Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг – набуло чинності Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у гр

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформацію про реєстрацію в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1309/31177Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах”.

Згідно даних сайту Верховної Ради України зазначене положення набуло чинності та опубліковано в Офіційному віснику України 21.11.2017 року.

Положенням установлюються критерії та нормативи платоспроможності, якості активів та ліквідності, а також вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2017  № 3384


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 жовтня 2017 р. 
за № 1309/31177

Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

Відповідно до пункту 4частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Тимчасово, до припинення окупації окремих територій України, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та Постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII«Про визнання окремих районів, міст, селищ, сіл Донецької та Луганської областей частково окупованими територіями», до складу активів, які належать до 5 групи, не включаються активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них у групі, забезпечені заставою відповідно до Закону України «Про заставу» та які містять три або більше прострочених платежів учасників груп, які проживають або перебувають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Фінансовим компаніям привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення протягом року з дня набрання чинності цим розпорядженням.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

В.о. Голови Комісії

О. Максимчук


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 
08.08.2017  № 3384


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 жовтня 2017 р. 
за № 1309/31177

ПОЛОЖЕННЯ 
про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 4частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Цим Положенням установлюються критерії та нормативи платоспроможності, якості активів та ліквідності, а також вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

адміністратор - фінансова установа, яка на підставі отриманої ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснює діяльність з надання фінансової послуги щодо адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

високоліквідні активи - кошти в касі фінансової установи, на поточних та/або депозитних рахунках (строком до одного року) у банку(ах) та державні цінні папери або цінні папери, випущені під гарантію держави;

відокремлений підрозділ адміністратора (далі - відокремлений підрозділ) - філія, інший відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює функції з надання фінансових послуг від її імені;

група - наперед визначена кількість учасників, періодичні платежі яких об’єднуються адміністратором для придбання товару кожному її учаснику;

договір про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (далі - договір про адміністрування) - укладений в письмовій формі договір, за яким одна сторона (адміністратор) за винагороду зобов’язується забезпечити придбання певного товару другій стороні (учаснику групи) за рахунок об’єднаних періодичних платежів учасників групи, а друга сторона зобов’язується сплатити поточну ціну цього товару шляхом внесення періодичних платежів та винагороду адміністратору;

здійснення діяльності з надання фінансових послуг - провадження фінансовою компанією діяльності, зазначеної в ліцензії, до моменту виконання всіх зобов’язань, передбачених договорами про надання фінансових послуг;

норматив платоспроможності - співвідношення загальної суми власного капіталу фінансової компанії та сумарних активів фінансової компанії, зважених за ступенем ризику;

норматив поточної ліквідності - співвідношення ліквідних активів до поточних зобов’язань;

отримувач товару - учасник групи, який за результатами розподілу товару в групі набув право на отримання товару;

періодичний платіж - грошові кошти, що періодично вносяться учасником групи на окремий поточний рахунок адміністратора в банку для оплати поточної ціни товару відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (далі - внутрішні правила);

постачальник - суб’єкт господарювання, з яким адміністратор уклав договір на постачання товарів учасникам групи за рахунок об’єднаних грошових коштів учасників групи та який передає товари у власність учасників групи;

поточна ціна товару - встановлена постачальником ціна товару у визначений період часу, на основі якої адміністратор розраховує розмір періодичних платежів;

приміщення - нежитлова частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується адміністратором при провадженні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

розподіл товару - процедура, що проводиться адміністратором відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил з метою визначення отримувачів товару;

товар - окрема рухома річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, майнових прав та обов’язків), яка(і) має(ють) чітко визначені технічні (споживчі) характеристики (показники);

учасник групи - фізична та/або юридична особа, з якою адміністратор уклав договір про адміністрування;

фонд групи - сума періодичних платежів, сплачених учасниками певної групи на певну дату, за рахунок яких адміністратор здійснює придбання товару для учасників групи.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 року № 4451), та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

4. Дія цього Положення поширюється на фінансові компанії, які отримали ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

5. Норматив платоспроможності та норматив поточної ліквідності мають розраховуватися фінансовою компанією за станом на кожний останній день місяця, про що робиться запис у спеціальному журналі розрахунків, який ведеться у паперовій та електронній формі.

