Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг - проект "Об утверждении Методики определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам"

Нацкомфинуслуг - проект "Об утверждении Методики определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам"

На официальном сайте Нацкомфинуслуг размещен для обнародования проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Методики определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам" (далее - проект распоряжения).

Проект розпорядження розроблено відповідно до Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів до Податкового кодексу України”, яким, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу України, а саме доповнено новим абзацом підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 Податкового Кодексу України, яким визначено, що фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яким є Нацкомфінпослуг та на виконання пункту 20 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 23 листопада 2018 року. № 2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів  України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих додатків і зборів”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня 2018 року.

Нацкомфінпослуг наголошує, що реалізація положень проекту розпорядження дозволить розрахувати позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам з метою визначення фінансового результату до оподаткування страховика.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

_______________ _______________

Проект

Методика визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам

1. Методика визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам (далі – Методика) встановлює порядок розрахунку страховиками нормативу витрат на виплати страховим посередникам.

2. Ця Методика застосовується виключно для цілей абзацу третього підпункту 141.1.3 пункту 141.1 статті 141Податкового Кодексу України для регулювання відносин, що виникають у сфері оподаткування страховиків-резидентів.

Встановлення розміру виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування у розмірі, що перевищує норматив витрат на виплати страховим посередникам, визначений у цій Методиці, не є порушенням страховиком вимог, встановлених цією Методикою.

3. Базою для розрахунку нормативу витрат страховика на виплати страховим посередникам (далі – база для розрахунку нормативу витрат) є сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), одержаних (нарахованих) страховиком протягом звітного періоду за договорами страхування та перестрахування, зменшена на суму страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), одержаних (нарахованих) страховиком протягом звітного періоду за договорами перестрахування.

4. Норматив витрат страховика на виплати страховим посередникам (далі – норматив витрат) за звітний період розраховується за формулою:

, де

НВ – норматив витрат за звітний період;

Бі – база для розрахунку нормативу витрат за і-м видом страхування;

Hі – норматив витрат на ведення справи страховика за і-м видом страхування;

n – кількість видів страхування, за якими страховиком протягом звітного періоду здійснювалася страхова діяльність;

i – вид страхування, за яким страховиком протягом звітного періоду здійснювалася страхова діяльність;

І – інвестиційний дохід страховика, одержаний (нарахований) протягом звітного періоду, який визначається:

1) для страховиків, що здійснюють діяльністьза видами страхування, іншими, ніж страхування життя, як дохід, отриманий страховиком від інвестування коштів страхових резервів у прийнятні активи відповідно до законодавства, а саме:

проценти, нараховані страховику за звітний період на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, за вирахуванням податків, зборів та платежів;

дивіденди, нараховані страховику за акціями, за вирахуванням податків, зборів та платежів;

дохід, нарахований страховику за державними цінними паперами, за вирахуванням податків, зборів та платежів;

2) для страховиків, що здійснюють страхування життя, як частка інвестиційного доходу, отриманого від розміщення коштів резервів із страхування життя, у розмірі граничних витрат страховика на ведення справи щодо інвестиційного доходу відповідно до законодавства.

5. Розмір нормативу витрат на ведення справи за видами страхування визначається:

1) за видами добровільного страхування – частка нормативних витрат на ведення справи у страховому тарифі, розрахована  страховиком відповідно до законодавства та зазначена ним у правилах страхування, що зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України або Нацкомфінпослуг;

2) за видами обов’язкового страхування – гранично допустиме значення нормативу витрат на ведення страхової справи як складової частини страхового тарифу, визначене законодавством.

6. Для розрахунку різниці, зазначеної в абзаці третьому підпункту 141.1.3 пункту 141.1 статті 141Податкового Кодексу України, необхідно загальну суму виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування за всіма видами страхування за звітний період зменшити на норматив витрат, розрахований згідно з пунктом 4 цієї Методики, за аналогічний період.

Директор департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках фінансових послуг                                    Н. Лех

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 285 гостей и нет пользователей