Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ. 21 июля 2010 N50-у/ 2010 (относительно официального толкования положений пунктов 1.2, 1.15 статьи 1, подпункта 4.3.23 пункта 4.3 статьи 4, подпункта 8.1.3 пункта 8.1, подпункта 8.2.1 пункта 8.2 статьи 8, статьи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ. 21 июля 2010 N50-у/ 2010 (относительно официального толкования положений пунктов 1.2, 1.15 статьи 1, подпункта 4.3.23 пункта 4.3 статьи 4, подпункта 8.1.3 пункта 8.1, подпункта 8.2.1 пункта 8.2 статьи 8, статьи 12 , пункта 19.2 статьи 19, подпункта 20.3.2 пункта 20.3 статьи 20 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц", статьи 2, статьи 19, части первой статьи 20, статьи 28 Закона Украины "О залоге", пункта 8 части первой статьи 346, статей 572, 575, 586, 589, 1046 Гражданского кодекса Украины, статьи 295 Хозяйственного кодекса Украины, подпункта 4.4.1 пункта 4.4 статьи 4 Закона Украины "О налоге с строка погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами"

Об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному обращению полного общества "Ломбард" Коралл" Подус и компания" относительно официального толкования положений пунктов 1.2, 1.15 статьи 1, подпункта 4.3.23 пункта 4.3 статьи 4, подпункта 8.1.3 пункта 8.1, подпункта 8.2.1 пункта 8.2 статьи 8, статьи 12, пункта 19.2 статьи 19, подпункта 20.3.2 пункта 20.3 статьи 20 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц", статьи 2, статьи 19, части первой статьи 20, статьи 28 Закона Украины "О залоге", пункта 8 части первой статьи 346, статей 572, 575, 586, 589, 1046 гражданского кодекса Украины, статьи 295 Хозяйственного кодекса Украины, подпункта 4.4.1 пункта 4.4 статьи 4 Закона Украины "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами"

м. Київ  Справа N 2-48/2010

21 липня 2010 року

N 50-у/2010

     Конституційний Суд України у складі суддів:

     Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,

     Бауліна Юрія Васильовича,

     Бринцева Василя Дмитровича,

     Вдовіченка Сергія Леонідовича,

     Джуня В'ячеслава Васильовича - доповідача,

     Дідківського Анатолія Олександровича,

     Домбровського Івана Петровича,

     Кампа Володимира Михайловича,

     Колоса Михайла Івановича,

     Лилака Дмитра Дмитровича,

     Маркуш Марії Андріївни,

     Мачужак Ярослави Василівни,

     Стецюка Петра Богдановича,

     Ткачука Павла Миколайовича,

     Шишкіна Віктора Івановича,

     розглянув на  засіданні питання про відкриття конституційного провадження  у  справі  за   конституційним   зверненням   повного товариства  "Ломбард  "Корал"  Подус  і  компанія" щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1.2,  1.15 статті 1,  підпункту 4.3.23 пункту 4.3 статті 4,  підпункту 8.1.3 пункту 8.1,  підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8,  статті 12,  пункту 19.2 статті 19, підпункту 20.3.2 пункту 20.3 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22  травня 2003 року N 889-IV (889-15)

(Офіційний вісник України,  2003 р.,  N 28, ст. 1361) з наступними змінами,  статей 2, 19, частини першої статті 20, статті 28 Закону України "Про   заставу"   від   2  жовтня  1992  року  N  2654-XII ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1992  р.,  N  47, ст. 642) з наступними змінами, пункту 8 частини першої статті 346, статей 572, 575, 586, 589,  1046 Цивільного кодексу України (435-15), статті 295 Господарського кодексу України ( 436-15 ), підпункту 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону  України  "Про  порядок погашення   зобов'язань платників податків перед  бюджетами і державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181-III (2181-14) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 259).

