Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - 31.10.2019 зарегистрирован проект Закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга (№2358 от 31.1

ВРУ - 31.10.2019 зарегистрирован проект Закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга (№2358 от 31.10.2019)

В Обоснование необходимости принятия законопроекта, автор (Гетманцев Даниил (IX созыва) отмечает следующее.

У 2016 році Верховна Рада України прийняла Закон України “Про фінансову реструктуризацію”, який був розроблений за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового Банку на підставі аналогічного досвіду Туреччини (т.з. “Стамбульський підхід”). Основна мета зазначеного закону – дати можливість реструктуризації заборгованості, що, у свою чергу, стабілізує роботу бізнес-сектору і дасть можливість компаніям відновити зростання, перевагами чого є збереження та створення робочих місць і в той же час забезпечить збільшення надходжень до бюджету.

Однак зазначений Закон не може ефективно працювати без усунення певних податкових бар’єрів.

Перша процедура фінансової реструктуризації стартувала 15 травня 2017 року. Відтоді і по сьогодні було розпочато 34 процедури, із яких 25 уже завершено, а 9 – у процесі. В грошовому еквіваленті це дорівнює 44,8 млрд.грн., із яких успішно реструктуризовано 36,5 млрд., у процесі – 8,3 млрд.грн. 

Незалежна асоціація банків України визначає, що відстежується позитивна динаміка в державних банках. Від початку року частка проблемних кредитів зменшилась на майже 30 млрд.грн.  Відчутний внесок у це зниження зробили процедури фінансової реструктуризації. Аналізуючи вплив закону на галузі економіки, можемо зазначити, що наразі механізм фінансової реструктуризації результативно застосовують у таких сферах, як операції з нерухомістю – 40,23% суми усіх процедур або 18,1 млрд. грн., сільське господарство – 12,91% або 5,7 млрд. грн., металургія – 11,55% або 5,2 млрд. грн., роздрібна торгівля – 8,81% або 3,9 млрд. грн.; оптова торгівля – 8,07% або 3,6 млрд. грн., виробництво харчових продуктів – 7,45% або 3,3 млрд. грн., гірнича промисловість – 6,13% або 2,6 млрд. грн. 

19 вересня цього року парламент ухвалив Закон №112-ІХ, яким продовжив ще на три роки дію процедури фінансової реструктуризації та вдосконалив її механізм. Відповідно існує потреба й у подовженні дії податкових норм, що застосовуються в процедурах фінансової реструктуризації.

Крім того, необхідність прийняття цього законопроекту обумовлена нагальною потребою виправлення існуючої законодавчої прогалини при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість операцій фінансового лізингу у разі повернення лізингоодержувачем (у тому числі шляхом звернення стягнення) товарів (об’єкта фінансового лізингу) лізингодавцю. Так, операція з повернення об’єкта лізингу, відповідно до приписів Податкового кодексу України, вважається постачанням, а отже лізингоодержувач повинен реєструвати податкову накладну для лізингодавця. Відмова лізингоодержувача від реєстрації податкової накладної призводить до збитків лізингових компаній (в розмірі ПДВ від вартості повернення), так як об’єкт перебуває у власності лізингової компанії. Лізингодавець вилучає предмет в примусовому порядку, а податкову накладну, як правило, отримати не може. Таким чином виникає свого роду додатковий податок на галузь в  розмірі 20%, який враховуючи коливання курсових різниць та масові неплатежі за час існування цієї норми  в чинній редакції, остаточно розбалансував  ринок лізингу.      Задля врегулювання зазначеної проблеми пропонується уточнити положення норми пункту 189.5 статті 189 Податкового кодексу України.

ТЕКСТ ПРОЕКТУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ПРОЕКТ вноситься народним депутатом України Гетманцевим Д.О.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами), такі зміни:

1. Статтю 197 доповнити пунктом 197.14 такого змісту:

''197.14. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, поручителів (майнових поручителів – заставодавців, іпотекодавців) боржників за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування згідно із пунктом 46 підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу. Звільнення від оподаткування операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики)".

2. У статті 189:

пункт 189.5 викласти в такій редакції:

''189.5. У разі постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням (у тому числі повернуті на підставі виконавчого напису нотаріуса), та при цьому лізингодавцем за операцією з повернення таких товарів до складу податкового кредиту не включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів.

Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були повернуті лізингодавцю, як первісна вартість товарів (об’єкту фінансового лізингу) за вирахуванням сплачених лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу. У разі придбання товарів у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість.

Якщо за товарами, база оподаткування при постачанні яких визначалася як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання, в майбутніх податкових періодах суми податку по операції з повернення таких товарів були включені до складу податкового кредиту лізингодавця, застосовується положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу.'';

абзац перший пункту 189.15 викласти в такій редакції:

''189.15. У разі постачання (продажу, відчуження іншим способом) банками та іншими фінансовими установами майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, а також майна, отриманого ними в рахунок повного або часткового задоволення вимог відповідно до плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна. Ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність. У разі придбання майна у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість";

3. Пункт 46 підрозділу 2 розділу ХХ викласти в такій редакції:

"46. Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції платників податку - боржника та поручителя (майнового поручителя – заставодавця, іпотекодавця) з постачання товарів для цілей погашення заборгованості боржника перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час здійснення операцій з постачання товарів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно із цим пунктом, платники податку - боржник та поручитель (майновий поручитель – заставодавець, іпотекодавець) не застосовує норми пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 цього Кодексу щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум податку, віднесених до податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням".

4. У пункті 39 підрозділу 4 розділу ХХ:

в абзаці першому слова "На період дії закону щодо фінансової реструктуризації" замінити словами "Тимчасово, до 1 січня 2023 року,";

у підпункті 1:

слова "та закону щодо" замінити словами ", а також внаслідок анулювання (прощення) його зобов’язань відповідно до закону щодо";

слово "погодженого" замінити словом "підписаного";

слова "із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"" замінити словами  "із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом,";

у підпункті 2:

слово "погоджено" замінити "підписано";

слова "із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"" замінити словами  "із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом,";

у підпункті 3:

слово "погодженого" у всіх випадках замінити "підписаного";

слова "із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"" у всіх випадках замінити словами "із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом,";

5. У пункті 37 підрозділу 10 розділу ХХ:

слово "погодженого" замінити словом "підписаного";

слова "із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"" замінити словами  "із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом,".

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 221 гость и нет пользователей