Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацфинуслуг - вступили в силу изменения к унифицированной форме Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфе

Нацфинуслуг - вступили в силу изменения к унифицированной форме Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), которые лицензируются

Как указано на официальном сайте Нацфинуслуг - «указанное распоряжение разработано в целях совершенствования унифицированной формы Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), которые лицензируются, и приведение в соответствие, в частности с постановлением Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 427 "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)".

ТЕКС ЗМІН ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.10.2019

м. Київ

N 2181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2020 р. за N 36/34319

Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

Відповідно до статей 56 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"пунктів 23 частини першої статті 20пунктів 19 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються, затвердженої розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24 січня 2019 року N 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 року за N 177/33148, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

Голова Комісії

І. Пашко

Протокол засідання Комісії
від 31 жовтня 2019 р. N 92

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
31 жовтня 2019 року N 2181

ЗМІНИ до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

1. У Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

1) пункт 2 розділу I доповнити новим підпунктом такого змісту:

"

2.8

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

16 липня 1999 року N 996-XIV

 

Закон про бухгалтерський облік

";

2) пункт 1 розділу III доповнити новими підпунктами такого змісту:

"

1.2

Про електронну комерцію

03 вересня 2015 року N 675-VIII

 

Закон про електронну комерцію

1.3

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

06 лютого 2018 року N 2275-VIII

 

Закон про товариства

";

"

1.3

Про електронну комерцію

03 вересня 2015 року N 675-VIII

 

Закон про електронну комерцію

".

2. У додатках до Акта:

1) у додатку 1:

у розділі I:

пункт 2 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами 71, 72 такого змісту:

"

71

Над ломбардом не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

       

Стаття 1 Закону про оборону;
пункти 40, 43 Ліцензійних умов N 913

72

Ломбард відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворив бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

       

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;
абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913,

";

примітку додатка викласти в такій редакції:

"Примітка. Ступені ризику ломбардів:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 38;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 72, 9; 10, 13 - 17; 19 - 38;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 9, 10, 13, 15, 16, 19 - 25, 28 - 38.";

2) у додатку 2:

у розділі I:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"

2

Фінансова компанія дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 18, 19 Закону про споживачів, розділів II, III Закону про споживче кредитування, розділів II, III Закону про електронну комерцію, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

       

Стаття 7 Закону про фінпослуги;
статті 10, 18, 19 Закону про споживачів;
розділи II, III Закону про споживче кредитування; розділи II, III Закону про електронну комерцію;
абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"

6

Фінансова компанія надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу III Закону про споживче кредитування, статті 10561 ЦКУ, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою компанією

В, С, Н

       

Стаття 6 Закону про фінпослуги;
стаття 18 Закону про споживачів;
розділ III Закону про споживче кредитування; стаття 10561 ЦКУ;
абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

61

Над фінансовою компанією не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

       

Стаття 1 Закону про оборону; пункти 40, 43 Ліцензійних умов N 913

62

Фінансова компанія відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворила бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

       

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік; абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

у розділі II:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"

7

Статутний (складений/пайовий) капітал фінансової компанії сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та спосіб, визначені частиною другою статті 9 Закону про фінпослуги, статтею 14 Закону про товариства, частиною п'ятою статті 9 Закону про акціонерні товариства

В

       

Частина друга статті 9 Закону про фінпослуги;
стаття 14 Закону про товариства;
частина п'ята статті 9 Закону про акціонерні товариства;
абзац перший пункту 30 Ліцензійних умов N 913

";

пункт 16 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" доповнити першим реченням такого змісту: "Фінансова компанія має у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.";

пункт 22 викласти в такій редакції:

"

22

Фінансова компанія має та підтримує в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому (якій) розміщує інформацію про свою діяльність, визначену частиною четвертою статті 121 Закону про фінпослуги, статтею 9 Закону про споживче кредитування та розділом II Положення N 825

В, С, Н

       

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги; стаття 9 Закону про споживче кредитування;
абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913; розділ II Положення N 825

";

доповнити новими пунктами 321 - 323 такого змісту:

"

321

Фінансова компанія веде облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зберігає не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством

В, С, Н

       

Пункт 25 Ліцензійних умов N 913

322

Фінансова компанія письмово повідомляє власників істотної участі фінансової установи про необхідність письмового погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі відповідно до вимог статті 9 Закону про фінпослуги

В, С, Н

       