     Заслухавши суддю-доповідача Джуня В.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

                        у с т а н о в и в:

     1. Суб'єкт права на конституційне звернення - повне

товариство "Ломбард "Корал" Подус і компанія" (далі-Товариство) - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням  про  офіційне  тлумачення положень пунктів 1.2,  1.15 статті 1,  підпункту 4.3.23 пункту 4.3 статті 4, підпункту  8.1.3 пункту 8.1, підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8, статті 12, пункту 19.2 статті 19, підпункту 20.3.2 пункту 20.3 статті 20 Закону України "Про податок  з  доходів  фізичних  осіб"  від  22 травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) з наступними змінами (далі  -  Закон

N 889), статей 2, 19, частини першої статті 20, статті 28 Закону

України "Про  заставу"  від  2  жовтня  1992   року   N   2654-XII ( 2654-12  ) з наступними змінами (далі - Закон N 2654),  пункту 8 частини першої  статті  346,  статей  572,  575,  586,  589,  1046 Цивільного  кодексу України ( 435-15 ),  статті 295 Господарського кодексу України ( 436-15 ),  підпункту 4.4.1 пункту 4.4  статті  4 Закону   України  "Про  порядок  погашення  зобов'язань  платників податків перед  бюджетами  і  державними  цільовими  фондами"  від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181).

     Практичну необхідність в офіційному тлумаченні Товариство,

посилаючись на припис статті 94 Закону України "Про Конституційний Суд  України" ( 422/96-ВР ),  обґрунтовує тим,  що адміністративні суди та Вищий адміністративний суд України як касаційна  інстанція неоднозначно   застосували  зазначені  законодавчі  положення  при вирішенні податкових спорів.  На підтвердження цього суб'єкт права на  конституційне  звернення  надав  копії рішень адміністративних судів різних інстанцій.

     Так, у справі N АС-27/440-05 за позовом повного товариства

"Корал" (правонаступником якого є Товариство) до Державної

податкової інспекції у Жовтневому районі м. Харкова про визнання

недійсним  податкового повідомлення-рішення Вищий адміністративний суд України своєю ухвалою визнав,  що Товариство не  є  податковим агентом  щодо  фізичних  осіб  заставодавців,  оскільки податковим органом не доведено,  що надані  Товариством  фізичним  особам  на умовах  фінансового  кредиту  під  заставу  рухомого  майна  кошти входять до складу оподатковуваних доходів.

     Натомість у справі N АС-27/837-06 між тими самими  особами  і за   аналогічним   предметом  позову  Вищий  адміністративний  суд України, посилаючись  на  припис  підпункту  4.3.23   пункту   4.3 статті 4  Закону  N  889  (  889-15  ),  визнав,  що  Товариство є податковим  агентом,  але  лише  у  випадках,  коли  виник  об'єкт оподаткування  після  реалізації  ним заставленого майна у вигляді суми коштів,  яка перевищує  розмір  забезпечених  заставою  вимог Товариства до фізичної особи за договором фінансового кредиту.

     Обґрунтовуючи своє клопотання, суб'єкт права на конституційне звернення  посилається  також  на  постанову  Судової   палати   в адміністративних  справах  Верховного  Суду  України від 26 серпня 2008 року у справі  за  його  позовом  до  Броварської  об'єднаної державної  податкової  інспекції,  якою  визнано,  що  ломбарди  є податковим агентом лише  у  випадках,  коли  внаслідок  реалізації заставленого  майна  за договором фінансового кредиту виник об'єкт оподаткування  у  вигляді  надлишку  суми,  яка  залишилася  після задоволення вимог ломбарду.

     Крім того,  Товариством  надано  матеріали  роз'яснень різних державних установ та фахівців з питань податкового права.

     2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від  13  липня  2010  року  відмовила  у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України   "Про   Конституційний  Суд  України"  (  422/96-ВР  )  - невідповідність конституційного  звернення  вимогам,  передбаченим Конституцією   України   (254к/96-ВР), цим  Законом, та непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

     3. Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення щодо  офіційного  тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України є наявність неоднозначного  застосування  положень Конституції  України  (254к/96-ВР)  або законів України судами України,  іншими органами державної влади,  якщо суб'єкт права на

конституційне звернення вважає,  що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод.

