Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - правовое регулирование микрокредитования 2020

НБУ - правовое регулирование микрокредитования 2020

С июля 2020 регулятором небанковских финансовых учреждений, предоставляющих услуги по микрокредитованию выступает Национальный банк Украины (закон о «сплите»). НБУ уверяет, что действующие финансовые компании не потеряют свои лицензии, в связи с необходимостью перелицензирования. Регулятор учел те негативные моменты которые сложились на рынке микрокредитования (в первую то что касается взыскания задолженности по микрокредитам), и опубликовал их в «Белой книге« Будущее РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИНАНСОВЫМИ КОМПАНИЯМИ».

Рассмотрим основные положения закреплены в Белой книге

Для отримання ліцензії на кредитування фінансова компанія повинна буде розробити бізнес-план, який по суті буде основним документом з точки зору визначення моделі надання фінансових послуг (що дасть можливість теоретично передбачити ризики для споживачів).

«Мета такої оцінки — впевнитися, що засновник має достатні власні ресурси або може залучити додаткові ресурси для реалізації обраної бізнес-моделі, підтвердити спроможність заявника досягти запланованого обсягу клієнтів, доходу та інших цілей.

Національний банк буде оцінювати бізнес-план з точки зору його реалістичності та можливості виконання. Бізнес-план має достатньо переконливо демонструвати, що компанія спроможна підтримувати стійкий фінансовий стан і виконувати свої зобов’язання».

Процес ліцензування буде скорочено, за рахунок скасування правила за яким спочатку потрібно зареєструвати компанію в реєстрі небанківських фінансових установ, а лише потім отримати ліцензію на надання позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. НБУ планує вносити інформацію до реєстру небанківських фінансових установ автоматично при видачі ліцензії. З урахуванням, що законодавством передбачено строк розгляду документів на внесення до реєстру 1-н місяць, та 1-н місяць на розгляд документів на видачу ліцензії, то автоматичне внесення до реєстру одразу з видачою ліцензії може скоротити строк до 1-го місяця.

НБУ також декларує універсальність ліцензії, що полягає в відсутності необхідності фінансової установи отримувати на кожен окремий вид фінансової послуги окрему ліцензію. 

«заявники отримуватимуть єдину ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, а не окрему ліцензію на кожен окремий вид фінансових послуг. Більше того, ліцензії, які наразі Національний банк видає фінансовим компаніям, відображатимуться у єдиній ліцензії. Ліцензія фактично буде своєрідним конструктором, який дасть змогу компанії обрати й зафіксувати усі необхідні послуги, які може здійснювати кредитодавець, залежно від обраної бізнес- моделі.

Таким чином фінансові компанії зможуть суміщати діяльність із надання фінансових послуг із наданням окремих видів супровідних послуг чи операцій (передавання майна в оренду, консультаційні послуги тощо). Національний банк розглядає питання доцільності встановлення додаткових вимог чи обмеження кола осіб, які матимуть право надавати гарантії, зважаючи на ризиковість такої фінансової послуги».

Національний банк планує зобов'язати фінансові установи розкривати інформацію про структуру власності систематично. Зокрема, пунктом 29 розділу IV проекту постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» передбачено, що надавач фінансових послуг подає Національному банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

В свою чергу, згідно проекту постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг», - небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги протягом:

  • двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг в паперовому та в електронному вигляді станом на дату набрання чинності цією постановою і на дату подання цих відомостей до Національного банку України;
  • двох місяців оприлюднити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату оприлюднення цих відомостей;
  • п’яти місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

НБУ також планує розширити можливість залучення фінансовою установою коштів для кредитування. 

«Розширення доступу до фінансування від третіх осіб для фінансових компаній, стане одним із ключових пріоритетів майбутнього регулювання.

Дозволятиметься залучення коштів:

  • від учасників (акціонерів) та афілійованих осіб фінансової компанії;
  • від інших надавачів фінансових послуг, а також міжнародних фінансових організацій;
  • на умовах субординованого боргу від кваліфікованих інвесторів, у тому числі тих, що не є фінансовими установами;
  • шляхом розміщення емісійних боргових цінних паперів, утому числі шляхом публічної пропозиції корпоративних облігацій серед фізичних чи юридичних осіб, за умови дотримання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного банку.

Надалі джерела фінансування можуть додатково розширюватися відповідно до рівня зрілості ринку. Основною метою Національного банку буде запобігання шахрайській діяльності щодо маскування під депозити інших видів залучення або масового залучення коштів від населення без ліцензії».

Крім цього, заплановано більш жорсткий контроль щодо дотримання прав споживачів. 

«Національний банк підтримує поширення гарантій Закону про споживче кредитування на договори споживчого кредитування незалежно від їх тривалості та суми. Водночас Національний банк зауважував, що доцільно було б зменшити суму кредиту, до якого б застосовувалися згадані вище винятки, до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Національний банк працюватиме над розробленням нових та додаткових механізмів для запобігання закредитованості позичальників та їх захисту від надмірних втрат. До прикладу, це може бути запровадження обов’язкової вимоги для кредитодавців зазначати в рекламі кредиту попередження про ризики, пов’язані з отриманням кредиту (у тому числі у випадку його невчасного повернення). Встановленню конкретних вимог чи обмежень має передувати детальний аналіз реальних моделей кредитування. Такий аналіз має включати, зокрема, оцінку дохідності активів фінансових компаній, обсягів проблемної заборгованості, обсягів стягнення за проблемною заборгованістю.

Здійснюючи свою діяльність фінансові компанії мають брати до уваги реальний фінансовий стан позичальника, його закредитованість та спроможність обслуговувати борг. Це сприятиме покращенню якості кредитного портфеля самих фінансових установ, а також забезпечуватиме захист прав позичальників. Національний банк передбачає, що ця інформація не тільки збиратиметься та використовуватиметься фінансовими компаніями при ухваленні кредитних рішень, але і передаватиметься регулятору».

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 372 гостя и нет пользователей