Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - Проект Закона о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности (2133 от 12.09.2019)

ВРУ - Проект Закона о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности (2133 от 12.09.2019)

Закон определяет общие организационно-правовые принципы осуществления хозяйственной деятельности в сфере осуществления коллекторской деятельности.

В обгрунтування необхідності прийняття Закону автори зазначають зокрема, те що питання законодавчого врегулювання порядку повернення безнадійної заборгованості наразі є вкрай актуальним. В умовах нестабільної банківської системи та не прогнозованого курсу національної валюти неврегульованість питання стягнення боргів так званими професійними «колекторами» спонукає до запровадження чітких правил їх діяльності та забезпечення при цьому дотримання прав боржників.

Незважаючи на той факт, що на сьогодні в Україні загальна кількість підприємств які надають послуги з повернення боргів нараховується більше 200, на відміну від багатьох країн світу, інститут «колекторів» в Україні  все ще не є врегульованим на законодавчому рівні.  Колекторська діяльність наразі тісно межує із кримінально карними діяннями разом з іншими порушеннями законодавства. З метою спонукання до виконання обов'язку перед кредиторами, колектори доволі часто вдаються до психологічного тиску на боржників та членів їх родин, застосовуючи при цьому жорсткі, а повсякчас і протиправні методи. Це є нехтуванням людською гідністю, вторгненням в приватне життя особи та порушенням прав і свобод, які захищаються Конституцією та законами України.

Законопроектом пропонується під час організації та здійснення колекторської діяльності заборонити:

1) здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію,використовувати силу, насильство, погрози здійснити незаконні або неправомірні дії та/або використовувати образи особистої гідності  стосовно боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

2) використовувати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, що ображають особисту честь та гідність боржника (його представників), використовувати грубий тон розмови, а також вчиняти інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

3) використовувати будь-які інші засоби, які мають характер залякування;

4) умисно надавати боржнику неправдиву інформацію, що стосується простроченої заборгованості;

5) надавати неправдиву інформацію про свій статус, кваліфікацію або професійні повноваження;

6) висловлювати у будь-який спосіб погрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника;

7) приймати доручення на врегулювання простроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадить виконанню раніше прийнятого доручення;

8) введення боржника в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості;

9) надавати неправдиву інформацію стосовно наслідків, які настануть (або можуть настати) для боржника, його представника (представників) та/або членів його сім’ї у разі невиконання боржником своїх зобов’язань з виплати простроченої заборгованості, та стосовно можливості притягнення боржника до адміністративно-правової та/або кримінальної відповідальності;

10)  надавати неправдиву інформацію стосовно належності кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, до правоохоронних органів, органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

11) будь-яким чином взаємодіяти з  боржником, його представником (представниками) та/або членами сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником, у тому числі шляхом зустрічей за місцем проживання (місцем реєстрації) боржника, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, у робочі дні в період з 20 години до 9 години, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

12) за ініціативою кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, будь-яким чином взаємодіяти з  боржником, його представником (представниками) та/або членами сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником, у тому числі шляхом зустрічей за місцем проживання (місцем реєстрації) боржника, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, загальним числом більше двох разів на добу, більше чотирьох  разів на тиждень, більше шістнадцяти разів на місяць;

13) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення боржнику, його представнику (представникам) або про адресу електронної пошти, з якої спрямовується повідомлення, або про відправника електронного повідомлення боржнику;

14) використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються боржнику, його представнику (представникам) зображення, які можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу,  а також розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність у боржника  заборгованості (крім розміщення найменування суб’єкта колекторської діяльності);

15) будь-яким чином повідомляти третіх осіб про заборгованість боржника або здійснювати  взаємодію з третіми особами таким чином, що  останнім стане або може стати відома інформація про заборгованість боржника, крім випадків взаємодії з адвокатом або іншим представником (іншими представниками) боржника, що представляють інтереси боржника у питанні простроченої заборгованості  та в інших  пов’язаних з простроченням заборгованості питаннях,  взаємодії з іншими особами, на повідомлення яких про заборгованість боржник у письмовому вигляді надав свою згоду, а також інших випадків, передбачених чинним законодавством України;

16)будь-яким чином взаємодіяти з роботодавцем (роботодавцями) боржника  стосовно простроченої заборгованості боржника, крім випадків передбачених законодавством України;