У разі виявлення у процесі розрахунку порушень нормативів, установлених цим Положенням, фінансова компанія має зробити про це запис у журналі розрахунків та вжити заходів щодо усунення встановленого порушення.

6. Власні активи фінансової компанії - адміністратора мають забезпечувати постійне отримання нею чистого прибутку для формування резервного фонду у розмірі, встановленому законом, якщо інше не визначене установчими документами фінансової компанії.

ІІ. Критерії та фінансові нормативи діяльності фінансових компаній - адміністраторів

1. Статутний капітал фінансової компанії - адміністратора повинен бути сформований відповідно до вимог частини другої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. Фінансова компанія - адміністратор повинна мати та постійно підтримувати власний капітал у розмірі не менше ніж 5 млн гривень.

3. Фінансова компанія - адміністратор зобов’язана постійно підтримувати в процесі здійснення діяльності норматив платоспроможності не менше ніж 10 %.

Для розрахунку нормативу платоспроможності активи фінансової компанії - адміністратора поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження. Активи адміністратора фінансових та періодичні платежі учасників груп, які обліковуються на окремому балансі, поділяються на групи за ступенем ризику:

1 група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

грошові кошти в касі;

кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "А+" за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 665 (далі - національна рейтингова шкала);

державні цінні папери та доходи, нараховані за ними;

активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними;

2 група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках, кредитний рейтинг яких за Національною рейтинговою шкалою нижче ніж "А+", але в межах інвестиційного рейтингу;

грошові кошти в дорозі;

банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах в банках, кредитний рейтинг яких за Національною рейтинговою шкалою - в межах інвестиційного рейтингу;

цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України;

цінні папери іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України та які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, а також за умови, що цінні папери іноземних емітентів перебувають в обігу упродовж останніх 12 місяців до дати розрахунку нормативу адекватності власного капіталу на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній із таких іноземних фондових бірж: NASDAQ OMX, NASDAQ OMX - Copenhagen, NASDAQ OMX - Helsinki, NASDAQ OMX - Iceland, NASDAQ OMX - Riga, NASDAQ OMX - Stockholm, NASDAQ OMX - Tallinn, NASDAQ OMX - Vilnius, NYSE Euronext - Amsterdam, NYSE Euronext - Brussels, NYSE Euronext - Lisbon, NYSE Euronext - New York, NYSE Euronext - Paris, Deutsche Bоrse AG, SIX Swiss Exchange, Irish Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Warsaw Stock Exchange або London Stock Exchange;

3 група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

кошти та банківські метали на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках, які не мають кредитного рейтингу за Національною рейтинговою шкалою або кредитний рейтинг яких за Національною рейтинговою шкалою нижче інвестиційного рейтингу;

активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків;

цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України;

векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України;

активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них у групі, забезпечені заставою відповідно до « та до складу яких не входять прострочені періодичні платежі;

4 група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними;

активи, які є правами вимоги до юридичних осіб та не увійшли до 3 групи;

цінні папери українських емітентів, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України;

векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України, та векселі, видані фізичними особами;

активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них у групі, забезпечені заставою відповідно до Закону України «Про заставу» та які містять не більше двох прострочених періодичних платежів;

сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;

активи, які не увійшли до інших груп активів;

5 група - з коефіцієнтом зваження 150 відсотків:

активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них у групі, забезпечені заставою відповідно до Закону України «Про заставу», та які містять три та більше прострочених платежі;

цінні папери:

обіг яких зупинено - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо емітента яких порушено провадження у справі про банкрутство, затверджено план санації;

щодо емітента яких прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або визнання емітента банкрутом;

щодо яких визнано недійсною емісію цінних паперів такого емітента, скасовано реєстрацію випуску цінних паперів такого емітента;

емітент яких включений до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, оприлюдненого на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо емітента яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про юридичну особу або наявні відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

емітента, стосовно якого прийнято рішення про зупинення торгівлі на будь-якій біржі, - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо активи фінансової компанії одночасно відповідають декільком ознакам, встановленим пунктом 3 цього розділу, що визначають їх належність до груп активів з різним ступенем ризику, такі активи відносяться до групи з більш високим ступенем ризику.

