Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг обнародовала проект распоряжения "Об утверждении Изменений в Порядок составления и представления отчетности ломбардами в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг"

Нацкомфинуслуг обнародовала проект распоряжения "Об утверждении Изменений в Порядок составления и представления отчетности ломбардами в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг"

Как указано на сайте Нацкомфинуслуг, - проектом вносятся изменения в Порядок составления и представления отчетности ломбардами в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг в части представления отчетности в виде электронных документов и о подтверждении субъектом аудиторской деятельности, вправе проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий в части достоверности и полноты годовой финансовой отчетности, а также уверенность в годовой отчетности ломбарда.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

_______________ _______________

Проект

Зміни
до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. У главі 1 пункт 1.2 глави 1викласти у такій редакції:

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за  № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368) та інших нормативно-правових актів.”

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2:

абзаци чотири та п`ять виключити.

У зв`язку з цим абзаци шість-вісім вважати відповідно абзацами
чотири - шість;

абзаци чотири-шість викласти в такій редакції:

Ломбарди подають звітність в електронній формі, у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використаннямвеб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.Обов’язковими реквізитами звітності ломбарду є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера ломбарду, накладені з дотриманням вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

Поданням звітності ломбарду є відправлення ломбардом звітності з накладеними відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера ломбарду з фіксацією дати та часу відправки такої звітності  в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду.

Датою подання звітності ломбарду до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

1) дата відправлення звітності ломбарду, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду;

2) позначка часу накладання останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера ломбарду.”.

2.2. Пункт 2.3  викласти у такій редакції:

2.3.  Звітність  подається ломбардами  з дотриманням  вимог  щодо строків та обсягів, що установлюються Нацкомфінпослуг.

Якщо в останній день строку подання звітності ломбарду, встановленого цим Порядком, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, останнім днем подання такої звітності вважається робочий день, наступний за днем усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксується дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.”.

2.3. Абзац другий пункту 2.4 виключити.

2.4. Пункт 2.6 викласти у такій редакції:

2.6. Достовірність та повнота річної фінансової звітності ломбарду  повинні бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, якщо інше не передбачено законодавством.

У термін до 01 червня року, наступного за звітним, ломбарди подають до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності подається ломбардом в паперовому вигляді. При цьому датою подання аудиторського звіту вважається:

під час подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - відмітка Нацкомфінпослуг із зазначенням дати отримання документів;

    1. під час надходження аудиторського звіту поштою - дата поштового штемпеля або відмітка про прийнятя поштового відправлення оператором поштового зв'язку, що обслуговує відправника.”

2.5. Абзац четвертий та шостий пункту 2.7 виключити.

У зв`язку із цим абзац п'ять, сім та вісім вважати відповідно абзацом чотири, шість та сім.

2.6. Доповнити новим пунктом 2.8 такого змісту:

2.8. Звітність ломбарду вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності, визначеної Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, суперечать показникам звітності поданої ломбардом до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних формах, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками, з урахуванням поданої ломбардом коригуючої звітності.”.

Директор департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках фінансових послуг                                    Н. Лех

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 511 гостей и нет пользователей