Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг - обнародован проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Порядка ведения Единого реестра бюро кредитных историй"

Нацкомфинуслуг - обнародован проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Порядка ведения Единого реестра бюро кредитных историй"

Как указано на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование рынка финансовых услуг, проект распоряжения разработан с целью нормативно-правового регулирования порядка ведения Единого реестра бюро кредитных историй.

Кроме этого, проектом распоряжения предусматривается установление порядка ведения Единого реестра бюро кредитных историй (далее - Реестр), включение бюро кредитных историй (далее - Бюро) в Реестр, внесения изменений, исключения Бюро из Реестра, перечень сведений Реестра и порядка согласования Положения Бюро о правилах формирование и ведение кредитных историй.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ____ № ___

ПРОЕКТ

 

Порядок ведення Єдиного реєстру бюро кредитних історій

Розділ І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, „Про інформацію”, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Метою цього Порядку є встановлення порядку ведення Єдиного реєстру бюро кредитних історій (далі – Реєстр), включення бюро кредитних історій (далі — Бюро) до Реєстру, внесення змін, виключення Бюро з Реєстру, переліку відомостей Реєстру та порядку погодження Положення Бюро про правила формування і ведення кредитних історій.

3. У цьому Порядку термін вживається в такому значенні:

Єдиний реєстр бюро кредитних історій або Реєстр – це державна загальнодоступна інформаційна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання даних (інформації) про Бюро;

інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

4. Дія цього Порядку поширюється на діяльність Бюро з ведення кредитних історій, а також іншу діяльність, що передбачена частиною першою статті 15 Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

5. Ведення Реєстру здійснює Нацкомфінпослуг.

6. Розпорядником та адміністратором Реєстру є Нацкомфінпослуг  відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 та Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

Розділ ІІ. Відомості Єдиного реєстру бюро кредитних історій

7. В Реєстрі містяться такі відомості про Бюро:

1) повне найменування Бюро та скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код Бюро;

3) місцезнаходження Бюро;

4) відомості про керівника Бюро (відомості про фізичну особу, посада);

Розділ ІІІ. Порядок надання відомостей з Єдиного реєстру бюро кредитних історій

8. Відомості, що містяться в Реєстрі є відкритими і загальнодоступними .

9. Нацкомфінпослуг забезпечує доступ до відомостей, що містяться в Реєстрі,  шляхом:

1) доступу до Реєстру через офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет;

2) оприлюднення публічної інформації з Реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет;

3) надання інформації за запитами на публічну інформацію;

Розділ ІV. Включення бюро кредитних історій до Єдиного реєстру бюро кредитних історій та порядок погодження Положення бюро кредитних історій про правила формування і ведення кредитних історій

10. Після державної реєстрації Бюро, протягом місяця з дня такої реєстрації, подає до Нацкомфінпослуг таку інформацію:

1) повне найменування Бюро та скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код Бюро;

3) місцезнаходження Бюро;

4) відомості про керівника Бюро (відомості про фізичну особу, посада);

5) довідку складену в довільній формі про відповідність Бюро вимогам встановленим статтею 14 Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

11. Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів включає інформацію про Бюро до Реєстру або направляє лист до Бюро для уточнення або виправлення інформації.

12. Інформація про Бюро, до якого було направлено лист для уточнення або виправлення інформації, включається до Реєстру протягом 10 робочих днів після отримання Нацкомфінпослуг уточненої або виправленої інформації від Бюро.

13. Для погодження Нацкомфінпослуг Положення Бюро, Бюро подає до Нацкомфінпослуг таке Положення затверджене виконавчим органом разом з інформацією для включення до Реєстру або не пізніше 10 робочих днів з дня внесення Бюро до Реєстру.

14. Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів погоджує Положення Бюро рішенням Нацкомфінпослуг або рішенням уповноваженої Головою Нацкомфінпослуг особи.

15. У разі наявності у Положенні Бюро помилок, невідповідності законодавству Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів направляє лист до Бюро для виправлення та/або приведення у відповідність до законодавства такого Положення.

16. Положення Бюро до якого було направлено лист для виправлення   та/або приведення у відповідність до законодавства Положення Бюро погоджуються Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів після отримання Нацкомфінпослуг виправленого та/або приведеного у відповідність до законодавства Положення.

Розділ V. Внесення змін у Єдиний реєстр бюро кредитних історій та Положення бюро кредитних історій про правила формування і ведення кредитних історій

17. У разі виникнення змін у інформації, стосовно Бюро, воно протягом десяти календарних днів після виникнення таких змін повинна повідомити Нацкомфінпослуг про такі зміни для їх внесення до Реєстру.

18. Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів включає інформацію про Бюро до Реєстру або направляє лист до Бюро для уточнення або виправлення інформації.

19. Інформація про Бюро до якого було направлено лист для уточнення або виправлення інформації включається до Реєстру протягом 10 робочих днів після отримання Нацкомфінпослуг уточненої або виправленої інформації від Бюро.

20. У разі внесення змін до Положення Бюро подає до Нацкомфінпослуг для погодження нову редакцію Положення Бюро  не пізніше 10 робочих днів з дня з дня виникнення таких змін.

21. Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів погоджує нову редакцію Положення Бюро рішенням Нацкомфінпослуг або рішенням уповноваженої Головою Нацкомфінпослуг особи.

22. У разі наявності у новій редакції Положення Бюро помилок, невідповідності законодавству Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів направляє лист до Бюро для виправлення та/або приведення у відповідність до законодавства такого Положення.

23. Положення Бюро до якого було направлено лист для виправлення   та/або приведення у відповідність до законодавства Положення Бюро погоджуються Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів після отримання Нацкомфінпослуг виправленого та/або приведеного у відповідність до законодавства Положення.

Розділ VІ. Виключення бюро кредитних історій з Єдиного реєстру бюро кредитних історій

24. У разі прийняття рішення про припинення Бюро повідомляє Нацкомфінпослуг про таке рішення.

25. Бюро виключається з Реєстру у разі наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про припинення Бюро.

Директор департаменту державного

регулювання та методології нагляду

на ринках фінансових послуг                                                                         Н. Лех

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua

 

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 323 гостя и нет пользователей