4. Здатність фінансової компанії - адміністратора забезпечити своєчасне виконання своїх поточних зобов’язань визначається нормативом поточної ліквідності:

1) норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до поточних зобов’язань та не повинен бути меншим ніж 100 %;

2) до ліквідних активів при розрахунку нормативу поточної ліквідності включаються:

грошові кошти у касі та у дорозі;

грошові кошти на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках (із строком до 31 дня) у банках, у тому числі періодичні платежі, внесені учасниками групи у поточному місяці, але ще не використані на придбання товарів.

До поточних зобов’язань включаються:

не виконані на кінець звітного місяця зобов’язання щодо придбання товару для учасників групи у поточному місяці, визначені за поточною ціною товару, строк виконання яких настав;

не виконані зобов’язання щодо повернення періодичних платежів учасникам групи у поточному місяці у разі дострокового розірвання договорів про адміністрування, враховуючи термін виплати, зазначений у цих договорах;

інші поточні зобов’язання із строком погашення до 31 дня.

5. Адміністратор повинен сформувати та підтримувати резервний капітал у розмірі, встановленому установчими документами адміністратора, але не менше 25 відсотків його статутного капіталу.

До досягнення встановленого установчими документами адміністратора розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути менше ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку адміністратора за рік.

6. Резервний капітал адміністратора може бути використаний виключно:

на покриття можливої нестачі коштів для придбання товарів у групах у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань учасниками групи;

на повернення коштів учаснику групи у разі розірвання договору про адміністрування;

для повернення грошових коштів учасникам групи у разі ліквідації адміністратора, якщо об’єднаних коштів учасників групи буде недостатньо.

7. Кошти резервного капіталу розміщуються на поточних рахунках адміністратора у банках.

ІІІ. Вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

1. З метою обмеження ризиків за операціями з фінансовими активами при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах адміністратор повинен дотримуватись вимог, визначених цим Положенням.

2. Адміністратор при здійсненні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі зобов’язаний дотримуватися вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»«Про захист прав споживачів»«Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг, цього Положення та внутрішніх правил.

3. Адміністратор зобов’язаний:

формувати капітал та постійно дотримуватися критеріїв і нормативів діяльності відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг;

здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення надійного зберігання та цільового використання об’єднаних грошових коштів учасників групи;

забезпечувати придбання товару учаснику групи в разі повної оплати ним вартості товару та за умови виконання інших зобов’язань за договором про адміністрування по відношенню до адміністратора у строк, встановлений договором, але не пізніше двох місяців з моменту повної оплати вартості товару та виконання інших зобов’язань за договором про адміністрування по відношенню до адміністратора.

4. Адміністратор повинен мати облікову і реєструючу систему, яка має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг у електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення адміністратором журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картки обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку та обов’язково містить таку інформацію:

номер запису за порядком;

дата та номер укладеного договору в хронологічному порядку;

найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - учасника групи;

код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) - учасника групи;

розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дата зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок адміністратора;

дата закінчення строку дії договору (дата анулювання або припинення дії договору).

Картки обліку виконання договорів містять таке:

номер картки;

дата укладення та строк дії договору;

найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - учасника групи;

код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) - учасника групи;

вид фінансового активу, який є предметом договору;

відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

дата отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;

сума грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;

сума винагороди;

сума інших нарахувань згідно з умовами договору;

загальна сума та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки;

графік отримання грошових коштів від учасника групи адміністратора за умови, що договором про надання фінансових послуг передбачено обов’язок учасника групи здійснювати передання грошових коштів адміністратору за графіком;

реквізити документа(ів), який(і) підтверджує(ють) виконання зобов’язань сторін за договором про фінансову послугу (дата та номер платіжного документа, акт виконаних робіт тощо).

Журнал та картки обліку в електронній формі ведуться адміністратором з обов’язковою можливістю роздрукування у будь-який час на вимогу державних органів в межах їх повноважень. Адміністратор має зберігати інформацію із журналу та карток обліку виконання договорів в електронному вигляді так, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації.

Договори на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі зберігаються протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань сторін договору або відмови від договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до договорів вони зберігаються разом з відповідними договорами. Про виконання взаємних зобов’язань сторін за договором має складатись акт виконаних робіт, який підписується всіма сторонами договору.

