Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями и Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой

НБУ - внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями и Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой

Постановлением НБУ от 24.07.2018 года №86 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины - внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями и Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Подпункт 2 пункта 2 этого постановления действует до принятия Национальным банком Украины отдельного постановления Правления Национального банка Украины при отсутствии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и/или финансовой системы Украины.Постановление официально опубликовано 26.07.2018 года.

Постанова НБУ від 24.07.2018 року №86 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Унести зміни до:

1) пункту 3.5 глави 3 розділу І Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), виклавши його в такій редакції:

“3.5. Уповноважений банк, до якого має намір перейти/перейшов резидент-позичальник на обслуговування операцій за договором, для здійснення контрольних функцій за договором має право запитувати довідку з усією наявною інформацією про фактично проведені операції та стан заборгованості за цим договором від резидента-позичальника (ураховуючи пункт 3.10 глави 3 розділу I цього Положення) та/або інших банків/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників (з письмового дозволу цього резидента-позичальника).

Уповноважений банк, що здійснює (здійснював) обслуговування операцій за договором, зобов’язаний у строк до п’яти робочих днів у відповідь на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку − одержувача довідки, або запит уповноваженого банку − одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника) подати таку довідку уповноваженому банку − одержувачу довідки. Обмін інформацією між уповноваженими банками, між уповноваженим банком та ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.

Довідка, зазначена в абзаці першому пункту 3.5 глави 3 розділу І цього Положення, що надається ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, що здійснювали обслуговування операцій за договором, на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку − одержувача довідки, або запит уповноваженого банку − одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника), на паперовому носії фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання такої довідки зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цієї довідки керівником та/або уповноваженою особою.”;

2) пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами):

абзац четвертий підпункту 17 викласти в такій редакції: “зазначена в абзаці другому підпункту 17 пункту 6 цієї постанови особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою через один уповноважений банк (за вибором такої особи).

Зміну уповноваженого банку, що обслуговує такі операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт [письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки за такими операціями від уповноваженого банку/ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися такі розрахунки]. Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки (обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України).

Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки.

Лист із запитуваною інформацією про незавершені розрахунки, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання листа із інформацією на паперовому носії зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником та/або уповноваженою особою;”;

абзац четвертий підпункту 19 викласти в такій редакції: “зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 цієї постанови особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів через один уповноважений банк (за вибором такої особи).

Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт [письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів від уповноваженого банку/ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися такі розрахунки].

Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів (обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів.

Лист із інформацією про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання листа із інформацією на паперовому носії зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником та/або уповноваженою особою;”.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Підпункт 2 пункту 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Голова Я. В. Смолій

детально ознайомитись з текстом - Постановою НБУ від 24.07.2018 року №86 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України - можна перейшовши за посиланням

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 366 гостей и нет пользователей