Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта»

ВРУ - проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта»

Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме в соответствии с общими принципами установления налогов и сборов, предусмотренных, предусмотренных настоящим кодексом.

Законопроектом также предусмотрено установление ответственности плательщиков сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов.

Проект вноситься 

народним депутатом України

Дубінським О.А

ЗАКОН   УКРАЇНИ

Про внесеннязмін до Податкового кодексу України щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 9:

Після підпункту 9.1.7. доповнити новим пунктом та підпунктом такого змісту:

«9.2. До загальнодержавних зборів належать:

9.2.1. Збір на розвиток спорту»

В зв’язку з цим пункти 9.2, 9.3 і 9.4 вважати відповідно пунктами 9.3, 9.4 та 9.5.

2. Доповнити новою статтею 120-3 такого змісту:

«Стаття 120-3. Ненадання платниками збору на розвиток спорту розрахункового документа

Ненадання платниками збору на розвиток спорту першого примірника розрахункового документа при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі або надання такого документа не на повну суму –

тягне за собою накладання штрафу у розмірі 100 відсотків суми операцій з купівлі іноземної валютиздійснених платником збору без надання розрахункових документів.»

3. Доповнити новою статтею 268-2 такого змісту:

«Стаття 268-2. Збір на розвиток спорту

268-2.1. Платники збору.

Платниками збору на розвиток спорту є уповноважені установи, визначені в Законі України «Про валюту і валютні операції», та їх структурні підрозділи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі. 

268-2.2. Об’єкт і база оподаткування збором.

Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Базою оподаткування збору на розвиток спорту є сума операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

268-2.3. Ставки збору.

Ставка збору на розвиток спорту становить 1 відсоток від операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

268-2.4. Порядок обчислення та строки сплати збору.

Базовий податковий період дорівнює календарному дню.

Збір на розвиток спорту сплачується платниками збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Розрахункові операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі здійснюються платниками збору на розвиток спорту відповідно до законодавства України про застосування реєстраторів розрахункових операційЗокремаплатники збору на розвиток спорту зобов’язані видавати особі, у якої купують валюту, першийпримірник розрахункового документа на повну суму проведеної операції. За порушення цієї норми, що призводить до зменшення грошового зобов'язання платників збору на розвиток спорту, такі платники несуть відповідальність відповідно до статті 120-3 цього Кодексу.

При здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі платник збору нараховує та перераховує збір на розвиток спорту на зазначені в цій статті рахунки головних управлінь Казначейства не пізніше наступного робочого дня.

Платники збору подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до контролюючих органів декларацію (звіт) про нарахування та сплату збору на розвиток спорту при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

268-2.5. Національний банк України подає до контролюючих органів інформацію, зокрема, про найменування, ідентифікаційний код, адресу щодо:

268-2.5.1. банків, які отримали банківську ліцензію;

268-2.5.2. небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, яким, зокрема, дозволяється здійснювати валютні операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

268-2.5.3. операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, та надають фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

268-2.6. У разі внесення змін до інформації, зазначеної в абзаці другому частини 268-2.5 цієї статті, зокрема, у разі  переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) відповідної ліцензії, Національний банк України подає до контролюючих органів таку інформацію до 10 числа місяця, що настає за місяцем, у якому такі зміни відбулися.

268-2.7. Порядок, строки та форма подання інформації,  зазначеної у пунктах 268-2.5.-268-2.6 цієї статті, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Національним банком України.

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.202_ року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону забезпечити:

розробку та затвердження нормативно-правових актів передбачених цим Законом.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Національному банку України забезпечити подання інформації, зазначеної у підпункті 268-2.5 статті 268-2 цього Закону, до 01.01.202_ року.

Голова Верховної Ради України                   Д.О. Разумков

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 234 гостя и нет пользователей