17) контактувати з боржником за його місцем роботи (основним чи за сумісництвом), у тому числі за допомогою засобів телефонного зв’язку, включаючи направлення боржнику   факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, за місцем його роботи;

18) вчиняти дії, що заподіюють або мають на меті заподіяти шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, боржника та/або членів його сім’ї, крім випадків передбачених законодавством України, або погрожувати  вчинити зазначені дії;

19) вимагати від членів сім’ї боржника та/або інших пов’язаних з боржником осіб прийняти на себе зобов'язання стосовно простроченої заборгованості боржника, якщо інше не передбачено договором або законом;

20) за ініціативою кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, будь-яким чином взаємодіяти з боржником, якщо інтереси боржника у питанні простроченої заборгованості  та в інших  пов’язаних з простроченням заборгованості питаннях,  представляє адвокат або інший представник, за винятком випадків коли адвокат або інший представник боржника, після письмового звернення до нього  кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, протягом двадцяти робочих днів не підтвердить факт представництва інтересів боржника;

21) будь-яким чином взаємодіяти з членами сім’ї боржника-фізичної особи (крім членів сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником), у тому числі шляхом зустрічей за їх місцем проживання, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку.

Також законопроектом пропонується заборонити застосовувати під час організації та здійснення колекторської діяльності будь-які методи, форми і засоби впливу,  у тому числі ті, можливість вчинення яких передбачена або не заборонена законом, у разі якщо боржник-фізична особа (в тому числі фізична особа – підприємець) повідомив суб’єкта колекторської діяльності (шляхом надіслання рекомендованого листа на юридичну адресу відповідного суб’єкта) про одну з наступних документально підтверджених обставин:

1)  боржника-фізичну особу в установленому порядку визнано особою з інвалідністю I або II групи;

2) боржник-фізична особа тимчасово втратив працездатність, що підтверджується виданим у встановленому порядку листком непрацездатності – на весь період  тимчасової непрацездатності боржника;

3) захворювання боржника-фізичної особи, що підтверджується медичною довідкою – на весь період  надання боржнику-фізичній особі медичної допомоги в амбулаторних або стаціонарних умовах;

4) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", та виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України, використовується як місце постійного проживання боржника, що не має у власності іншого нерухомого житлового майна;

5) боржник не визнає або оспорює борг або частину боргу – до дня набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили.

Метою законопроекту є врегулювання  правовідносин, що виникають в процесі організації та здійснення колекторської діяльності, з метою захисту прав та законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторської діяльності.

Проект

вноситься народними

депутатами України

Тимошенко Ю.В.Ніколаєнком А.І. Тарутою С.О. Івченком В.Є. Лабунською А.В. Кабаченком В.В. Цимбалюком М.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності

Цей Закон визначає загальні організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері здійснення колекторської діяльності

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії закону

Положення цього закону поширюються на правовідносини, що виникають в процесі організації та здійснення колекторської діяльності з врегулювання простроченої заборгованості, та регулюють відносини у сфері захисту прав та законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторської діяльності.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

боржник – фізична особа (в тому числі фізична особа – підприємець) або юридична особа, яка має зобов’язання зі сплати грошового зобов’язання  або майновий поручитель за таким зобов’язанням. До боржників в тому числі відносяться особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником; боржниками визнаються також фізичні особи (в тому числі фізичні особи – підприємці) або юридичні особи - поручителі, заставодавці (іпотекодавці), інші фізичні особи або юридичні особи, які зобов’язані разом з боржником виконати його обов‘язок перед кредитором;

колекторська діяльність – професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, що здійснюється суб’єктами врегулювання такої  заборгованості, визнаними такими відповідно до цього Закону, спрямована на добровільне погашення боржником на користь кредитора простроченої заборгованості за грошовими зобов’язаннями шляхом усної, письмової взаємодії з ним, його представником (представниками) (в тому числі з використанням електронного чи іншого технічного засобу зв‘язку, проведення телефонних переговорів з боржником, надсилання письмових повідомлень боржнику, у тому числі в рамках обов'язкового досудового порядку врегулювання спору, повідомлення боржника про наявність заборгованості за допомогою автоінформатора)  тощо;