Стаття 9 Закону про фінпослуги;
пункт 39 Ліцензійних умов N 913

323

Фінансова компанія перед укладенням договору лізингу подає споживачу інформацію, визначену пунктом 99 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

       

Пункт 99 Ліцензійних умов N 913

";

розділ III доповнити новим пунктом такого змісту:

"

42

Фінансова компанія не надає сплачені учасником групи періодичні платежі учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування

В, С, Н

       

Пункт 95 Ліцензійних умов N 913

";

доповнити новим розділом такого змісту:

"

IV. Спеціальні питання щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових компаній, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

43

Фінансова компанія здійснює реєстрацію договорів про фінансові послуги шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які містять інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов'язковою можливістю роздрукування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

В, С, Н

       

Пункт 69 Ліцензійних умов N 913

44

Фінансова компанія веде журнал обліку укладених і виконаних договорів у хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) з обов'язковим зазначенням інформації, визначеної пунктом 70 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

       

Пункт 70 Ліцензійних умов N 913

45

Фінансова компанія зазначає у картках обліку виконання договорів інформацію, визначену пунктом 71 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

       

Пункт 71 Ліцензійних умов N 913

";

примітки додатка викласти в такій редакції:

"Примітки:

1. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансові послуги інші, ніж адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 323;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 62, 10 - 323;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 62, 10 -323.

2. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 42;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 62, 10 - 42;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 62, 10 - 42.

3. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 45;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 62, 10 - 45;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 62, 10 - 45.";

3) у розділі I додатка 3:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

81

Над фінансовою установою не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

       

Стаття 1 Закону про оборону;
пункти 40, 43 Ліцензійних умов N 913

82

Фінансова установа відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворила бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

       

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;
абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

4) у додатку 4:

у розділі I:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"

2

Кредитна спілка дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 11, 15, 18, 19 Закону про споживачів, розділів II, III Закону про споживче кредитування, розділів II, III Закону про електронну комерцію, Переліку N 116, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

       

Стаття 7 Закону про фінпослуги;
статті 10, 11, 15, 18, 19 Закону про споживачів;
розділи II, III Закону про споживче кредитування; розділи II, III Закону про електронну комерцію;
Перелік N 116;
абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

у пункті 5 граф "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" та "Нормативне обґрунтування" цифру "II" замінити цифрою "III";

у розділі II:

пункт 11 викласти в такій редакції:

"

11

Кредитна спілка відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги, статті 22 Закону про спілки веде облік, складає та подає до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених Порядком N 177

В, С, Н

       

Стаття 14 Закону про фінпослуги; стаття 22 Закону про спілки; Порядок N 177; абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"

12

Кредитна спілка має та підтримує в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщує інформацію про свою діяльність, визначену законодавством, зокрема частиною четвертою статті 121 Закону про фінпослуги, статтею 9 Закону про споживче кредитування та розділом II Положення N 825

В, С, Н

       

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги; стаття 9 Закону про споживче кредитування;
абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ II Положення N 825

";

пункт 24 викласти в такій редакції:

"

24

Кредитна спілка на будь-яку дату дотримується вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, вимог щодо фінансових нормативів (у тому числі нормативів достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів, критеріїв ризиковості операцій), вимог щодо формування резервів, розподілу доходу та покриття збитків, встановлених Законом про спілки та Положенням N 7

В, С, Н

       

Закон про спілки; пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
Положення N 7

";

доповнити новим пунктом такого змісту:

"

261

Кредитна спілка виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами, виключно після отримання відповідної ліцензії

В, С, Н

       

Частина п'ята статті 8 Закону про спілки;
пункт 71 Ліцензійних умов N 913

";

5) у розділі I додатка 5:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

41

Над страховиком не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

       

Стаття 1 Закону про оборону;
пункти 40, 43 Ліцензійних умов N 913

42

Страховик відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворив бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

       

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;
абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

6) додаток 6 викласти в такій редакції:

"Додаток 6
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомості (Управителів)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

 

1

Професійні якості керівника, головного бухгалтера Управителя, а також керівника відокремленого підрозділу Управителя відповідають професійним вимогам, установленим розділами 2, 3 Професійних вимог N 1590

В, С, Н

       

Пункт 21 Ліцензійних умов N 913;
розділи 2, 3 Професійних вимог N 1590

2

Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу Управителя, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю в Управителі, є бездоганною

В, С, Н

       

