Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - 17.02.2020 зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором отдельных доходов и введения справедливой прогрессивной шкалы на

ВРУ - 17.02.2020 зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором отдельных доходов и введения справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц)

Предложенным законопроектом предлагается урегулировать следующие проблемные вопросы:

1) освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором доходы физических лиц в форме процентов по депозитам;

2) установить размер минимального необлагаемого дохода для физических лиц с небольшим и средним размером месячного дохода, равную размеру минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года, и что освобождаться от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором;

3) установить прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц в зависимости от месячного или совокупного годового уровня доходов физических лиц в форме заработной платы, вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско-правового договора, и доходов самозанятых лиц.

Цим законопроектом пропонується встановити наступну шкалу оподаткування податком на доходи фізичних осіб:

_экрана_2020-02-26_в_08.24.03.png

Таким чином, збільшена ставка податку на доходи фізичних осіб буде застосовуватися лише для рівня доходів, що перевищують максимальну базу для нарахування єдиного соціального внеску (15 розмірів мінімальної заробітної плати). При цьому, збільшена ставка податку буде застосовуватися лише до перевищення бази оподаткування над базою, що підлягає оподаткуванню за нижчою ставкою.

Проект вноситься

народними депутатами України

Холодовим А.І.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором окремих доходів та запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)

Верховна Рада постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:

1.У статті 164:

Абзаци третій та четвертий пункту 164.1 викласти у наступній редакції:

«У разі використання права на вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу та права на податкову знижку базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми мінімального неоподатковуваного доходу та/або податкової знижки такого звітного року.

Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту 177.2 статті 177 та пункту 178.3 статті 178 цього Кодексу з урахуванням норм статті 169-1 цього Кодексу.»

2.У статті 165:

Пункт 165.1.41 викласти у наступній редакції:

«165.1.41.  доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках,  процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;»

3.У статті 167:

1) пункт 167.1. викласти в такій редакції:

«167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо будь-яких доходів, нарахованих (виплачених, наданих), крім випадків, визначених у пунктах 167.1-1, 167.2-167.5 цієї статті

2) доповнити пунктом 167.1-1 у наступній редакції:

«167.1-1.  Ставка податку на доходи, зазначені у пунктах 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтях 177, 178 цього Кодексу, визначається наступним чином:

167.1-1.1. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця не перевищує 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування;

167.1-1.2. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати, але не перевищує 15-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування;

167.1-1.3. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 15-кратний розмір мінімальної заробітної плати, але не перевищує 50-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 21 відсоток бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базою оподаткування, визначеною підпунктом 167.1-1.2 цієї статті;

167.1-1.4. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 50-кратний розмір мінімальної заробітної плати, але не перевищує 200-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 24 відсотки бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базами оподаткування, визначеними підпунктами 167.1-1.2, 167.1-1.3 цієї статті;

167.1-1.5. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 200-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 27 відсотків бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базами оподаткування, визначеними підпунктами 167.1-1.2 - 167.1-1.4 цієї статті;

167.1-1.6. Для цілей цього пункту розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня відповідного звітного (податкового) року, в якому відбувається нарахування (виплата, надання) такого доходу.

167.1-1.7. У випадках розрахунку річного оподатковуваного доходу платника податку, передбачених цим розділом, положення підпунктів 167.1-1.1 – 167.1-1.6 статті 167 цього Кодексу стосовно визначення розміру доходу для застосування певної ставки податку застосовуються шляхом множення відповідної суми доходу на 12 (дванадцять).»

4.У статті 168:

1)Пункт 168.1 доповнити підпунктами 168.1.7, 168.1.8 у наступній редакції:

«168.1.7. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід, визначений пунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164 цього Кодексу, на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за ставками, передбаченими пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу, та з урахуванням норм статті 169-1 цього Кодексу, виходячи з розміру доходу, що нараховується (виплачується, надається) цим податковим агентом за звітний (податковий) місяць.

168.1.8. Якщо податковий агент застосував ставку податку, визначену пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу, відповідно до розміру місячного доходу, нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку, але розмір сукупного річного доходу, визначеного підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтями 177,178 цього Кодексу, такого платника податку, отриманого від всіх податкових агентів та з інших джерел протягом звітного (податкового) року, перевищує розмір щомісячного доходу, до якого була застосована відповідна ставка податку, помноженого на коефіцієнт 12 (дванадцять), та передбачає сплату податку за іншою ставкою, платник податку зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу, подати річну декларацію з цього податку та сплатити (перерахувати) різницю у сумі податку за іншою ставкою до бюджету з урахуванням положень підпункту 167.1-1.7 статті 167 цього Кодексу.»