кредитор – фізична або юридична особа, яка має оформлені у встановленому порядку та документально підтвердженні вимоги до боржника щодо його грошового зобов’язання;

прострочена заборгованість – не виконане у визначений строк грошове зобов’язання боржника по сплаті грошових коштів, яке виникло на підставі договору та/або з інших підстав, передбачених законодавством України, та  має бути виконане на підставі відповідних правочинів та норм чинного законодавства України. Така грошова заборгованість може включати, як суму основної заборгованості, так і інші складові заборгованості такі як проценти за користування наданими коштами,  неустойка, штраф, пеня, збитки, інші штрафні санкції та виплати на користь кредитора;

суб’єкт колекторської діяльностісуб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює колекторську діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії.

Стаття 3. Державне регулювання у сфері колекторської діяльності

1. Органами державного регулювання у сфері колекторської діяльності є Кабінет Міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері колекторської діяльності.

2. Державне регулювання у сфері колекторської діяльності здійснюється зазначеними органами відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері колекторської діяльності:

1) формує та реалізує державну правову політику у сфері організації здійснення колекторської діяльності;

2) затверджує відповідно до вимог цього Закону власні нормативно-правові акти та рекомендації щодо колекторської діяльності, включаючи ліцензійні умови провадження колекторської діяльності та порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження колекторської діяльності;

3) встановлює форму та порядок подання суб’єктами колекторської діяльності інформації про здійснення ними діяльності;

4) видає та переоформляє ліцензії на здійснення колекторської діяльності, видає дублікати таких ліцензій та приймає рішення про визнання їх недійсними;

5) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням суб'єктами колекторської діяльності ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

6) приймає рішення про усунення недоліків, анулювання ліцензії на колекторську діяльність;

7) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про ліцензування господарської діяльності суб’єкта колекторської діяльності.

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

РОЗДІЛ ІІ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА

КОЛЕКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Ліцензування колекторської  діяльності

1. Ліцензування колекторської діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. У разі анулювання ліцензії суб'єкта колекторської діяльності з підстав, передбачених пунктами четвертим - восьмим частини п'ятої статті 7 цього Закону, видача нової ліцензії цьому суб'єкту, створеним ним або його засновником (засновниками) новим суб'єктам господарювання допускається не раніше ніж через рік з дня анулювання ліцензії.

3. До заяви про видачу ліцензії на колекторську діяльність додаються документи, що підтверджують відповідність встановленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних у взаємодії з боржником, його представником (представниками).

4. Рішення про усунення суб'єктом колекторської діяльності недоліків, виявлених під час здійснення державного нагляду (контролю), приймається центральним органом виконавчої влади у сфері колекторської діяльності з підстав порушення вимог цього Закону щодо:

1) умов залучення громадян до колекторської діяльності та/або порядку підготовки та перепідготовки персоналу суб'єкту колекторської діяльності, що здійснюють взаємодію з боржником, його представником (представниками);

2) укладення договорів про здійснення колекторської діяльності.

5. Підставами для анулювання ліцензії на колекторську діяльність є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

3) смерть фізичної особи - підприємця;

4) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

5) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

6) акт про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;

7) акт про невиконання суб'єктом колекторської діяльності рішення щодо усунення недоліків;

8) акт про недотримання суб'єктом колекторської діяльності частини першої, пунктів 1,2,3,6,10 частини другої, частини третьої статті 7 цього Закону.

Стаття 5. Вимоги до найменування суб’єкта колекторської діяльності

1.Назва суб’єкта колекторської діяльності повинна обов’язково містити слова «суб’єкт колекторської діяльності».

2.Суб’єкт господарської діяльності не може використовувати у своїй назві слова «суб’єкт колекторської діяльності», його аналоги або похідні, використовувати у рекламі або іншій діяльності українською або іноземною мовами слова  «суб’єкт колекторської діяльності» його аналоги або похідні, включати у текст реклами діяльності такого суб’єкта господарської діяльності інформацію про надання ним професійних послуг шляхом забезпечення усунення боржниками їх заборгованості перед кредиторами, у разі якщо такий суб’єкт не має ліцензії на право провадження колекторської діяльності.

3.Не допускається використання суб’єктами господарської діяльності, які не мають ліцензії на право провадження колекторської діяльності, найменувань, що можуть призвести до помилки у сприйнятті їх споживачами як суб’єктів, які надають послуги у сфері колекторської діяльності.

