Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно получения ломбардами сертификата субъекта оценочной деятельности. Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, ПИСЬМО от 13.05.2008 N3958

Касательно получения ломбардами сертификата субъекта оценочной деятельности. Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, ПИСЬМО от 13.05.2008 N3958

О получении ломбардами сертификата субъекта оценочной деятельности. Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (по тексту - Госкомпредпринимательства) рассмотрел <...> письмо от 10.04.2008 года исх. N 02-45, в котором <...> просят дать ответ на такой вопрос: "Должен ли ломбард - финансовое учреждение, исключительным видом деятельности которого является предоставление на собственный риск финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных или привлеченных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент и предоставление сопутствующих услуг ломбарда, получать сертификат субъекта оценочной деятельности для определения стоимости - оценки предметов, которые передаются в залог, при условии, что ломбард не проводит определение стоимости - оценку иного имущества, кроме принимаемого им в залог, и не занимается оценкой какого-либо имущества по заказу третьих лиц и, соответственно, не составляет каких-либо официальных документов о результатах такой оценки и любых актов оценки имущества с соответствующими выводами о стоимости такого имущества, поскольку это предусмотрено ст. 12 Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине"(2658-14).

Надаючи відповідь на поставлене запитання, Держкомпідприємництва виходить з такого.  Розпорядженням Державної комісії   з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України  від 26.04.2005 року N 3981 ( z0565-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України  14.05.2005  року  за  N  565/10845,  затверджено Положення про порядок надання  фінансових  послуг  ломбардами  (по тексту  також  -  Положення),  яке,  відповідно  до  його п.  1.1, визначає перелік видів діяльності ломбарду, вимоги до ломбарду для надання  фінансових  послуг,  вимоги  до  облікової та реєструючої системи ломбарду.  Відповідно до п. 1.2. Положення супутні послуги ломбарду - послуги,  які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.  Таким чином,  Положення визначило, що  супутні   послуги  можуть бути лише двох видів.  Відповідно до п. 3.2  Положення  до  супутніх  послуг  ломбарду,  якщо  інше  не встановлено законом, належить оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства  та/або  умов  договору.  З  формулювання норми  можна дійти висновку,  що остання названа послуга може бути надана лише  щодо  заставленого  майна,  тобто  майна,  на  яке  в ломбарду  виникли  права  заставодержателя.  Відповідно  до  ч.  1 ст. 546  Цивільного  кодексу  України  (   435-15   ),   виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою,  порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Звертаємо увагу на те, що права заставодавця  носять акцесорний характер і можуть виникнути тільки після того,  як виникло зобов'язання,  виконання якого  забезпечує застава.  Таким чином, така послуга, як "оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору" не  може бути  послугою,  яка  є  передумовою  надання фінансового кредиту, оскільки забезпечуване заставою грошове зобов'язання із повернення кредиту  може виникнути тільки після того,  як кредит був наданий. Це також означає,  що визначення  вартості  майна  за  згодою  між фізичною  особою  і ломбардом у момент укладення договору застави, тобто до того,  як майно може вважатися заставленим,  не  підпадає під поняття послуги із оцінки заставленого майна.

     Положення ( z0565-05 ) не дає підстав для висновку про те, що надання супутньої послуги із "оцінки заставленого майна відповідно до  чинного  законодавства  та/або  умов  договору" є обов'язковою після надання фізичній особі фінансового кредиту,  оскільки інакше такі  дії  можуть підпасти під ознаки надання послуг із примусовим асортиментом,  забороненого ст.  9 Закону України "Про захист  від недобросовісної  конкуренції"  ( 236/96-ВР ).  Відтак,  ломбард як суб'єкт підприємницької діяльності має право самостійно  визначати перелік   фінансових  послуг,  передбачених  Положенням,  які  він надаватиме.

     Крім того,  звертаємо увагу на норми ч.  2 ст. 582 Цивільного кодексу  України  (  435-15  ) і ст.  3 Закону України "Про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ). Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"  оцінка майна,  майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх  вартості  на   дату   оцінки   за   процедурою,   встановленою нормативно-правовими  актами,  зазначеними в статті 9 цього Закону (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна),  і є  результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Відповідно до ч.  2 ст.  582 Цивільного кодексу України, оцінка предмета застави здійснюється  заставодавцем  разом із заставодержателем відповідно до звичайних цін,  що склалися на момент виникнення права застави, якщо   інший  порядок  оцінки  предмета  застави  не  встановлений договором або законом.  Отже, оцінка предмета застави, здійснювана за  згодою між заставодавцем і заставодержателем,  не підпадає під попереднє визначення оцінки майна, майнових прав, оскільки остання здійснюється  суб'єктом оціночної діяльності самостійно.  Водночас ч.  2 ст.  582  Цивільного  кодексу  України  допускає  можливість існування  іншого  порядку для оцінки предмета застави,  який може стосуватися визначених законом видів майна або  майнових  прав.  У цьому випадку на виконання норм відповідного закону і ч. 1 ст. 582 Цивільного кодексу України оцінка предмета  застави  повинна  бути здійснена  відповідно  до  норм  Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в  Україні"  або інших відповідних законів.

     Зважаючи на  викладене,  Держкомпідприємництва вважає,  що за умови,  якщо ломбард окремо не надає  суміжну  послугу  із  оцінки майна,  визначену  Положенням  (  z0565-05  ),  такому ломбарду не потрібно отримувати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.

Перший заступник голови А.Гота

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 162 гостя и нет пользователей