Пункт 22 Ліцензійних умов N 913

3

Управитель дотримується вимог Ліцензійних умов щодо:

В, С, Н

Х

Х

Х

 

Пункт 24 Ліцензійних умов N 913

3.1

розміщення внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н

       

Абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.2

використання у внутрішніх правилах понять, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі застосування понять, не визначених законодавством, надаються їх визначення

В, С, Н

       

Абзац шостий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.3

викладення положень внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і недопущення різного тлумачення. Одне і те саме слово не вживається для вираження різних понять. Різні слова не вживаються для вираження одного і того самого поняття

В, С, Н

       

Абзац сьомий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.4

використання внутрішніх правил, які не суперечать статті 8, частинам другій, четвертій статті 12, статті 21, частинам сьомій, одинадцятій статті 25, статті 26 Закону N 978-IV, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених розділом II Закону про споживачів

В, С, Н

       

Стаття 8, частини друга, четверта статті 12, стаття 21, частини сьома, одинадцята статті 25, стаття 26 Закону N 978-IV;
розділ II Закону про споживачів;
абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.5

внесення інформації про всі відокремлені підрозділи Управителя до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення N 41

В, С, Н

       

Абзац одинадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ XVII Положення N 41

3.6

ведення обліку, складення та подання до Нацкомфінпослуг фінансової та фінансової консолідованої звітності, звітних даних, іншої інформації та документів відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги, в порядку та на підставі вимог, визначених пунктами 1, 4 розділу II, пунктами 1 - 4, підпунктом 1 пункту 9, підпунктом 1 пункту 12 розділу III, пунктами 1 - 7 розділу V Порядку N 3840

В, С, Н

       

Стаття 14 Закону про фінпослуги;
абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913; пункти 1, 4 розділу II, пункти 1 - 4, підпункт 1 пункту 9, підпункт 1 пункту 12 розділу III, пункти 1 - 7 розділу V Порядку N 3840

3.7

надання клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщення інформації, визначеної частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності

В, С, Н

       

Стаття 12 Закону про фінпослуги;
абзац чотирнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.8

розкриття інформації відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121 Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці)

В, С, Н

       

Частини четверта, п'ята статті 121 Закону про фінпослуги; абзац п'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.9

наявності та підтримання в робочому стані власного(ї) веб-сайту (веб-сторінки) в Інтернеті, на якому (якій) розміщено інформацію про свою діяльність, визначену законодавством

В, С, Н

       

Абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.10

затвердження режиму робочого часу Управителя (зокрема для його відокремлених підрозділів), а саме робочих та вихідних днів, робочих годин та годин перерв і розміщення зазначеної інформації на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці), забезпечення її актуальності

В, С, Н

       

Абзац сімнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3.11

повідомлення Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії)

В, С, Н

       

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

4

Управитель здійснює ведення обліку укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов'язаний зберігати не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством

В, С, Н

       

Пункт 25 Ліцензійних умов N 913

5

Управитель має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають пункту 7 розділу III Положення N 3386 та передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг

В, С, Н

       

Пункт 26 Ліцензійних умов N 913;
пункт 7 розділу III Положення N 3386

6

Управитель має комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої Порядком N 3840, та засоби зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту)

В, С, Н

       

Пункт 27 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 3840

7

Управитель має у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів.
Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем)

В, С, Н

       

Пункт 28 Ліцензійних умов N 913

8

Управитель забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону)

В, С, Н

       

Пункт 29 Ліцензійних умов N 913

9

У разі зменшення статутного (складеного/пайового) капіталу Управитель дотримується вимог в частині відповідності зменшеного розміру статутного (складеного/пайового) капіталу мінімальному розміру статутного (складеного/пайового) капіталу на дату державної реєстрації відповідних змін до статуту Управителя

В, С, Н

       

Пункт 31 Ліцензійних умов N 913

10

Управитель на будь-яку дату дотримується обов'язкових критеріїв і нормативів, установлених пунктами 1 та 2 розділу II, пунктом 6 розділу III Положення N 3386, а саме:

В, С, Н

X

X

X

X

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913; пункти 1, 2 розділу II, пункт 6 розділу III Положення N 3386

10.1

у процесі діяльності дотримується поточного співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу Управителя у співвідношенні, встановленому пунктом 1 розділу II Положення N 3386

В, С, Н

       

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
пункт 1 розділу II Положення N 3386

10.2

постійно підтримує в процесі здійснення діяльності норматив платоспроможності, установлений пунктом 2 розділу II Положення N 3386