Облікова та реєструюча система адміністратора має забезпечувати формування інформації та складання звітності.

5. Адміністратор при провадженні діяльності повинен розробити та керуватись внутрішніми правилами, які відповідають вимогам, встановленим законодавством.

6. Керівник адміністратора та головний бухгалтер мають відповідати вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, встановленим Нацкомфінпослуг.

7. Адміністратор повинен мати власний веб-сайт (сторінку) в Інтернеті, на якому оприлюднюються:

інформація, розкриття якої передбачено статтею 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

внутрішні правила;

актуальна інформація про адміністратора та його відокремлені підрозділи (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу вказується в разі наявності такого коду), номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові керівника);

інформація про дату створення та закриття кожної групи та кількість учасників у ній.

8. Адміністратор повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших суб’єктів господарювання, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами.

Приміщення, у якому адміністратор провадить діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати інформацію про всі здійснені операції, пов’язані з адмініструванням фінансових активів для придбання товарів у групах.

Загальна площа приміщення адміністратора має становити не менше 50 кв. м. Таке приміщення має бути обладнане сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією, а також включати окремі кімнати, а саме: операційний зал та архів.

Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом адміністратор повинен мати у власності або в користуванні приміщення площею не менше 10 кв. м за місцезнаходженням такого підрозділу адміністратора.

9. Адміністратор повинен щодня зберігати на окремому електронному носії інформацію про всі здійснені операції, пов’язані з веденням реєстру учасників груп, та в разі необхідності забезпечити відновлення такої інформації.

10. Під час провадження діяльності адміністратор зобов’язаний:

укласти договір з постачальником та визначити поточну ціну товару;

ознайомити учасників групи з внутрішніми правилами, умовами договору про адміністрування та надати учасникам групи інформацію, визначену законодавством;

укласти договір про адміністрування з учасником групи;

сформувати групу;

повідомити учасників групи про її створення;

вести реєстр учасників груп, а також облік періодичних платежів учасників груп;

здійснювати придбання товару та його розподіл між учасниками групи;

забезпечити передачу постачальником товару у власність отримувача товару;

здійснити необхідні заходи для закриття групи.

11. Адміністратор з урахуванням вимог, встановлених законодавством, має право:

отримувати періодичні платежі та винагороду відповідно до умов договорів про адміністрування;

змінювати розмір періодичних платежів на підставі зміни поточної ціни товару, встановленої постачальником;

включати до групи нових учасників замість тих, договори з якими розірвано, із збереженням загальної кількості членів групи, визначеної наказом про створення групи;

укладати з отримувачем товару (учасником групи) або його поручителем договір застави або поруки (у разі наявності такої умови в договорі про адміністрування);

пропонувати учасникам групи провести страхування життя (на випадок смерті, нещасного випадку та/або хвороби), а учасникам групи, що отримали товар, - страхування товару, при цьому право вибору страховика залишається за учасником групи.

12. Адміністратор укладає договір поставки з постачальником на постачання товарів для учасників групи. Договір поставки може бути укладений до або після формування групи, але цей договір має набути чинності до початку внесення учасниками групи періодичних платежів.

Договір поставки повинен обов’язково містити:

положення про те, що адміністратор є фінансовою установою, що здійснює діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах і діє в інтересах учасників групи (отримувачів товарів);

перелік документів, що надаються постачальником адміністратору для підтвердження поточної ціни товару та її зміни, а також строки надання таких документів;

перелік документів, що надаються адміністратором постачальнику для передачі товару у власність отримувача товару, та строки надання таких документів;

порядок та строки передачі постачальником товару у власність отримувача товару.

13. Адміністратор до укладення з учасником групи договору про адміністрування зобов’язаний ознайомити його з внутрішніми правилами, умовами договору про адміністрування та надати учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

14. При укладанні договору про адміністрування адміністратор зобов’язаний надати учаснику групи інформацію про місцезнаходження адміністратора та місцезнаходження відокремлених підрозділів адміністратора, де можуть обслуговуватися учасники групи. У разі зміни місцезнаходження адміністратора або зміни місцезнаходження відокремлених підрозділів адміністратора адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про це учасників групи протягом семи робочих днів з дати прийняття такого рішення адміністратором. У такому повідомленні має бути зазначено нове місцезнаходження адміністратора або відокремленого підрозділу адміністратора.

