Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно применения пункта 5.19 статьи 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" ломбардами. ГНА Украины; Письмо от 29.09.2009 № 21134/7/16-1517

Касательно применения пункта 5.19 статьи 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" ломбардами. ГНА Украины; Письмо от 29.09.2009 № 21134/7/16-1517

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела письмо Национального банка Украины от 04.09.2009 N 12-310/1267-16660 относительно применения пункта 5.19 статьи 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" (168/97-ВР) (далее - Закон) ломбардами и сообщает.

Відповідно до пункту 5.19 статті 5 Закону (168/97-ВР) звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності-приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (в тому числі іпотеку) та на яке було звернено стягнення.

     Відповідно до  статті  1  Закону   України   від   12.07.2001 N 2664-III   (  2664-14  )  "Про  фінансові  послуги  та  державне регулювання  ринків  фінансових  послуг"  ломбард   віднесено   до фінансових   установ,   тобто  ломбард  є  юридичною  особою,  яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг,  та яка  внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) у порядку, встановленому законом.

     При цьому,  відповідно  до  Положення  про  порядок  унесення інформації  про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого  розпорядженням  Державної  комісії  з   регулювання ринків фінансових    послуг   України   від   18.12.2003   N   170 ( z0030-04  ),  набуття  ломбардом  статусу  фінансової   установи підтверджується  Свідоцтвом  про  реєстрацію  фінансової  установи (далі - Свідоцтво), яке видається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

     Тобто, ломбард  має  право  здійснювати діяльність по наданню фінансових послуг,  зазначену  в  його  установчих  документах,  в порядку,   встановленому  законодавством,  тільки  після  внесення інформації про нього до Реєстру та отримання Свідоцтва.

     Відповідно до   статті   20   Закону   України  від  02.10.92 N 2654-XII ( 2654-12 ) "Про заставу" (далі  -  Закон  N  2654-XII) заставодержатель  набуває  право  звернення  стягнення  на предмет застави  в  разі,  якщо  в  момент  настання   терміну   виконання зобов'язання,  забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.

     Звернення стягнення  на  заставлене  майно  здійснюється   за рішенням  суду  або  третейського  суду,  на  підставі виконавчого напису нотаріуса,  якщо інше не передбачене законом або  договором застави.

     Реалізація заставленого  майна,  на  яке  звернено стягнення, провадиться державним виконавцем на  підставі  виконавчого  листа, суду  або  наказу  господарського  суду,  або  виконавчого  напису нотаріусів у встановленому порядку,  якщо інше не передбачено  цим Законом ( 168/97-ВР ) чи договором.

     Таким чином,  ломбард,  який  зареєстрований  у встановленому законом порядку як  фінансова  установа,  при  поставці  (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також   суб'єктами   підприємницької   діяльності   -   приватними підприємцями  та  іншими особами,  які не є платниками податку,  у заставу (в тому числі іпотеку), повинен врахувати наступне:

     якщо на  таке майно було звернено стягнення (тобто вживаються відповідні заходи) і зазначене майно  перебуває  на  момент  такої поставки   у   заставі,  поставка  такого  майна  здійснюється  із застосуванням пільги,  передбаченої пунктом 5.19 статті  5  Закону ( 168/97-ВР );

     якщо в   результаті  звернення  стягнення  на  майно  ломбард набуває права власності на заставлене майно (відповідно до  статті 28  Закону  N  2654-XII  (  2654-12  )  застава припиняється),  то операції з  подальшого  продажу  майна,  власність  на  яке  набув ломбард  в результаті припинення договору застави,  здійснюється у загальному  порядку,  виходячи  з  повної  вартості  такого  майна відповідно до пункту 4.1 статті 4 Закону ( 168/97-ВР ).

     Крім того,  слід зазначити,  що пунктом 5.19 статті 5  Закону ( 168/97-ВР  )  не  визначено  обмежень щодо застосування пільги з оподаткування податком на додану вартість при здійсненні  операцій з поставки майна в залежності від статусу особи, яка є отримувачем (покупцем) такого майна.

     Подальший продаж зазначеного вище майна, набутого у власність без   ПДВ,  здійснюється  за  загальновстановленими  правилами  із нарахуванням ПДВ платниками цього податку.

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 178 гостей и нет пользователей