В, С, Н

       

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
пункт 2 розділу II Положення N 3386

10.3

постійно підтримує в процесі здійснення діяльності норматив поточної ліквідності у розмірі, установленому пунктом 2 розділу II Положення N 3386

В, С, Н

       

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
пункт 2 розділу II Положення N 3386

10.4

постійно підтримує в процесі здійснення своєї діяльності оперативний резерв в розмірі, установленому пунктом 6 розділу III Положення N 3386

В, С, Н

       

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
пункт 6 розділу III Положення N 3386

11

Управитель виконує укладені ним договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених статтею 6 Закону про фінпослуги, статтями 11 - 16, 18 - 21 Закону N 978-IV, а саме:

В, С, Н

   

Х

Х

Стаття 6 Закону про фінпослуги;
статті 11 - 16, 18 - 21 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913; пункти 12, 13 розділу III Положення N 3386

11.1

управителем створено фонд фінансування будівництва (далі - ФФБ), а саме затверджено Правила ФФБ, укладено договір із забудовником та відкрито рахунок ФФБ

В, С, Н

       

Частина дев'ята статті 11 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.2

облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, управитель здійснює відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ

В, С, Н

       

Частина тринадцята статті 11 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.3

залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ

В, С, Н

       

Частина п'ятнадцята статті 11 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.4

управитель за дорученням довірителів виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі об'єктів інвестування довірителям у власність

В, С, Н

       

Абзац п'ятий частини шістнадцятої статті 11 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.5

після визнання довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх довірителів. У разі потреби внесення змін та доповнень до Правил ФФБ управитель ФФБ зобов'язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту правил, які пропонується змінити, кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення від управителя з пропозицією про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на зазначену у договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя

В, С, Н

       

Частина п'ята статті 12 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.6

управитель під час здійснення управління ФФБ за письмовою заявою довірителя виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування

В, С, Н

       

Абзац четвертий частини другої статті 13 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.7

договір про участь у ФФБ укладено з дотриманням порядку, визначеного статтею 14 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Частина п'ята статті 14 Закону N 978-IV;
частина перша статті 6 Закону про фінпослуги;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.8

управителем за довірителем закріплено об'єкт інвестування з дотриманням порядку, визначеного статтею 15 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Стаття 15 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

11.9

управитель фінансує будівництво з використанням отриманих в управління коштів з дотриманням порядку, визначеного статтею 16 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Стаття 16 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

11.10

управитель належно виконує вимоги статті 18 Закону N 978-IV щодо контролю за виконанням забудовником зобов'язань за договором управителя із забудовником, а саме за дотриманням забудовником умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;
збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Частина перша статті 18 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913; пункт 12 розділу III Положення N 3386

11.10.1

управитель здійснює фінансування кожного об'єкта будівництва в порядку, визначеному договором управителя із забудовником, та відповідно до графіка фінансування, який є невід'ємною частиною цього договору

В, С, Н

       

Частина друга статті 16 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913; підпункт 1 пункту 12 розділу III Положення N 3386

11.10.2

управитель здійснює постійний контроль за достовірністю інформації, наданої у звітності забудовника управителю ФФБ, та за результатами здійснення контролю за кожним звітом, поданим забудовником, із складанням акта виконання профінансованих робіт

В, С, Н

       

Стаття 18 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913; підпункт 2 пункту 12 розділу III Положення N 3386

11.11

управитель ФФБ під час здійснення управління ФФБ виконує свої зобов'язання в межах Закону N 978-IV та договору про участь у ФФБ, крім зазначеного у пунктах 11.1 - 11.10 (взаємодія управителя та довірителя після введення об'єкта будівництва в експлуатацію; відкріплення об'єкта інвестування від довірителя та умови виплати довірителю коштів з ФФБ; винагорода управителя та порядок її сплати)

В, С, Н

       

Статті 19 - 21 Закону N 978-IV;
пункти 35, 80 Ліцензійних умов N 913

12

Управитель виконує нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме Положення N 3386, в таких частинах:

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
розділи I, III Положення N 3386

12.1

розмір щорічних відрахувань до резервного фонду Управителя передбачений установчими документами у розмірі відповідно до пункту 5 розділу III Положення N 3386

В, С, Н

       

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
пункт 5 розділу III Положення N 3386

12.2

управитель надає Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати настання подій, передбачених підпунктами 1 - 9 пункту 8 розділу III Положення N 3386, відповідні документи