15. Договір про адміністрування має відповідати вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також обов’язково містити такі положення:

найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) та інші реквізити сторін договору;

дата та номер рішення про видачу ліцензії;

предмет договору про адміністрування;

строк дії договору про адміністрування;

найменування товару (марка, модель);

кількість учасників групи;

поточна ціна товару, умови та порядок її зміни;

кількість періодичних платежів;

визначення умов, механізмів надання учаснику групи права на отримання товару та терміну отримання товару після надання такого права;

права сторін договору (у тому числі право учасника групи, який не отримав товар, односторонньо відмовитись від договору про адміністрування);

обов’язки сторін договору (у тому числі обов’язок учасника групи сплачувати періодичні платежі та винагороду адміністратору на умовах, в порядку та в строки, передбачені договором про адміністрування, та обов’язки адміністратора забезпечити адміністрування групи так, щоб учасники групи були забезпечені правом на отримання товару на умовах договору про адміністрування, а також придбати товар для учасника групи та забезпечити його передачу постачальником у власність учасника групи в строки та на умовах, що передбачені договором про адміністрування);

розрахунок періодичних платежів та винагороди адміністратора;

повна майнова відповідальність адміністратора перед учасником групи за невиконання адміністратором зобов’язань за договором про адміністрування, наслідком чого стало невиконання усіма або окремими учасниками групи обов’язків зі сплати періодичних платежів, які мають надходити у фонд групи;

відповідальність сторін договору за невиконання або неналежне виконання умов договору про адміністрування, у тому числі у разі припинення адміністратора;

процедура отримання товару учасником групи;

максимальний строк отримання товару учасником;

порядок вирішення спорів між сторонами договору про адміністрування;

порядок зміни умов договору про адміністрування;

порядок припинення дії договору про адміністрування;

порядок дострокового розірвання договору за ініціативою учасника групи, що не отримав товар, який передбачає умову про те, що адміністратор у разі отримання від учасника групи, що не отримав товар, заяви про дострокове розірвання договору про адміністрування повертає суму періодичних платежів, сплачену таким учасником у фонд групи, не пізніше одного року з дати отримання адміністратором такої заяви, а у разі, коли дата закриття групи настає раніше ніж через один рік з дати отримання адміністратором заяви про дострокове розірвання договору, - не пізніше двох місяців з дати закриття групи;

порядок дострокового розірвання договору за ініціативою адміністратора;

інші умови за згодою сторін договору.

До договору про адміністрування додається довідка, складена адміністратором у довільній формі, про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами, яка підписана учасником групи.

Зміни до договору про адміністрування оформлюються додатковим договором до чинного договору.

16. Договори про адміністрування разом з усіма додатками зберігаються адміністратором протягом п’яти років після припинення сторонами всіх зобов’язань за ними, але не менше трьох років з дати закриття відповідної групи.

17. Договір про адміністрування може бути розірваний в порядку, передбаченому законодавством України. У такому випадку адміністратор має виконати зобов’язання перед учасниками групи, зокрема передбачені пунктами 28, 29 цього розділу.

18. Кінцевий термін дії всіх договорів про адміністрування є однаковим для всіх учасників, що належать до однієї групи.

19. Учасники об’єднуються адміністратором у групи за принципом однаковості товару згідно з його технічними (споживчими) характеристиками (показниками). Періодичні платежі, сплачені учасниками групи на оплату поточної ціни товару, використовуються адміністратором виключно на придбання товарів, а в разі наявності тимчасово вільних коштів можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках окремо від власних коштів адміністратора.

20. Використання періодичних платежів для інших цілей, крім як на виконання зобов’язань перед учасниками групи, та цілей, передбачених у пункті 19 цього розділу, забороняється.

21. Адміністратору забороняється створювати групи з невизначеною кількістю учасників або змінювати кількість учасників групи після створення групи.

22. Датою створення групи є дата підписання наказу керівником адміністратора про її створення.

Наказ приймається не раніше укладання адміністратором договорів про адміністрування з усіма учасниками відповідної групи.

