Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Мінюст зареєстрував зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами та Положення про Державний реєстр фінансових установ щодо посилення вимог до власного капіталу та приміщення для надання фінансових послуг та ін

16.01.2017 зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 40/29908 розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.12.2016 № 3120 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», яким затверджено зміни до Положення  про порядок надання фінансових послуг ломбардами (розпорядження Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981) та Положення про Державний реєстр фінансових установ (розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003) щодо посилення вимог до власного капіталу та приміщення для надання фінансових послуг та ін.

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.12.2016  № 3120Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 січня 2017 р. 
за № 40/29908

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, пункту 97 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

 

1. Унести до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 року за № 565/10845, такі зміни:

1) у пункті 1.2 розділу 1:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та для зберігання заставленого майна.»;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

підпункт 2.1.6 викласти в такій редакції:

«2.1.6. У повному найменуванні ломбарду має міститись слово «ломбард».

Забороняється використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.»;

підпункт 2.1.8 викласти в такій редакції:

«2.1.8. Мати власну облікову та реєстраційну системи, що відповідають вимогам цього Положення.

Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.»;

підпункти 2.1.102.1.11 викласти в такій редакції:

«2.1.10. Ломбард зобов'язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України „Про господарські товариства” та формувати через знецінення (зменшення корисності) активів відповідний резерв згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

2.1.11. Мати власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень.»;

доповнити розділ після пункту 2.1 новими пунктами 2.2, 2.3 такого змісту:

«2.2. Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду.

2.3. Забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.».

У зв’язку з цим пункти 2.22.3 вважати відповідно пунктами 2.4, 2.5.

2. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за  № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 розділу VIII викласти в такій редакції:

«2) наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 500 тис. гривень.»;

2) доповнити пункт 2 розділу XVII новим абзацом такого змісту:

«ломбард повинен мати в наявності власний капітал у розмірі не менше ніж 1 млн грн на дату подання заяви.».

3. Ломбардам привести свою діяльність у відповідність до підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 року за  № 565/10845, протягом року з дня набрання чинності цим розпорядженням.

4. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.


Голова Комісії

І. Пашко

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 367 гостей та 0 користувачів