Стаття 6. Страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта колекторської діяльності

1. Суб’єкт колекторської діяльності зобов’язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.

2. Суб’єкт колекторської діяльності зобов’язаний укласти договір страхування на новий строк не пізніш як за 10 днів до закінчення дії договору страхування.

3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності, укладеним суб’єктом колекторської діяльності, має становити 10 відсотків загальної суми заборгованості за простроченими зобов’язаннями, що перебувають на виконанні у суб’єкта колекторської діяльності протягом року, але не менше 10 тисяч мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.

4. Суб’єкту колекторської діяльності забороняється здійснювати колекторську діяльність без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.

Стаття 7. Обмеження щодо колекторської діяльності

1. Забороняється колекторська діяльність з врегулювання простроченої заборгованості щодо зобов'язань, які виникли внаслідок надання житлово-комунальних послуг та інших похідних послуг, враховуючи, зокрема, неустойку (штраф, пеню), інші штрафні санкції тощо.

2. Під час організації та здійснення колекторської діяльності забороняється:

1) здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію, використовувати силу, насильство, погрози здійснити незаконні або неправомірні дії та/або використовувати образи особистої гідності  стосовно боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

2) використовувати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, що ображають особисту честь та гідність боржника (його представників), використовувати грубий тон розмови, а також вчиняти інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

3) використовувати будь-які інші засоби, які мають характер залякування;

4) умисно надавати боржнику неправдиву інформацію, що стосується простроченої заборгованості;

5) надавати неправдиву інформацію про свій статус, кваліфікацію або професійні повноваження;

6) висловлювати у будь-який спосіб погрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника;

7) приймати доручення на врегулювання простроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадить виконанню раніше прийнятого доручення;

8) введення боржника в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості;

9) надавати неправдиву інформацію стосовно наслідків, які настануть (або можуть настати) для боржника, його представника (представників) та/або членів його сім’ї у разі невиконання боржником своїх зобов’язань з виплати простроченої заборгованості, та стосовно можливості притягнення боржника до адміністративно-правової та/або кримінальної відповідальності;

10)  надавати неправдиву інформацію стосовно належності кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, до правоохоронних органів, органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

11) будь-яким чином взаємодіяти з  боржником, його представником (представниками) та/або членами сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником, у тому числі шляхом зустрічей за місцем проживання (місцем реєстрації) боржника, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, у робочі дні в період з 20 години до 9 години, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

12) за ініціативою кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, будь-яким чином взаємодіяти з  боржником, його представником (представниками) та/або членами сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником, у тому числі шляхом зустрічей за місцем проживання (місцем реєстрації) боржника, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, загальним числом більше двох разів на добу, більше чотирьох  разів на тиждень, більше шістнадцяти разів на місяць;

13) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення боржнику, його представнику (представникам) або про адресу електронної пошти, з якої спрямовується повідомлення, або про відправника електронного повідомлення боржнику;

14) використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються боржнику, його представнику (представникам) зображення, які можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу,  а також розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність у боржника  заборгованості (крім розміщення найменування суб’єкта колекторської діяльності);

15) будь-яким чином повідомляти третіх осіб про заборгованість боржника або здійснювати  взаємодію з третіми особами таким чином, що  останнім стане або може стати відома інформація про заборгованість боржника, крім випадків взаємодії з адвокатом або іншим представником (іншими представниками) боржника, що представляють інтереси боржника у питанні простроченої заборгованості  та в інших  пов’язаних з простроченням заборгованості питаннях,  взаємодії з іншими особами, на повідомлення яких про заборгованість боржник у письмовому вигляді надав свою згоду, а також інших випадків, передбачених чинним законодавством України;

16)будь-яким чином взаємодіяти з роботодавцем (роботодавцями) боржника  стосовно простроченої заборгованості боржника, крім випадків передбачених законодавством України;

17) контактувати з боржником за його місцем роботи (основним чи за сумісництвом), у тому числі за допомогою засобів телефонного зв’язку, включаючи направлення боржнику   факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, за місцем його роботи;

18) вчиняти дії, що заподіюють або мають на меті заподіяти шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, боржника та/або членів його сім’ї, крім випадків передбачених законодавством України, або погрожувати  вчинити зазначені дії;