23. Протягом семи робочих днів з дати створення групи адміністратор письмово повідомляє про це всіх учасників цієї групи. У такому повідомленні зазначається дата створення групи.

24. Внесення учасниками групи періодичних платежів та сплата ними винагороди адміністратору починається після отримання від адміністратора письмового повідомлення про дату створення групи.

25. Після створення групи адміністратор має право включити до неї нового учасника групи у разі:

заміни учасника групи, який вибув, новим учасником групи;

повної сплати новим учасником групи усіх періодичних платежів, здійснених учасником групи, який вибув;

повернення учаснику групи, який вибув, усіх внесених ним періодичних платежів за час перебування у групі відповідно до пункту 29 цього розділу.

26. Кількість учасників групи, що входять до неї, визначається адміністратором так, щоб загальна сума щомісячних періодичних платежів, здійснених учасниками групи, була достатньою для придбання щонайменше однієї одиниці товару.

27. Учасник групи, який не отримав товар, має право односторонньо відмовитися від договору про адміністрування не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дати його укладення шляхом подання відповідної письмової заяви адміністратору.

Якщо учасник групи скористався своїм правом односторонньої відмови від договору про адміністрування, такий договір вважається розірваним і учасник групи звільняється від будь-яких зобов’язань за ним. Усі грошові кошти, сплачені таким учасником групи за договором про адміністрування, підлягають поверненню адміністратором у повній сумі не пізніше тридцяти календарних днів з дати отримання адміністратором заяви від учасника групи про односторонню відмову від договору.

28. При достроковому розірванні договору про адміністрування з учасником групи, який не отримав товар (крім односторонньої відмови учасника групи від договору про адміністрування або заміни учасника групи, який вибув, новим учасником групи), адміністратор повинен повернути учаснику групи суму періодичних платежів, здійснених учасником групи, у строки, порядку та на умовах, визначених договором та цим Положенням. Максимальний строк повернення зазначеної суми не може перевищувати одного року з дати отримання адміністратором заяви учасника групи про дострокове розірвання договору, а у разі якщо дата закриття групи настає раніше ніж через один рік з дати отримання адміністратором заяви учасника групи про дострокове розірвання договору, - не пізніше двох місяців з дати закриття групи.

У разі заміни учасника групи, який вибув, новим учасником групи адміністратор зобов’язаний повернути учаснику групи, який вибув, суму всіх внесених ним періодичних платежів до включення в групу нового учасника.

29. При достроковому розірванні договору про адміністрування з учасником групи, який отримав певний товар, такий учасник повинен сплатити повну поточну ціну товару, що діяла на дату розірвання договору, за мінусом раніше сплачених ним періодичних платежів, та винагороду адміністратору відповідно до договору. У такому випадку втрачають чинність укладені з учасником групи або його поручителем договори застави або поруки.

30. Учасники групи сплачують винагороду адміністратору за надання ним послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та періодичні платежі на умовах, у порядку та строки, визначені договором про адміністрування.

Розмір періодичних платежів визначається адміністратором щомісяця шляхом ділення поточної ціни товару на кількість періодичних платежів.

31. Адміністратор відкриває в обраному ним банку на своє ім’я окремий поточний рахунок, на який будуть зараховуватися періодичні платежі учасників групи, винагорода адміністратора та неустойка (якщо вона передбачена договором про адміністрування).

32. Сплата винагороди адміністратору та внесення періодичних платежів і неустойки здійснюються в національній валюті України.

33. Адміністратору забороняється отримувати інші платежі, крім передбачених цим Положенням, у тому числі неустойку (якщо вона не передбачена договором про адміністрування).

34. У разі зміни поточної ціни товару адміністратор може змінювати розмір періодичних платежів та винагороди, які мають надалі вноситися учасниками групи з дати зміни поточної ціни товару, на умовах, у порядку та строки, визначені у договорі про адміністрування, при цьому раніше сплачена учасниками групи сума періодичних платежів та винагороди не перераховується і не підлягає додатковій оплаті у зв’язку зі зміною поточної ціни товару.

35. Про зміну поточної ціни товару адміністратор письмово повідомляє всіх учасників цієї групи протягом семи робочих днів з дати отримання від постачальника документа, що підтверджує її зміну (далі - дата зміни поточної ціни товару). У такому повідомленні зазначаються: дата зміни поточної ціни товару, нова поточна ціна товару, розмір періодичних платежів та винагороди, які мають надалі вноситися учасниками групи з дати зміни поточної ціни товару.

