Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции»

Проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции»

19.10.2020 - на обработку профильным комитетам передано Проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции».

Згідно пояснювальної записки до проекту відповідно до підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України «лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк». Проте, відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства». Відповідно до частини четвертої статті 62 Господарського кодексу України «Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.». Отже, господарські операції можуть здійснювати тільки юридичні особи.

Відповідно до статті 397 глави 31 Цивільного кодексу України «Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.». Отже, передача основних засобів від орендодавця до орендаря передбачає передачу крім права користування цими засобами також право володіння ними.

 Абзац шостий підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України містить умову, що «Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:». Це суперечить визначенню фінансового лізингу, що є господарською операцією, а наявність/відсутність певної умови в договорі не може вважатись господарською операцією. Крім того, невизначеною є ситуація, коли лізинговий (орендний) договір містить більше однієї з вказаних умов одночасно.

Наявність цих суперечностей призводить до неоднозначного трактування норм Податкового кодексу України щодо лізингових (орендних) операцій. Це, в свою чергу, гальмує розвиток ринку лізингу та економічного зростання економіки України.

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 – 17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1) абзац перший підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

«лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.»;

2) абзаци четвертий-шостий підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

«а) оперативний лізинг (оренда) - господарська операція юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основних засобів, придбаних або виготовлених орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою);

б) фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що здійснюється юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим за наявності хоча б однієї з таких умов:»

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Для договорів лізингу, які укладені до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 199 гостей и нет пользователей