Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацфинуслуг - одобрен проект заключения к проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона«О потребительском кредитовании»

Нацфинуслуг - одобрен проект заключения к проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона«О потребительском кредитовании»

На официальном сайте Нацфинуслуг обнародовано распоряжение от 21.10.2019 №2040 об одобрении проекта обобщенного заключения к проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона« О потребительском кредитовании»

Згідно узагальненого висновку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону «Про споживче кредитування» (реєстраційний номер – 1109 від 29.08.2019) може бути прийнятий за основу.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом, яким визначаються загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні є Закон України «Про споживче кредитування» № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року.

Цим Законом була унормована галузь кредитування фізичних споживачів – фізичних осіб, враховуючи найкращу світову практику та норми Директиви ЄС 2008/48 про кредитні договори для споживачів.

Головними запобіжниками для захисту прав споживачів у цьому Законі є детальне попереднє інформування позичальника про всі умови договору, включаючи реальну процентну ставку, загальну вартість кредиту, а також додаткові платежі, які виникають у випадку порушення позичальником умов договору. Важливим є також обмеження максимальної суми неустойки, яку можна стягнути з такого позичальника, а також чіткі вимоги до реклами кредитних продуктів, що унеможливлює свідоме введення споживача в оману.

Водночас, під дію цього Закону не були включені кредитні договори, кредиторами за якими в основному є небанківські кредитні установи, що укладаються на строк до одного місяця, та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Згадані небанківські фінансові  установи здійснюються діяльність у частині з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, але не залучають кошти фізичних осіб.

На час прийняття цього Закону такі кредитні угоди складали незначну частину кредитного ринку, а кількість відповідних скарг була невеликою. Такі кредити у своїй більшості складали біля 1 тис. грн. та бралися на строк до 7 днів.

Незважаючи на те, що вони були дорожчі від банківських, у цьому випадку споживачем до уваги бралася не річна, а денна ставка (оскільки користування 1 тис. грн. навіть під 1-2% на день (365-730% річних) – це 10-20 грн. на день.

Але з часу прийняття Закону на ринку мікрокредитування сталися зміни, які значною мірою вплинули на його обсяги та особливості. Це стосується в першу чергу бурхливого розвитку кредитування через Інтернет.

Відбулося надзвичайно стрімке зростання цього сегменту ринку – лише за третій квартал 2018 року обсяг таких кредитів становив більше 11 млрд. грн. і зріс в порівнянні з попереднім кварталом на 80%. Причому зростання продовжується.

Середня ставка за такими кредитами складає більше 650% річних.

А оскільки такі кредити дуже часто надаються через інтернет протягом 5 хвилин, споживачі, в силу своєї необізнаності та відсутності здатності порахувати свої фінансові можливості, часто не повертають кредити вчасно та потрапляють в «боргову яму».

Велика кількість таких випадків збільшує частку проблемної заборгованості у кредитодавців, що змушує їх закладати ймовірність збитків до розміру процентної ставки, яку сплачують сумлінні позичальники.

Ще одним джерелом проблеми є і те, що самі фінансові компанії в гонитві за долею ринку та доходами, недостатньо якісно підходять до питання оцінки реальної кредитоспроможності позичальників та стимулюють створення боргового кола у своїх клієнтів.

Більше того, люди за декілька днів набирають в різних установах багато кредитів, а фінансові установи не мають цієї інформації через недосконалу роботу системи бюро кредитних історій, оскільки існуюча система бюро кредитних історій має головну ваду – необов’язковість та повільність передання кредитодавцями інформації про кредити.

Це призводить до неможливості достовірно перевірити кредитну історію потенційного позичальника, навіть якщо кредитор має намір і бажання це зробити.

В результаті дії вищеописаних факторів, за інформацією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом останнього року надзвичайно зросла кількість скарг щодо фінансових компаній, які здійснюють мікрокредитування, та зростання продовжується.

Відтак, враховуючи досвід застосування Закону України «Про споживче кредитування» та фактичні зміні на ринку кредитування, які сталися з 2016 року, назріла необхідність розповсюдити дію Закону також на кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Водночас, враховуючи специфіку ринку дрібних кредитів, норми частини другої -сьомої статті 9 Закону щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту за спеціальною формою у Додатку 1до цього Законує невиправдано обтяжливими для кредитодавця та зайвими для споживача, оскільки кредит надається в той же день.

При цьому, такі зміни не будуть звільняти кредитодавця від викладенні всієї, передбаченої Законом інформації, у проекті договору, з яким має ознайомитися споживач перед укладенням.

Крім того, статтею 19 передбачене встановлення черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит, відповідно до якої у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом, у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом, а у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Для кредитів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, поширення такої черговості призведе до фактичної неможливості отримання кредитором передбачених договором штрафних санкцій – що, в свою чергу призведе до втрати зацікавленості у продовженні діяльності з надання кредитів, і залишить незадоволеним попит на подібні послуги у населення України.

Водночас, з метою гармонізації захисту інтересів споживачів та кредитодавців, є необхідність обмеження для таких кредитів не тільки суми неустойки,нарахованої за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, а й збільшеної у разі порушення процентної ставки та інших платежів.

Запропоновані зміни дозволять збалансовано підійти до проблеми захисту споживачів мікрокредитування, з одного боку не створюючи стимулів позичальнику уникати своїх зобов’язань, а з іншого не дозволяючи навіть недобросовісному позичальнику збанкрутувати внаслідок отримання маленького кредиту.

Назрілою необхідністю є обмеження у доступі до кредитів осіб, які завідомо неспроможні їх повернути, та захистити інтереси позичальників, які не змогли вчасно повернути кредити внаслідок непередбачених обставин.

Запропоновані зміни також призведуть до зниження кількості безнадійних кредитів, що сприятиме зниженню кредитних ставок на ринку мікрокредитування в цілому.

Оскільки мікрокредитування – це легальний бізнес, який забезпечує зайнятість людей, сплату податки та є доступним і прийнятним джерелом фінансування для великої кількості сумлінних позичальників вбачається за потрібне зберегти стимули займатися цією діяльністю з одночасним забезпеченням максимальної прозорості інформації для споживачів послуг.

ПРОЕКТ вноситься народним депутатом України Гетманцевим Д.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 1, ст. 6):

1) у статті 1:

у частині другій:

у пункті 1 слова «та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця» виключити;

пункт 7 виключити;

доповнити новою частиною 31 такого змісту:

«31. До кредитів за договорами, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, застосовуються вимоги цього Закону, крім частин другої - сьомої статті 9 і статті 19 цього Закону»;

2) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Договір про споживчий кредит має містити згоду споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції»;

3) статтю 14 доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. Кредитодавець зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».

4) статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, сповістити бюро кредитних історій, в яке передавалася інформація за таким договором, відомості про відступлення права вимоги в порядку, встановленому законодавством»;

5) у частині другій статті 21:

після слів «договору про споживчий кредит» доповнити словами «крім договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін».

2. У Законі України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами):

1) у статті 9:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше наступного робочого дня після укладення кредитного правочину, укладеного відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» та при будь-яких змінах відомостей (інформації) про такого позичальника»;

частину третю доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;

у частині шостій слово «семи» замінити словом «трьох»;

2) частину четверту статті 11 доповнити реченням «Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в не менше ніж 1/2 кількості Бюро, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:

підпункту 1 пункту 2, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;

підпункту 2 пункту 2, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 503 гостя и нет пользователей