Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Разъяснение к Положению о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений. Письмо НБУ от 08.01.2003 N45-311/61

Разъяснение к Положению о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений. Письмо НБУ от 08.01.2003 N45-311/61

На многочисленные запросы территориальных управлений Национального банка Украины и банков по вопросам регистрации банков, открытия их филиалов, отделений, осуществления процедуры перерегистрации и регистрации изменений, определенных в Положении о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений (далее - Положение о регистрации), утвержденного постановлением Правления НБУ от 31.08.2001 N375 (z0906-01) (с изменениями), разъясняем.

Підпунктом "а" пункту 9.7 Положення про реєстрацію (z0906-01) передбачено, що у клопотанні банку про надання згоди на відкриття філії має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний код, що встановлюється банком згідно з Положенням про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів (далі-Положення про кодифікацію), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N221 (z0561-02). У зв'язку з тим, що згідно з пунктом 5 Положення про кодифікацію номер філії (сегмент 6 числового ряду реєстраційного коду - NF) заповнюється з електронного Довідника банків України, куди він вноситься фактично після реєстрації новоствореної філії, банк у своєму клопотанні про надання згоди на відкриття філії має зазначити реєстраційний код такої філії, при цьому у сегменті 6 замість трьох цифр має міститися "ХХХ". Після державної реєстрації філії та внесення її до Довідника банків України із присвоєнням Національним банком відповідного коду філії, банку немає потреби повідомляти повний числовий ряд реєстраційного коду такої філії.

     Щодо виконання банками вимог з питань організації бухгалтерського обліку, викладених у пунктах 9.3 та 10.5 Положення про реєстрацію (z0906-01), то відповідність банку цим вимогам має підтверджуватися конкретною інформацією банку із посиланням на відповідні внутрішньобанківські документи (положення, інструкції, технологічні карти, накази тощо). У інформації має бути зазначено про дотримання банком вимог  Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України (затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 N566 (z0056-99), відповідність технічних можливостей програмного забезпечення банку, що використовується для здійснення та обліку операцій, складання звітності, та інше. У разі необхідності Національний банк України може вимагати, а банк повинен надати, будь-які із зазначених документів та інші документи, що підтверджують відповідність банку вимогам Національного банку.

     У разі встановлення під час останньої інспекційної перевірки банку порушень вимог чинного законодавства щодо здійснення та обліку операцій, складання та подання звітності, банк у своїй інформації повинен зазначити про усунення всіх недоліків та порушень із зазначенням строків і посиланням на внутрішньобанківські та інші документи, що підтверджують її проведення.

     Щодо операцій, які мають право виконувати відділення банків згідно з пунктом 10.7 Положення про реєстрацію (z0906-01), інформуємо, що операція, зазначена у підпункті "а" "ведення рахунків", передбачає проведення відділенням банку операцій за клієнтськими рахунками за їх дорученням як у національній, так і в іноземній валюті, у тому числі:

     розрахунково-касове обслуговування (зокрема, видача готівки з рахунка юридичної особи на виплату заробітної плати чи інші потреби, приймання готівки від юридичних та фізичних осіб для зарахування на їх рахунки, видача готівки фізичним особам з їх поточних та депозитних рахунків, приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на вкладний рахунок тощо);

     проведення неторговельних операцій в іноземній валюті за клієнтськими рахунками за їх дорученням (перелік поточних неторговельних операцій, визначений у розділі 6 Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 N527 (z0819-98).

     Якщо клієнт, що обслуговується у відділенні банку, доручає здійснити операцію, яку відділення не має права здійснювати самостійно (наприклад, купівля іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі, купівля цінних паперів за дорученням клієнтів, переказ коштів за кордон тощо), відділення може прийняти відповідні платіжні та інші необхідні документи у свого клієнта та передати їх для безпосереднього виконання до філії чи головного офісу банку (у залежності від підпорядкування відділення).

     Звертаємо особливу увагу на те, що керівники банку, які підписують документи (інформацію, звіти тощо), що направляються до Національного банку України для реєстрації банку, відкриття їх установ, реєстрації/погодження змін до установчих документів, положень про установи банку, погодження керівників, отримання банківської ліцензії або письмового дозволу Національного банку України тощо, згідно з Положенням про реєстрацію (z0906-01) та Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій (затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N275 (z0730-01) несуть персональну відповідальність за достовірність такої інформації. Якщо під час здійснення вступного контролю або у процесі інспекційної перевірки встановлено факти подання до Національного банку України недостовірної інформації, то до банку та/або відповідних його керівників мають бути застосовані адекватні заходи впливу згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства (затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N369 (z0845-01) та Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів (затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 N 563 (z0062-02).

Директор Генерального

департаменту банківського нагляду О.І.Кірєєв

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 195 гостей и нет пользователей