     У конституційному зверненні Товариство не аргументувало

твердження про наявність фактів неоднозначного застосування

адміністративними судами положень пунктів 1.2, 1.15 статті 1,

підпункту 4.3.23 пункту 4.3 статті 4,  підпункту 8.1.3 пункту 8.1, підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8, статті 12, пункту 19.2 статті 19, підпункту   20.3.2   пункту   20.3  статті  20  Закону  N  889 ( 889-15 ).  Конституційний Суд України в  Ухвалі  від  12  травня 2010 року   N   31-у/2010   (  v031u710-10  )  зазначив,  що  "під неоднозначним застосуванням    положень    Конституції України (254к/96-ВР) або законів України   слід  розуміти  різне застосування одних  і  тих  же  норм цих правових  актів  судами України, іншими  органами  державної влади за однакових юридично значимих обставин"     (пункт     3     мотивувальної     частини) ( v031u710-10  ).  З  наведених  Товариством  прикладів із судової практики не вбачається однакових юридично значимих обставин.

     Щодо статей 2, 19, частини першої статті 20, статті 28 Закону N  2654  ( 2654-12 ),  пункту 8 частини першої статті 346,  статей 572,  575,  586,  589, 1046 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті  295  Господарського кодексу України ( 436-15 ),  підпункту 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону N 2181  (  2181-14  )  Товариство просить,  по суті,  надати йому юридичну консультацію з питань, що стосуються їх застосування.  Конституційний Суд  України  з  цього приводу неодноразово висловлював свою правову позицію, яка полягає в тому,  що офіційне тлумачення і  застосування  правових  норм  є різними   видами   юридичної   діяльності.  Офіційним  тлумаченням

вважається діяльність компетентного органу  державної  влади  щодо з'ясування  і  роз'яснення  волі  законодавця,  матеріалізованої в нормі права. Правозастосовна діяльність полягає в індивідуалізації правових  норм  щодо  конкретних  суб'єктів  і  випадків,  тобто в установленні фактичних обставин справи і  підборі  правових  норм, які   відповідають   цим   обставинам.   Надання  консультацій  чи роз'яснень  з   цього   приводу   не   належить   до   повноважень Конституційного  Суду України (Ухвала Конституційного Суду України від 31 березня 2010 року N 15-у/2010) ( v015u710-10 ).

     Конституційний Суд України дійшов висновку про наявність

підстав для відмови Товариству у відкритті конституційного провадження за пунктами 2 та  3  статті  45  Закону  України  "Про Конституційний  Суд  України" (422/96-ВР) - невідповідність конституційного  звернення  вимогам, передбаченим Конституцією України   (   254к/96-ВР   ),   цим  Законом,  та  непідвідомчість Конституційному Суду України питань,  порушених у  конституційному зверненні.

     Враховуючи наведене  та  керуючись  статтями  147,  150,  153 Конституції України ( 254к/96-ВР ),  статтями 38, 42, 43, пунктами 2, 3 статті 45, статтями 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України

                          у х в а л и в:

     1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за  конституційним  зверненням повного товариства "Ломбард "Корал" Подус і компанія" щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1.2, 1.15  статті  1,  підпункту 4.3.23 пункту 4.3 статті 4,  підпункту 8.1.3 пункту 8.1,  підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8, статті 12, пункту  19.2  статті  19,  підпункту  20.3.2 пункту 20.3 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) з наступними змінами,  статей 2, 19, частини першої статті 20,  статті 28 Закону України "Про  заставу" від  2  жовтня  1992  року  N  2654-XII  (  2654-12 ) з наступними

змінами, пункту 8 частини першої статті 346, статей 572, 575, 586, 589,  1046  Цивільного  кодексу  України  (  435-15 ),  статті 295 Господарського кодексу України ( 436-15 ),  підпункту 4.4.1 пункту 4.4  статті  4  Закону  України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України  "Про Конституційний Суд України" (422/96-ВР) -невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  цим Законом, та непідвідомчість  Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

     2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 437 гостей и нет пользователей