В, С, Н

       

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
підпункти 1- 9 пункту 8 розділу III Положення N 3386

13

Управитель дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності

В, С, Н

       

Пункт 37 Ліцензійних умов N 913

14

Управитель дотримується таких вимог Закону N 978-IV, а саме:

В, С, Н

Х

Х

Х

 

Статті 4, 7, 9, 10, 17 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

14.1

використовує кошти оперативного резерву для виконання операцій, передбачених статтею 17 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Частина перша статті 17 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

14.2

забезпечує виконання зобов'язань забудовника за договором між управителем та забудовником

В, С, Н

       

Статті 4, 7, 9, 10 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15

Управитель у разі залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління для здійснення випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів з операціями з нерухомістю дотримується таких вимог Закону N 978-IV:

В, С, Н

Х

     

Статті 25, 26, 29, 30, 32, 33 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.1

ФОН створений фінансовою установою, яка має сплачений статутний капітал у розмірі не менше одного мільйона євро та є емітентом сертифікатів ФОН

В, С, Н

       

Частина друга статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.2

для створення ФОН фінансова установа розробила та затвердила: Правила ФОН, інвестиційну декларацію та проспект емісії сертифікатів ФОН; уклала договір із забудовником на умовах Закону N 978-IV, а також здійснила емісію сертифікатів ФОН на суму, що не перевищує вартості об'єкта будівництва (у разі укладання договору із забудовником), та організувала розміщення сертифікатів ФОН шляхом відкритого продажу або безпосередньої пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб

В, С, Н

       

Частина дев'ята статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.3

Правилами ФОН передбачено обмеження права довірчої власності управителя

В, С, Н

       

Частина одинадцята статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.4

ФОН створений емітентом після затвердження Правил ФОН, інвестиційної декларації, проспекту емісії сертифікатів ФОН, реєстрації випуску сертифікатів ФОН, відкриття рахунку ФОН та укладення управителем договору із забудовником у випадках, передбачених Законом N 978-IV та Правилами ФОН, оформлення забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором відповідно до вимог статті 10 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Частина дванадцята статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.5

майно ФОН обліковується окремо від власного майна управителя та майна інших ФОН

В, С, Н

       

Частина тринадцята статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.6

для кожного ФОН управитель відкриває окремий рахунок, який є рахунком ФОН. Управитель, який не є банківською установою, відкриває рахунок ФОН на своє ім'я в обраному ним банку

В, С, Н

       

Частина чотирнадцята статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.7

управитель інвестує кошти, залучені від продажу сертифікатів ФОН, в операції з нерухомістю, отримує дохід від цих операцій та розподіляє отриманий дохід між власниками сертифікатів ФОН на умовах Правил ФОН

В, С, Н

       

Частина дев'ятнадцята статті 25 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.8

Правила ФОН визначають умови функціонування ФОН, передбачені статтею 26 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Частина друга статті 26 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.9

зміни до Правил ФОН не можуть погіршувати умов, що забезпечують права власників сертифікатів ФОН

В, С, Н

       

Частина третя статті 26 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.10

інвестиційна декларація визначає напрями та обмеження щодо інвестування коштів ФОН

В, С, Н

       

Частина четверта статті 26 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.11

управитель не використовує залучені до ФОН кошти у напрямах, не передбачених Правилами та інвестиційною декларацією цього ФОН

В, С, Н

       

Частина третя статті 29 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.12

нерухомість, набута від здійснення управління ФОН, має бути застрахована за рахунок ФОН від ризиків загибелі або пошкодження на повну вартість на користь управителя як довірчого власника

В, С, Н

       

Частина третя статті 30 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.13

на умовах договору із забудовником управитель спрямовує кошти, залучені шляхом розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва в порядку, визначеному Правилами ФОН

В, С, Н

       

Частина перша статті 32 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.14

управитель веде облік спрямованих на фінансування будівництва коштів за об'єктами будівництва

В, С, Н

       

Частина друга статті 32 Закону N 978-IV; пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.15

в інтересах власників сертифікатів управитель здійснює контроль за цільовим використанням забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
Управитель в інтересах власників сертифікатів здійснює нагляд за спорудженням об'єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого виконання умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
погіршення споживчих якостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;
збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів

В, С, Н

       

Частина третя статті 32 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.16

управитель на письмову вимогу власника сертифіката ФОН зобов'язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів і надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки

