Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

19.05.2020 вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 14.04.2020 № 704 "О внесении изменений в Положение о применении Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, мер воздействия за нарушение за

19.05.2020 вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 14.04.2020 № 704 "О внесении изменений в Положение о применении Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, мер воздействия за нарушение законодательства о финансовых услугах", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 05.05 .2020 за № 400/34683

Как указано на официальном сайте Нацкомфинуслуг, - указанное распоряжение разработано с целью приведения Положения о применении Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, мер воздействия за нарушение законодательства о финансовых услугах, утвержденного распоряжением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, от 20.11.2012 № 2319, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18.12.2012 за № 2112/22424, в соответствие с Законом Украины от 20.09.2019 № 122-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг ".

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.04.2020

м. Київ

N 704

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 травня 2020 р. за N 400/34683

Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, а також з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 20 вересня 2019 року N 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 листопада 2012 року N 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424, такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1.1 розділу I після слів "Про недержавне пенсійне забезпечення" доповнити словами "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

2) у розділі II:

у пункті 2.1:

у підпункті 1 після слів "усунення порушення" доповнити словами "та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення";

у підпункті 3 слово та цифру "статтею 41" замінити словами та цифрами "статтями 41 і 411";

у пункті 2.2:

в абзаці першому після слів "вжити заходів для усунення порушення" доповнити словами "та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення,";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"строк усунення особою порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги;";

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Клопотання особи про продовження строку виконання письмового розпорядження Нацкомфінпослуг повинно бути подано особою до Нацкомфінпослуг до закінчення строку усунення особою порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги, визначеного розпорядженням. ";

3) у розділі IV:

в абзаці дванадцятому пункту 4.4 цифру "43" замінити цифрою "411";

в абзаці другому пункту 4.5 слово та цифру "статтею 41" замінити словами та цифрами "статтями 41 і 411";

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.

Голова Комісії

І. Пашко

Джерело інформації: офіційний сайт  Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 164 гостя и нет пользователей