2) Пункт 168.2 доповнити підпунктом 168.2.1-1 у наступній редакції:

«168.2.1-1. Платник податку, який протягом звітного податкового року отримав доходи, визначені підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтями 177,178 цього Кодексу від податкового агенту та від особи, яка на є податковим агентом, та/або іноземні доходи, зобов'язаний включити сукупну суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з суми такого доходу за ставкою, передбаченою відповідним підпунктом пункту 167.1-1 статті 167 цього Кодексу з урахуванням положень підпункту 167.1-1.7 статті 167 цього Кодексу.»

5.У статті 169:

Пункт 169.4 доповнити підпунктом 169.4.5 у наступній редакції:

«169.4.5. Податкова соціальна пільга застосовується додатково до мінімального неоподатковуваного доходу, визначеного статтею 169-1 цього Кодексу. Якщо внаслідок вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу, відсутній оподатковуваний дохід платника податку за відповідний звітний (податковий) місяць, або сума такого доходу є нижчою за суму податкової соціальної пільги, невикористана сума податкової соціальної пільги у наступні звітні (податкові) періоди не переноситься.»

6.Доповнити статтею 169-1 у наступній редакції:

«Стаття 169-1. Мінімальний неоподатковуваний дохід

169-1.1. У випадках, передбачених підпунктами 167.1-1.1, 167.1-1.2 статті 167 цього Кодексу, база оподаткування звітного (податкового) місяця для доходів фізичних осіб-резидентів зменшується на суму мінімального неоподатковуваного доходу.

169-1.2. Мінімальний неоподатковуваний дохід становить суму у розмірі одної мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного звітного (податкового) року, в якому відбувається нарахування (виплата, надання) такого доходу.

169-1.3. Вибір місця вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу.

169-1.3.1. Мінімальний неоподатковуваний дохід вираховується з нарахованого платнику податку місячного доходу, визначеного підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164 цього Кодексу, тільки за одним місцем його нарахування (виплати, надання).

169-1.3.2. Платник податку подає роботодавцю / іншій особі-податковому агенту заяву про самостійне обрання місця вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу (далі - заява про застосування).

Мінімальний неоподатковуваний дохід починає вираховуватися з нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем / іншою особою-податковим агентом заяви платника податку про застосування.

169-1.4. Платник податку, який не подав заяву про застосування жодному податковому агенту, має право подати  річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), в якій заявити про вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу за місяці, в яких сукупний дохід такого платника визначений пунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164 цього Кодексу, відповідав умовам, визначеним підпунктами 167.1-1.1, 167.1-1.2 статті 167 цього Кодексу, та, у випадку надмірної сплати податкового зобов'язання, про відшкодування такої суми.

169-1.5. Платник податку, який отримує оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами, або який є самозайнятою особою, має право у  річній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) заявити про вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу помноженого на коефіцієнт 12 (дванадцять), якщо сукупний розмір доходів такого платника податку, визначених підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтями 177,178 цього Кодексу, не перевищує розмір доходів відповідно до норм підпунктів 167.1-1.1, 167.1-1.2 статті 167 цього Кодексу з урахуванням положень підпункту 167.1-1.7 статті 167 цього Кодексу.»

7.У статті 171:

1)Доповнити пунктом 171.1-1 у наступній редакції:

«171.1-1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, у випадках, передбачених пунктами 168.1.7 та 168.2.1-1 статті 168 цього Кодексу, є також платник податку.»

2)У пункті 171.2 підпункт "б)" викласти у наступній редакції:

«б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету, та у випадках, передбачених пунктами 168.1.7 та 168.2.1-1 статті 168 цього Кодексу.»

8.У статті 177:

Пункт 177.1 викласти у наступній редакції:

«177.1. Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу.»

9.У статті 178:

Пункт 178.2 викласти у наступній редакції:

«178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу.»

10.УПідрозділі 10 "Інші перехідні положення" Розділу ХХ "Перехідні положення":

Пункт 16-1 доповнити підпунктом 1.2-1 у наступній редакції:

«1.2-1. База оподаткування збором визначається на підставі норм статті 164 та з урахуванням норм статті 169-1 цього Кодексу. »

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення актів міністерств, інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

               Голова

Верховної Ради УкраїниД.О. Разумков

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 224 гостя и нет пользователей