В, С, Н

       

Частина сьома статті 32 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

15.17

винагорода управителя нараховується щокварталу в розмірі 1/4 визначеного в Правилах ФОН розміру ставки щорічної винагороди. Управитель має право утримати з рахунку ФОН належну йому винагороду лише після здійснення всіх виплат власникам сертифікатів ФОН та/або після закінчення строку погашення (викупу) сертифікатів ФОН

В, С, Н

       

Частини третя, шоста статті 33 Закону N 978-IV;
пункт 80 Ліцензійних умов N 913

16

Управитель забезпечує з використанням спеціалізованого програмного забезпечення виконання Ліцензійних умов щодо:

В, С, Н

Х

X

X

X

Пункт 82 Ліцензійних умов N 913

16.1

ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу обліку укладених та виконаних договорів управителя з установниками та карток обліку виконаних договорів

В, С, Н

       

Абзац другий пункту 82 Ліцензійних умов N 913

16.2

чіткого розмежування обліку власних та залучених коштів

В, С, Н

       

Абзац третій пункту 82 Ліцензійних умов N 913

16.3

можливості оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя

В, С, Н

       

Абзац четвертий пункту 82 Ліцензійних умов N 913

16.4

ведення системи обліку прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно з вимогами частини третьої статті 14, частин другої, восьмої - десятої статті 15 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Абзац п'ятий пункту 82 Ліцензійних умов N 913

16.5

ведення обліку надходження і списання коштів, внесених довірителями до ФФБ, у розрізі установників управління, а також обліку коштів, спрямованих управителем із ФФБ на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об'єктом будівництва відокремлено від іншого майна управителя та від інших ФФБ

В, С, Н

       

Абзац шостий пункту 82 Ліцензійних умов N 913

16.6

можливості роздрукування будь-якої інформації із системи обліку на письмову вимогу державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірок відповідних даних

В, С, Н

       

Абзац сьомий пункту 82 Ліцензійних умов N 913

17

Управитель протягом строку дії ліцензії підтримує власний капітал у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу

В, С, Н

       

Пункт 83 Ліцензійних умов N 913

18

Управитель не здійснює залучення коштів установників управління майном у ФОН до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН та здійснення інших заходів, передбачених статтею 38 Закону N 978-IV

В, С, Н

       

Стаття 38 Закону N 978-IV;
пункт 84 Ліцензійних умов N 913

19

Управитель здійснює від свого імені та в інтересах установників управління майном управління залученими коштами згідно зі статтями 1035, 1043 глави 70 ЦКУ, Правилами ФФБ або Правилами ФОН та договорами з установниками управління. Управитель здійснює управління майном особисто та не доручає управління майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом

В, С, Н

       

Статті 1035, 1043 глави 70 ЦКУ;
пункт 86 Ліцензійних умов N 913

20

Управитель веде облік майна, що перебуває в управлінні, за об'єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс

В, С, Н

       

Абзац другий пункту 88 Ліцензійних умов N 913

21

Над управителем не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

       

Стаття 1 Закону про оборону;
пункти 40, 43 Ліцензійних умов N 913

____________
* Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітка. Ступені ризику фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 21;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 21;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 21.";

7) у додатку 7:

у розділі I:

пункт 4 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами такого змісту:

41

Над юридичною особою не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

       

Стаття 1 Закону про оборону;
пункти 40, 43 Ліцензійних умов N 913

42

Юридична особа відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворила бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

       

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;
абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913

43

Юридична особа зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії; документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії

В, С, Н

       

Абзац двадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

";

розділ II доповнити новим пунктом такого змісту:

"

19

Ліцензіат перед укладенням договору лізингу надає споживачу інформацію, визначену пунктом 99 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

       

Пункт 99 Ліцензійних умов N 913

";

примітку додатка викласти в такій редакції:

"Примітка. Ступені ризику юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 19;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 9; 11 - 19;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 43; 5 - 9, 11 - 19.";

8) додаток 8 викласти в такій редакції:

"Додаток 8
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності із надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) адміністраторів недержавних пенсійних фондів

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

 

1

Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів Адміністратора, та керівники структурних підрозділів чи відокремлених підрозділів, що здійснюють адміністрування, відповідають вимогам частини другої статті 24 Закону про НПЗ

В, С, Н

       

Частина друга статті 24 Закону про НПЗ;
пункт 75 Ліцензійних умов N 913;
розділ 3 Кваліфікаційних вимог N 137

