Про господарські товариства». При цьому, учасників страхової компанії має бути не менше 3-х. Так само, страхова компанія повинна отримати відповідну ліцензію на здійснення конкретного виду страхування.
Страховиками-нерезидентами вважаються фінансові установи, які створені і мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства тих іноземних держав, в яких страхові компанії-нерезиденти зареєстровані.

Детальніше:Організація страхової діяльності. Реєстрація страхової компанії. Ліцензування страхової компанії

Організація ломбардної діяльності. Реєстрація ломбарду. Отримання ліцензії на ломбарду діяльність

Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, під заставу майна на визначений строк і під відсоток, а так само надання супутніх ломбардних послуг. Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання. Іншими словами, супутні послуги ломбарду - це ті послуги, це ті які безпосередньо пов'язані з наданням ломбардом фінансового кредиту.


Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання. Страхування предмета застави - укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту. Відокремлені підрозділи ломбарду - філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду.

Детальніше:Організація ломбардної діяльності. Реєстрація ломбарду. Отримання ліцензії на ломбарду діяльність

Організація лізингової компанії. Реєстрація лізингової діяльності

Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, які виникають із договору фінансового лізингу. Згідно договору фінансового лізингу, лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно встановлених лізингоодержувачем специфікацій на певний строк не менше одного року за встановлену плату (лізинговий платіж).


В цілому важливо розуміти, що не вся лізингова діяльність вимагає особливої реєстрації в Нацфінпослуг. Зокрема, в даному випадку мова йде про реєстрацію лізингової компанії, яка буде надавати послуги, саме фінансового лізингу.

Детальніше:Організація лізингової компанії. Реєстрація лізингової діяльності

Реєстрація кредитної установи. Організація діяльності по кредитуванню. Ліцензія на кредитування

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати фінансові кредити. На відміну від інших видів фінансових установ, кредитна компанія може здійснювати кредитування, не тільки за рахунок власних коштів, а й за рахунок залучених коштів. Можливість надавати кредити за рахунок залучених коштів одна з переваг кредитної установи. До мінусів кредитної компанії можна віднести, то що кредитна компанія крім кредитування, не може більше надавати жодних видів фінансової діяльності.


Кредитна установа може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) тільки після отримання ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. На підставі ліцензії, кредитна установа має право надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування), здійснювати згідно з законодавством України обслуговування кредитів та рефінансування іпотечних кредиторів.

Детальніше:Реєстрація кредитної установи. Організація діяльності по кредитуванню. Ліцензія на кредитування

Дочірні категорії

Організація фінансової компанії

Організація фінансової компанії. Реєстрація фінансової компанії. Створення фінансової компанії. Ліцензування фінансової компанії. 

Організація діяльності з обміну валют

Організація діяльності з обміну валют. Реєстрація пункту обміну валют. Створення пункту обміну валют фінансової установи. 

Організація діяльності з переказу коштів

Організація діяльності з переказу коштів. Реєстрація фінансової компанії з переказу коштів. Створення фінансової компанії з переказу коштів.

Організація кредитної діяльності

Організація кредитної діяльності. Реєстрація кредитної компанії. Створення кредитної установи. Ліцензія для кредитної установи. 

Організація ломбардної діяльності

Організація ломбардної діяльності. Реєстрація ломабрду. Створення ломабрду. Ліцензування ломбардної діяльності. 

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 2128 гостей та 0 користувачів