Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об установлении перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов

Об установлении перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов

С целью выполнения требований подпункта 14.1.2571 пункта 14.1 статьи 14 раздела I Налогового кодекса Украины в проекте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку как регулятор рынков финансовых услуг в пределах полномочий, определенных статьей 21 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», установила перечни небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов в соответствии с требованиями международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я

18 серпня 2020 року                  м. Київ                              № 452

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів»

 

Відповідно до пункту 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 14.1.257-1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів» (далі – Проект), що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.Ю.)  забезпечити:

оприлюднення проекту нормативного акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

винесення Проекту на засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для затвердження

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії                                                         Т.Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 18 серпня 2020 р. № 43
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

_____________2020               м. Київ                                 № ___

Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів

Відповідно до пункту 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 14.1.257-1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити, що до переліку небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів відповідно до вимог міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, та мають надавати інформацію про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), а також іншого міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору, належать професійні учасники фондового ринку, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять професійну діяльність на фондовому ринку, а саме:

діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерську діяльність;

діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами;

депозитарну діяльність – депозитарну діяльність депозитарної установи,

за винятком тих, які відповідають критеріям, установленим у Додатку II до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії                                                      Т.Хромаєв

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 120 гостей и нет пользователей