19) вимагати від членів сім’ї боржника та/або інших пов’язаних з боржником осіб прийняти на себе зобов'язання стосовно простроченої заборгованості боржника, якщо інше не передбачено договором або законом;

20) за ініціативою кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, будь-яким чином взаємодіяти з боржником, якщо інтереси боржника у питанні простроченої заборгованості  та в інших  пов’язаних з простроченням заборгованості питаннях,  представляє адвокат або інший представник, за винятком випадків коли адвокат або інший представник боржника, після письмового звернення до нього  кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, протягом двадцяти робочих днів не підтвердить факт представництва інтересів боржника;

21) будь-яким чином взаємодіяти з членами сім’ї боржника-фізичної особи (крім членів сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником), у тому числі шляхом зустрічей за їх місцем проживання, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку.

3. Під час організації та здійснення колекторської діяльності забороняється застосовувати будь-які методи, форми і засоби впливу,  у тому числі ті, можливість вчинення яких передбачена або не заборонена законом, у разі якщо боржник-фізична особа (в тому числі фізична особа – підприємець) повідомив суб’єкта колекторської діяльності (шляхом надіслання рекомендованого листа на юридичну адресу відповідного суб’єкта) про одну з наступних документально підтверджених обставин:

1)  боржника-фізичну особу в установленому порядку визнано особою з інвалідністю I або II групи;

2) боржник-фізична особа тимчасово втратив працездатність, що підтверджується виданим у встановленому порядку листком непрацездатності – на весь період  тимчасової непрацездатності боржника;

3) захворювання боржника-фізичної особи, що підтверджується медичною довідкою – на весь період  надання боржнику-фізичній особі медичної допомоги в амбулаторних або стаціонарних умовах;

4) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", та виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України, використовується як місце постійного проживання боржника, що не має у власності іншого нерухомого житлового майна;

5) боржник не визнає або оспорює борг або частину боргу – до дня набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили.

Стаття 8. Інформація, яка не підлягає збору та збереженню в процесі здійснення колекторської діяльності

1. Під час організації та здійснення колекторської діяльності забороняється кредиторам, суб’єкта колекторської діяльності та особам, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, забороняється передавати будь-яку інформацію про боржників - фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб – підприємців), включаючи їх персональні дані, іншим кредиторам, суб’єктам колекторської діяльності та особам, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, а також забороняється збирати та зберігати персональні дані та іншу інформацію про фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб – підприємців) – боржників.

2. Збору, збереженню та використанню не підлягає будь-яка інформація, яка стосується особистого життя та персональних даних боржника - фізичної особи (в тому числі фізичної особи – підприємцч), зокрема інформація стосовно:

1) національності, расового та етнічного походження;

2) політичних поглядів;

3) релігійних переконань;

4) стану здоров’я;

5) місця проживання;

6) місця роботи;

7) членства у партіях та громадських об’єднаннях;

8) відповідна інформація зазначена в п. 1-7 частина другої цієї статті стосовно членів сім’ї боржника та пов’язаних з боржником фізичних осіб;

9) інших персональних даних боржника - фізичної особи, членів його сім’ї та пов’язаних з боржником фізичних осіб, якщо  згода на обробку відповідних даних не була надана у порядку, передбаченому законодавством України про захист персональних даних.

3. За розголошення або незаконне використання персональних даних, відомостей, що становлять охоронювану законами таємницю, кредитори, суб’єкти колекторської діяльності, особи, які діють від його (їх) імені та в  його (їх) інтересах, а також інші особи, які отримали на підставі цього Закону та інших законів України доступ до зазначених відомостей, несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

Розділ III
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ КОЛЕКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 9. Умови залучення громадян до колекторської діяльності

1. Працівниками суб’єкта колекторської діяльності, задіяними до взаємодії з боржником, його представником (представниками) повинні бути дієздатні громадяни України, які досягли 25-річного віку, володіють державною мовою, мають рівень освіти, визначений ліцензійними умовами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері колекторської діяльності, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, в установлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту терміни та порядку підвищили рівень кваліфікації, уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання та подали документи, що вони:

1) не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

2) не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;

3) не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків;

4) не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

5) зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.

