Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг - обнародован проект распоряжения Нацкомфинуслуг "О внесении изменений в Положение об осуществлении деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда"

Нацкомфинуслуг - обнародован проект распоряжения Нацкомфинуслуг "О внесении изменений в Положение об осуществлении деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда"

Как указано на официальном сайте Нацкомфинуслуг, проект распоряжения разработан с целью уточнения оснований отказа администратором негосударственного пенсионного фонда в рассмотрении поданных участником заявлений об определении пенсионного возраста, об осуществлении единовременной пенсионной выплаты и о переводе пенсионных средств в другое финансовое учреждение.

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

___” ___________ № ______

ПРОЕКТ

Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення” та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Унести до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995, такі зміни:

У пункті 3 розділу ІV:

абзац вісімнадцятий підпункту 6 викласти в такій редакції:

Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник фонду, а в разі смерті учасника – його спадкоємець (спадкоємці) особисто або через уповноважену особу подає(ють) адміністратору заяву згідно з додатком 2 до цього Положення та документи, які підтверджують його (їх) право на отримання цієї виплати.”;

абзац восьмий підпункту 7 виключити;

у зв'язку з цим абзаци дев'ятий – п'ятнадцятий вважати абзацами восьмим – чотирнадцятим;

після підпункту 10 доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:

11. Адміністратор може відмовити в розгляді заяви учасника (про визначення пенсійного віку, про здійснення одноразової пенсійної виплати та/або про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи) у разі:

подання документів не в повному обсязі;

невідповідності заяви та поданих до заяви документів вимогам законодавства;

наявності недостовірної інформації в документах, поданих учасником;

наявність підстав (виключно при розгляді заяви учасника про здійснення одноразової пенсійної виплати та/або про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи), визначених у Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі відмови адміністратор протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє особу, що подала заяву, про відмову із зазначенням причин відмови, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.”;

у зв'язку з цим підпункти одинадцятий – тринадцятий вважати підпунктами дванадцятим – чотирнадцятим”.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

Голова Комісії                                     І. Пашко

детально ознайомитись з текстом - проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду” - можна перейшовши за посиланням

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 199 гостей и нет пользователей