Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

21.02.2018 НБУ - набула чинності Постанова Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України

21.02.2018 НБУ - набула чинності Постанова Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України

На офіціному сайті Національного банку України опубліковано Постанову Про встановлення переліку інформації, що підлягає обовязковому опублікуванню банками України від 15.02.2018 року№11. Постанова встановлює перелік інформації про показники діяльності банків, що підлягає обовязковому опублікуванню.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Постанова була офіційно опублікована 20.02.2018 року.

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України “ПроНаціональний банк України”, статті 60 Закону України “Про банки ібанківську діяльність”, з метою забезпечення інвесторів, вкладників,клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банківПравління Національного банку України постановляє:

1. Визначити такою, що підлягає обов’язковому опублікуванню, інформацію про такі показники діяльності банків:

1) оборотно-сальдовий баланс;

2) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника відповідно до Положення про визначення банкамиУкраїни розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями,затвердженого постановою Правління Національного банку України від30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351);

3) кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями;

4) економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією про порядок регулюваннядіяльності банків в Україні, затвердженою постановою ПравлінняНаціонального банку України від 28 серпня 2001 року № 368,зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за№ 841/6032 (зі змінами) (далі – Інструкція № 368) та Положенням пропорядок установлення Національним банком України лімітів відкритої 15 лютого 2018 року м. Київ № 11Офіційно опубліковано 20.02.2018валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками,затвердженим постановою Правління Національного банку України від12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами) (далі – Положення № 290);

5) нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368.

2. Банкам України публікувати на сторінках власних веб-сайтів інформацію, визначену в пункті 1 цієї постанови, в такі терміни:

1) оборотно-сальдовий баланс за формою, визначеною в додатку 1 до цієї постанови:

за звітний місяць – до 25 числа місяця, наступного за звітним, загрудень – до 01 лютого наступного року;

з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік – до 25 квітня року, наступного за звітним;

2) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника відповідно до Положення № 351, за звітний місяць – до25 числа місяця, наступного за звітним, за грудень – до 01 лютогонаступного року (додаток 2);

3) кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічноїдіяльності, що класифікуються за секціями, – до 01 лютого року, наступногоза звітним (додаток 3);

4) економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням № 290, на01 число кожного місяця – до 10 числа цього місяця (додаток 4);

5) нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368, на 01 число кожногомісяця – до 10 числа цього місяця (додаток 5).

3. Національний банк України публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформацію пропоказники діяльності банків, зазначену в підпунктах 1 – 5 пункту 1 цієїпостанови (у розрізі кожного банку), – після спливу п’яти календарних дніввід термінів, установлених у підпунктах 1 – 5 пункту 2 цієї постанови.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 31 серпня 2017 року № 85 “Проопублікування окремої інформації про діяльність банків України”.

5. Департаменту фінансової стабільності (Ваврищук В. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформаціюпро прийняття цієї постанови.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сологуба Д. Р. та заступника ГоловиНаціонального банку України Рожкову К. В.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 362 гостя та 0 користувачів