Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - проект постановления Об утверждении Изменений к Правилам по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине

НБУ - проект постановления Об утверждении Изменений к Правилам по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине

На официальном сайте Национальном банке обнародован проект постановления Об утверждении Изменений к Правилам по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине

ПРОЕКТ
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 такі зміни:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
“Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні”;
2) преамбулу викласти в такій редакції:
“Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою забезпечення небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”, в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, захисту здоров’я та життя своїх працівників,
належних умов схоронності готівки та інших цінностей Правління Національного банку України постановляє:”.
2. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100, що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова Яків СМОЛІЙ
Інд. 50


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні

1. Назву Правил викласти в такій редакції:
“Правила з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні”.
2. У розділі І:
1) перше речення пункту 1 викласти в такій редакції:
“Ці Правила встановлюють мінімальні вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”, в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, та їх структурних
підрозділів, розташованих на території України (далі – НУ).”;
2) у підпункті 6 пункту 2 слова “або перерахування цінностей у приміщенні для перерахування банкнот і монет” виключити;
3) підпункт 8 викласти в такій редакції:
“8) сертифікат відповідності – сертифікат, який підтверджує відповідність продукції установленим вимогам стандарту, оформлений і виданий відповідно до Законів України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;”.
3. У розділі IV:
1) у пункті 16 слова “приймально-контрольними приладами (далі – ПКП)” замінити словами “приладами приймально-контрольними (далі – ППК)”;
2) у пункті 17 літери “ПКП” замінити літерами “ППК”;
3) у пункті 20 слова “(основні та запасні)” замінити словами “(незалежно від їх призначення та конструкції)”.
4. У пункті 27 розділу V слова “робочого місця касира” замінити словами “приміщення, у якому розташовані робочі місця касирів”.
5. В тексті Правил літери “НФУ” замінити літерами “НУ”.

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній
tel: 0671013668, 0993869134
Viber, Telegram, WhatsApp
email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 213 гостей и нет пользователей