2. Засновником суб’єкта колекторської діяльності, працівником суб’єкта колекторської діяльності, що обіймає керівну посаду у суб’єкті колекторської діяльності, та/або задіяний до взаємодії з боржником, його представником (представниками), не може бути особа:

1) визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;

2) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;

3) яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, - протягом трьох років з дня вчинення;

5) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, - протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;

6) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, - протягом трьох років з дня звільнення.

3. Працівник суб’єкта колекторської діяльності, задіяний до взаємодії з боржником, його представником (представниками) під час виконання функціональних обов'язків повинен мати при собі посвідчення з підписом керівника суб'єкта колекторської діяльності, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові відповідної особи, дата видачі і термін дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення.

4. Працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється суб'єктом колекторської діяльності згідно з чинним законодавством України.

Стаття 10. Обов’язки працівника суб’єкта колекторської діяльності, задіяного до взаємодії з боржником, його представником (представниками), у сфері інформування боржника, його представника (представників)

  

1.Перед початком взаємодії з боржником, його представником (представниками) працівник суб’єкта колекторської діяльності, задіяний до взаємодії з боржником, його представником (представниками),  зобов’язаний надати боржнику, його представнику (представникам)  нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує наявність простроченої заборгованість боржника перед відповідним суб’єктом колекторської діяльності, або нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує повноваження суб’єкта колекторської діяльності, надані кредитором. Документи мають бути вручені боржнику, його представнику (представникам) під розпис або надіслані рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення.

2.Кредитор, суб’єкт колекторської діяльності, працівники кредитора або суб’єкта колекторської діяльності, задіяні до взаємодії з боржником, його представником (представниками), зобов’язані  надавати боржнику, його представнику (представникам) за його (їх) зверненням вичерпну інформацію, викладену у письмовій формі у чіткий та зрозумілий спосіб стосовно розміру і структури заборгованості боржника, найменування кредитора (кредиторів), термінів і порядку погашення заборгованості та  інших питань, що стосуються простроченої заборгованості та її погашення, у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання відповідним кредитором, суб’єктом колекторської діяльності, працівниками кредитора або суб’єкта колекторської діяльності, задіяними до взаємодії з боржником, його представником (представниками), такого звернення. Якщо витрати кредитора та/або суб’єкта колекторської діяльності представляють самостійну статтю в структурі заборгованості, вони повинні вказуватися окремо від основної суми заборгованості боржника.

Стаття 11. Підготовка та перепідготовка працівників суб’єкта колекторської діяльності, задіяних до взаємодії з боржником, його представником (представниками)

1. Працівники суб’єкта колекторської діяльності, задіяні до взаємодії з боржником, його представником (представниками), навчаються, проходять підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації в навчальних закладах різних форм власності.

2. Навчальні програми, порядок і рівень підготовки, терміни підготовки, перепідготовки (спеціалізації) та підвищення кваліфікації працівників суб’єкта колекторської діяльності, задіяних до взаємодії з боржником, його представником (представниками),  визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері колекторської діяльності.

Стаття 12. Відповідальність працівників суб’єкта колекторської діяльності, задіяних до взаємодії з боржником, його представником (представниками)

1. Працівники суб’єкта колекторської діяльності, задіяні до взаємодії з боржником, його представником (представниками), за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

РОЗДІЛ ІV

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1)частину першу статті 7 Закону  України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості  Верховної  Ради
України, 2015 р., № 23, стор. 1234, стат.158) після пункту 2 доповнити пунктом 2-1 наступного змісту:

"2-1) колекторська діяльність";

2) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):

а) після статті 164-16 доповнити новою статтею 164-17 наступного змісту:

"Стаття 164-17. Порушення порядку здійснення колекторської діяльності з врегулювання простроченої заборгованості

Здійснення колекторської діяльності з врегулювання простроченої заборгованості щодо зобов'язань, які виникли внаслідок надання житлово-комунальних послуг та інших похідних послуг,-

тягне за собою накладення адміністративного штрафу у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -

   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.".

б) в статті 221 цифри "164-5 - 164-16" замінити цифрами "164-5 - 164-17";

3) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) після пункту 451 доповнити новим пунктом 48 наступного змісту:

"48) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта колекторської діяльності".

3.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з  дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради України

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 235 гостей и нет пользователей