Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новации НБУ - финансовый лизинг

Новации НБУ - финансовый лизинг

С июля 2020 регулятором деятельности небанковских финансовых учреждений и учреждений не имеющих статуса фин учреждений но которые предоставляют услугу финансового лизинга выступает Национальный банк Украины. В связи с этим НБУ разработан ряд информационных материалов по дальнейшему регулированию рынка финансовых услуг

Відповідні новації передбачено і в регулюванні послуги фінансовий лізинг, що надається НФУ та лізинговими компаніями які не мають статусу фін установ. 

Єдині стандарти для НФУ та лізингових компаній 

Наразі послуга фінансового лізингу може надаватись фінансовими установами (банки), небанківськими фінансовими установами та лізинговими компаніями, які не є НФУ, проте мають право надавати послугу – фінансовий лізинг. 

НБУ планує встановити єдині стандарти діяльності з надання фінансового лізинг як НФУ так і лізингодавцями, що не є фін установами але надають послугу фін лізингу. Таким чином, до лізингових компаній буде застосовано вимогу до мінімального розміру власного капіталу не менше 3 млн. грн. Така вимога встановлена до НФУ що надає один вид фінансової послуги.  

Розкриття структури власності лізингової компанії

Національний банк планує зобов'язати НФУ та лізингові компанії розкривати інформацію про структуру власності систематично. Зокрема, пунктом 29 розділу IV проекту постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» передбачено, що надавач фінансових послуг подає Національному банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

 В свою чергу, згідно проекту постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг», - Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – надавачі фінансових послуг) протягом:

1) двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг в паперовому та в електронному вигляді станом на дату набрання чинності цією постановою і на дату подання цих відомостей до Національного банку України;

2) двох місяців оприлюднити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату оприлюднення цих відомостей;

3) п’яти місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

Для надання послуг фінансового лізингу юридична особа повинна буде отримати ліцензію на здійснення діяльності фінансової компанії. ЮО-лізингодавці будуть переоформлені в фінансові компанії автоматично.

НБУ залишає право для лізингової компанії поєднувати діяльність із надання фінансових послуг із наданням окремих видів супровідних послуг чи операцій (посередницьку діяльність із страхування предмета лізингу; ремонт та обслуговування майна, яке є предметом лізингу; продаж майна, яке було предметом лізингу та на яке було звернено стягнення; передавання майна в оренду, консультаційні послуги тощо).

Серед новацій щодо правового статусу лізингодавця, є ініціатива НБУ щодо надання юридичним особам права надавати послугу з фінансового лізингу без отримання відповідної ліцензії або отримання ліцензії за спрощеною процедурою, однак із дотриманням вимог щодо належної ринкової поведінки та правил надання послуг. Потенційно такими категоріями юридичних осіб можуть стати виробники, що не є фінансовими установами, які передають у лізинг виключно власну вироблену продукцію.

Наявність бізнес-плану

Національний банк буде видавати загальну ліцензію на надання фінансових послуг. При цьому, в залежності від бізнес-плану щодо надання конкретного виду фінансових послуг (в даному випадку наприклад фінансовий лізинг) – регулятор буде надавати право здійснювати вже конкретні види фін послуг.

Відповідно при зверненні до НБУ для отримання ліцензії на надання фін послуг заявник повинен подати бізнес-план. НБУ перед надання ліцензії буде проводити оцінку такого бізнес-плану. Як зазначає НБУ, - мета такої оцінки - впевнитися, що засновник має достатні власні або може залучити додаткові ресурси для реалізації обраної бізнес-моделі, підтвердити спроможність ліцензіата досягти запланованого залучення клієнтів та досягнення запланованих основних показників діяльності.

Національний банк буде оцінювати бізнес-план із точки зору його реалістичності та можливості виконання. Бізнес-план має достатньо переконливо демонструвати, що компанія спроможна підтримувати стійкий фінансовий стан і виконувати свої зобов’язання.

Кваліфікаційні вимоги та ділова репутація 

Наразі кваліфікаційні вимоги встановлено Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та Розпорядженням Нацкомфінпосдуг «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ».

Національний банк планує встановити кваліфікаційні вимоги, в тому числі щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності до керівників лізингової компанії та бездоганної ділової репутації власників істотної участі.

Джерело інформації: Біла книга «МАЙБУТНЄ РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКОГО ЛІЗИНГУ». Сайт НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-nebankivskogo-lizingu

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 113 гостей и нет пользователей