Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Організація страхової діяльності. Реєстрація страхової компанії. Ліцензування страхової компанії

Згідно Закону України «Про страхування», страхування - це вид цивільно-правових відносин спрямованих на захист майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання відповідних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом оплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення грошей цих фондів.
Страхова компанія, це фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, або командитного товариства, або товариства з додатковою відповідальністю у порядку встановленим Законом України «Про господарські товариства». При цьому, учасників страхової компанії має бути не менше 3-х. Так само, страхова компанія повинна отримати відповідну ліцензію на здійснення конкретного виду страхування.
Страховиками-нерезидентами вважаються фінансові установи, які створені і мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства тих іноземних держав, в яких страхові компанії-нерезиденти зареєстровані.

Предметом діяльності страхової компанії може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням страхових резервів та їх управлінням.
Страхові компанії, які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити застрахованим особам, які підписали договори страхування життя. Згідно Закону України «Про страхування», страхування може бути добровільним і обов'язковим. До обов'язкових видів страхування належать ті, які запроваджуються законами України, і мають бути включені до Закону України «Про страхування».
Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на підставі договору між страховою компанією і застрахованою особою.
Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає зобов'язання страхової компанії здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи. У разі якщо застрахована особа доживе до закінчення терміну дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою зазначеного договором строку. Умови договору страхування життя можуть передбачати зобов'язання страхової компанії здійснити страхову виплату якщо із застрахованою особою стався нещасний випадок, або хвороби застрахованої особи.
Розглянемо основні моменти пов'язані з організацією страхової діяльності в Україні.
Реєстрація страхової компанії - як юридичної особи.
Реєстрація страхової компанії, як юридичної особи, здійснюється шляхом звернення до територіального відділення державної реєстраційної служби України. При цьому, важливо враховувати те, що мінімальний розмір статутного капіталу страхової компанії згідно законодавства України повинен становити на менше 1 мільйона євро, а страхової компанії, що буде займається страхуванням життя, - 10 мільйонів євро за валютно-обмінним курсом валюти України.
У цьому плані важливо відзначити, що формувати статутний капітал страхової компанії дозволено виключно в грошовій формі. Дозволяється формувати статутний капітал страхової компанії цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, але не більше 25 відсотків від загального розміру статутного капіталу.
Загальний розмір внесків страхової компанії в статутні капітали інших страхових компаній України не повинен перевищувати 30 відсотків від власного капіталу даної страхової компанії, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу однієї страхової компанії не повинен перевищувати 10 відсотків. Дані обмеження не поширюються на страхові компанії які здійснюють види страхування, інші ніж страхування життя, якщо така страхова здійснює внесок до статутного капіталу страхової компанії, яка здійснює страхування життя.
Законодавство встановлює вимоги до директора страхової компанії, головного бухгалтера страхової компанії, що стосуються наявності спеціального трудового стажу (трудовий стаж на ринках фінансових послуг), відсутності непогашеної судимості. Так само, директор страхової компанії повинен пройти курси підвищення кваліфікації для директорів страхової компанії і здати спеціальний іспит.
Місцем реєстрації страхової компанії має бути приміщення яке має статус нежитлового приміщення. Згідно законодавства України, місцезнаходження страхової компанії, це фактичне місце ведення діяльності та розміщення офісу, з якого проводитиметься щоденне керівництво діяльністю страховою компанією (місце де в основному перебувати керівництво страхової компанії) і здійснюється управління та облік.
Для реєстрації страхової компанії в реєстрі фінансових установ - така страхова компанія повинна звернутися в Нацкомфінпослуг з пакетом документів, якими підтверджується відповідність страхової компанії встановленим законодавством України вимогам. Нацкомфінпослуг приймає рішення про реєстрацію страхової компанії або про відмову в реєстрації страхової компанії протягом 30 днів з моменту надходження документів від страхової компанії.
Після реєстрації страхової компанії в реєстрі фінансових установ страхова компанія повинна звернутися до Нацкомфінпослуг для отримання ліцензій на здійснення конкретних видів страхування.
Ліцензування діяльності страхової компанії - видача, переоформлення та анулювання (відкликання) ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ. Ліцензія для страхової компанії - документ державного зразка, який підтверджує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду страхування протягом встановленого строку за умови виконання ліцензійних умов.
У контексті звернення страхової компанії в Нацкомфінпослуг за отриманням ліцензії на страхову діяльність, важливо вказати, що на момент звернення страхової компанії, а так само на період розгляду документів Нацкомфінпослуг, у страхової компанії не повинно бути не виконаних розпоряджень за порушення законодавства.
Ліцензія для страхової компанії видається безстроково. За видачу ліцензії страхова компанія повинна сплатити державний платіж. Після отримання ліцензії, страхова компанії повинна розмістити отриману ліцензію в доступному для ознайомлення місці за місцем знаходження самої страхової компанії.
Страхова компанія яка отримала ліцензію на страхування життя, згідно законодавства України не може надавати інші види страхування.
Відносно отримання страховою компанією ліцензії на обов'язкові види страхування, слід зазначити, що таку ліцензію може отримати тільки та страхова компанія яка має досвід здійснення добровільного страхування не менше 2-х років (що підтверджується відповідними підписаними договорами страхування).
Фінансовий моніторинг в страховій компанії. Відповідно до Закону України «Про страхування», будучи суб'єктом первинного фінансового моніторингу, страхова компанія повинна виконувати вимоги встановлені статтею 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». В страховій компанії повинен бути призначений відповідальний за проведення фінансового моніторингу. Відповідальний за проведення фінансового моніторингу у страховій компанії очолює і координує здійснення (реалізує) систему дій для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Відповідальний за проведення первинного фінансового моніторингу в страховій компанії, повинен бути незалежний у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику страхової компанії. Крім цього, відповідальний за проведення фінансового моніторингу у страховій компанії, повинен не рідше одного разу на місяць інформувати директора страхової компанії про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та про дії які були зроблені у зв'язку з цим.

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 528 гостей та 0 користувачів