36. Сплачені учасником групи періодичні платежі не є власністю адміністратора та не можуть бути передані учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування.

37. Адміністратор повинен вести в електронній формі (з можливістю роздрукування інформації) реєстр учасників груп, що має містити таку інформацію:

дата створення групи;

номер або інша ознака групи;

прізвища, імена, по батькові учасників групи;

порядкові номери учасників групи;

паспортні дані або реквізити іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів (серія, номер, дата видачі, ким виданий), учасників групи;

номери договорів про адміністрування, дати їх укладення;

перелік договорів про адміністрування, що розірвані за ініціативою однієї зі сторін;

перелік виконаних договорів про адміністрування;

перелік договорів про адміністрування, що визнані недійсними у встановленому законодавством порядку;

кількість періодичних платежів;

сума періодичних платежів (з наростаючим підсумком), внесених кожним учасником групи;

перелік учасників групи, що мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі не більше двох періодичних платежів, із зазначенням суми прострочених періодичних платежів;

перелік учасників групи, що мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі трьох та більше періодичних платежів, із зазначенням суми прострочених періодичних платежів;

дата закриття групи.

38. У разі створення двох або більше груп адміністратор повинен вести реєстр учасників груп по кожній групі.

39. Адміністратор повинен здійснювати облік періодичних платежів учасників груп на окремому балансі, відокремлено від власних коштів адміністратора.

40. Адміністратор повинен не рідше ніж один раз на місяць придбавати для учасників групи та розподіляти між ними мінімальну кількість одиниць товару, визначену внутрішніми правилами та договорами про адміністрування, але не менше однієї одиниці товару. При цьому сума залишків коштів у фонді групи на кінець кожного місяця не повинна перевищувати поточну ціну товару, що діє у цьому місяці.

41. Учасник групи набуває право на отримання певного товару в постачальника за результатами розподілу цього товару в групі відповідно до внутрішніх правил та договору про адміністрування.

42. Адміністратор письмово повідомляє учасників групи про місце, дату та час проведення розподілу товару.

43. Розподіл товару є відкритим заходом, адміністратору забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо присутності учасників груп під час розподілу товару та засідань комісії з розподілу товару (далі - комісія).

44. Для проведення розподілу товару в групі адміністратором створюється комісія, склад якої визначається адміністратором та затверджується наказом керівника адміністратора.

45. За результатами розподілу товару складається протокол, який підписують усі члени комісії. До протоколу обов’язково вносяться прізвища, імена, по батькові, номери договорів про адміністрування та порядкові номери в групі отримувачів товару, а також можливі заперечення та особливі думки членів комісії.

46. Адміністратор зобов’язаний на письмову вимогу учасника групи (отримувача товару) надати йому копію протоколу, підписаного всіма членами комісії.

47. Після проведення розподілу товару адміністратор виконує передбачені договором про адміністрування та внутрішніми правилами заходи для передачі постачальником товару у власність отримувача товару.

48. Адміністратор укладає договір застави з отримувачем товару або договір поруки з поручителем отримувача товару, якщо така умова визначена в договорі про адміністрування.

49. Якщо відповідно до умов договору про адміністрування адміністратор укладає договір застави з отримувачем товару або договір поруки з поручителем отримувача товару, але у визначений в договорі строк ця умова не виконана з вини отримувача товару або його поручителя, адміністратор може анулювати право на отримання товару таким отримувачем товару та проводить розподіл цього товару відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил.

50. Після припинення дії всіх договорів про адміністрування з учасниками цієї групи адміністратор закриває групу. Датою закриття групи є дата підписання відповідного наказу керівником адміністратора, але не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати закінчення строку дії договору про адміністрування.

51. Протягом п’яти робочих днів з дати закриття групи адміністратор надсилає Нацкомфінпослуг засвідчений підписом керівника адміністратора список учасників цієї групи.

Директор 
департаменту регулювання 
та нагляду за наданням 
фінансових послуг 
фінансовими компаніями

Г. Павленко

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг - https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 179 гостей та 0 користувачів