Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - официально опубликовано Постановление «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях»

НБУ - официально опубликовано Постановление «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях»

На официальном сайте НБУ опубликовано Постановление Правления НБУ от 05.02.2019 года №33 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях». Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона "О валюту и валютные операции".

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України” та керуючись статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтею 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою вдосконалення порядку здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8, такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 5 цифру та слова “, 9”, “або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника валютної операції” виключити;

2) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: “Банк має право здійснювати додатковий аналіз за договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором (з урахуванням змін у разі їх наявності), згідно з яким здійснюється валютна операція.”;

3) пункт 18 викласти в такій редакції: “18. Уповноважена установа зобов’язана на вимогу Національного банку надати письмові пояснення і документи стосовно результатів проведеного додаткового аналізу та вжитих заходів відповідно до вимог, установлених цим Положенням.”;

4) у таблиці додатка до Положення: в абзаці восьмому колонки 3 рядка 2 цифри, слово та літери “50 000 доларів США” замінити цифрами та словом “50 000 євро”; колонку 1 індикатора за номером 13 доповнити цифрою “3”.

У зв’язку з цим рядки 3–22 уважати відповідно рядками 4–23;

рядок 9 виключити.

У зв’язку з цим рядки 10–23 уважати відповідно рядками 9–22.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор БЕРЕЗА) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину РОЖКОВУ.

4. Постанова набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону “Про валюту і валютні операції”.

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 279 гостей и нет пользователей