2

Професійні якості головного бухгалтера Адміністратора відповідають професійним вимогам, установленим розділом 3 Професійних вимог N 1590

В, С, Н

       

Пункт 21 Ліцензійних умов N 913; розділ 3 Професійних вимог N 1590

3

Адміністратор виконує вимоги пункту 76 Ліцензійних умов N 913 щодо кваліфікованих працівників

В, С, Н

       

Пункт 76 Ліцензійних умов N 913; розділи 3, 4 Кваліфікаційних вимог N 137

4

Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу Адміністратора, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю в Управителі, є бездоганною

В, С, Н

       

Пункт 22 Ліцензійних умов N 913

5

Адміністратор дотримується вимог Ліцензійних умов щодо:

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 24 Ліцензійних умов N 913

5.1

розміщення внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н

       

Абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5.2

використання у внутрішніх правилах понять, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі застосування понять, не визначених законодавством, надаються їх визначення

В, С, Н

       

Абзац шостий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5.3

викладення положень внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і недопущення різного тлумачення. Одне і те саме слово не вживається для вираження різних понять. Різні слова не вживаються для вираження одного і того самого поняття

В, С, Н

       

Абзац сьомий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5.4

використання внутрішніх правил, які не суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених законодавством

В, С, Н

       

Абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
пункт 2 розділу II Положення N 4400

5.5

внесення інформації про всі відокремлені підрозділи Адміністратора до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення N 41

В, С, Н

       

Абзац одинадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ XVII Положення N 41

5.6

ведення обліку, складення та подання до Нацкомфінпослуг фінансової та фінансової консолідованої звітності, звітних даних, іншої інформації та документів відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги, абзацу восьмого частини шостої статті 21 Закону про НПЗ; в порядку та на підставі вимог, визначених Положенням N 674

В, С, Н

       

Стаття 14 Закону про фінпослуги; абзац восьмий частини шостої статті 21 Закону про НПЗ;
абзац дванадцятий пункту 24, пункт 72 Ліцензійних умов N 913; Положення N 674

5.7

надання клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщення інформації, визначеної частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності

В, С, Н

       

Стаття 12 Закону про фінпослуги; абзац чотирнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5.8

розкриття інформації відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121 Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці)

В, С, Н

       

Частини четверта, п'ята статті 121 Закону про фінпослуги; абзац п'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5.9

наявності та підтримання в робочому стані власного(ї) веб-сайту (веб-сторінки) в Інтернеті, на якому (якій) розміщено інформацію про свою діяльність, визначену законодавством, зокрема частиною четвертою статті 121 Закону про фінпослуги та розділом II Положення N 825

В, С, Н

       

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги;
абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913; розділ II Положення N 825

5.10

затвердження режиму робочого часу Адміністратора (зокрема для його відокремлених підрозділів), а саме робочих та вихідних днів, робочих годин та годин перерв і розміщення зазначеної інформації на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці), забезпечення її актуальності

В, С, Н

       

Абзац сімнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5.11

повідомлення Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії)

В, С, Н

       

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

6

Адміністратор здійснює ведення обліку укладених договорів з надання фінансових послуг, які зберігає відповідно до розділу VI Положення N 4400

В, С, Н

       

Частина шоста статті 21 Закону про НПЗ;
пункт 25 Ліцензійних умов N 913; розділ VI Положення N 4400

7

Адміністратор має у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів.
Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщено у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем)

В, С, Н

       

Пункт 28 Ліцензійних умов N 913

8

Адміністратор забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону)

В, С, Н

       

Пункт 29 Ліцензійних умов N 913

9

Адміністратор підтримує розмір власного капіталу у розмірі, встановленому частинами третьою, четвертою статті 27 Закону про НПЗ. Формування або збільшення статутного капіталу адміністратора відбувається виключно в грошовій формі, якщо інше не передбачено законом, за рахунок грошових коштів із підтверджених джерел походження

В, С, Н

       

Частини третя, четверта статті 27 Закону про НПЗ;
пункти 32, 33 Ліцензійних умов N 913

10

Адміністратор дотримується порядку укладення, виконання та розірвання пенсійних контрактів, формує учасникам НПФ виписки з їх індивідуальних пенсійних рахунків

В, С, Н

       

Статті 55 - 59 Закону про НПЗ;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

11

Адміністратор дотримується порядку укладення, виконання та розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк

В, С, Н

       

Стаття 61 Закону про НПЗ; пункт 35 Ліцензійних умов N 913

12

Адміністратор дотримується дій, які передбачені статтею 62 Закону про НПЗ, у разі укладення та оплати договору страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника фонду

В, С, Н

       

Стаття 62 Закону про НПЗ;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

13

Адміністратор забезпечує здійснення одноразової пенсійної виплати відповідно до статей 65, 66 Закону про НПЗ

В, С, Н

       

Статті 65, 66 Закону про НПЗ;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

14

Адміністратор виконує вимоги Ліцензійних умов щодо наявності в користуванні інформаційної системи персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, що забезпечує можливість обліку загальної суми пенсійних коштів, ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденного розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів та відповідає Вимогам N 1101

В, С, Н

       

Пункт 26, абзац другий пункту 74 Ліцензійних умов N 913; Вимоги N 1101

15

Адміністратор виконує функції щодо ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, передбачені пунктом 5 розділу III Положення N 4400

В, С, Н

       

Стаття 25 Закону про НПЗ;
пункт 72, абзац другий пункту 74 Ліцензійних умов N 913; пункт 5 розділу III Положення N 4400

16

Адміністратор забезпечує безперебійну роботу інформаційної системи персоніфікованого обліку та захист даних персоніфікованого обліку

В, С, Н

       

Абзац третій пункту 74 Ліцензійних умов N 913; Вимоги N 1101

17

У разі несвоєчасного здійснення одноразової пенсійної виплати учасникам недержавного пенсійного фонду або перерахування коштів до обраного учасником недержавного пенсійного фонду Адміністратор сплатив пеню за власний рахунок у розмірі, визначеному законодавством

В, С, Н

       

Пункт 5 статті 61 Закону про НПЗ;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913; Положення N 4400

18

Адміністратор здійснює переведення пенсійних коштів до інших фінансових установ відповідно до вимог законодавства

В, С, Н

       

Частина третя статті 63 Закону про НПЗ;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913; Положення N 4400

19

Адміністратор виконує нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг, в частині:

В, С, Н

X

X

X

X

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

19.1

подання до Нацкомфінпослуг інформації про укладення/пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

В, С, Н

       

Частина четверта статті 12 Закону про НПЗ;
пункт 36 Ліцензійних умов N 913; Порядок N 178

19.2

здійснення контролю за дотриманням граничного розміру витрат

В, С, Н

       

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913; розділ III Положення N 2541

20

Адміністратор дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності

В, С, Н

       

Пункт 37 Ліцензійних умов N 913

21

Адміністратор виконує на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду обов'язки щодо надання зберігачу розпоряджень щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону про НПЗ

В, С, Н

       

Частина четверта, абзац п'ятий частини шостої статті 21, стаття 48 Закону про НПЗ;
пункт 72 Ліцензійних умов N 913

22

Адміністратор, який не є професійним адміністратором, має окремий структурний підрозділ, утворений для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, який розташований за місцезнаходженням Адміністратора, підпорядковується безпосередньо керівнику такого Адміністратора та провадить діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі положення про структурний підрозділ

В, С, Н

       

Пункт 73 Ліцензійних умов N 913

23

Адміністратор оприлюднює щодня на власному(ій) веб-сайті (веб-сторінці) інформацію про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, за кожним недержавним пенсійним фондом, з яким укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду. Зазначена інформація є відкритою та доступною для загального користування

В, С, Н

       

Абзац четвертий пункту 74 Ліцензійних умов N 913

24

Адміністратор виконує вимоги пункту 77 Ліцензійних умов N 913 у разі провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів через свої структурні підрозділи чи відокремлені підрозділи, що здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 77 Ліцензійних умов N 913

25

Адміністратор протягом 15 робочих днів з дати анулювання, визнання недійсною або отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів письмово повідомляє про це Нацкомфінпослуг

В, С, Н

       

Пункт 78 Ліцензійних умов N 913

26

Адміністратор протягом 10 робочих днів після накладення іншими органами державної влади санкцій, пов'язаних із провадженням діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, письмово повідомляє про це Нацкомфінпослуг та надає копії відповідних підтвердних документів

В, С, Н

       

Пункт 79 Ліцензійних умов N 913

____________
* Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітка. Ступені ризику адміністраторів недержавних пенсійних фондів:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 26;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 26;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 26.".

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 242 гостя и нет пользователей