Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг – набуло чинності Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном дл

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю”. Положення зареєстровано Мін'юстом України від 25.10.2017 № 1311/31179.

Згідно даних сайту Верховної Ради України Положення набуло чинності та опубліковано в Офіційному віснику України 21.11.2017 року.

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2017  № 3386


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції  України 
25 жовтня 2017 р. 
за № 1311/31179

Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Відповідно до пункту 4частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього пункту 6 розділу III Положення, який набирає чинності з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

В.о. Голови Комісії

О. Максимчук


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 
08.08.2017 № 3386


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції  України 
25 жовтня 2017 р. 
за № 1311/31179

ПОЛОЖЕННЯ 
про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 4частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Цим Положенням установлюються критерії та нормативи платоспроможності, якості активів та ліквідності, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових установ - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

високоліквідні активи - кошти в касі фінансової установи, на поточних та/або вкладних (депозитних)рахунках (строком до одного року) у банку(ах) та державні цінні папери або цінні папери, випущені під гарантію держави;

дата створення фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) - це остання з таких дат: дата затвердження Правил ФФБ у встановленому статутом управителя порядку, дата укладання договору за цим ФФБ із забудовником або дата відкриття управителем у банку рахунку ФФБ;

здійснення діяльності з надання фінансових послуг - провадження фінансовою установою діяльності, зазначеної в ліцензії, до моменту виконання всіх зобов’язань, передбачених договорами про надання фінансових послуг;

норматив поточної ліквідності - відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) та короткострокових фінансових вкладень фінансової установи до її поточних зобов’язань;

норматив платоспроможності - співвідношення загальної суми власного капіталу фінансової установи та сумарних активів фінансової установи (у тому числі майна, що перебуває в управлінні управителя та обліковується на окремому балансі), зважених за ступенем ризику;

приміщення - нежитлова частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується управителем при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном та здійснення управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договором управління майном;

управління майном (фінансовими активами) - здійснення юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном (фінансовими активами) від свого імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном;

установник управління майном (далі - установник) - особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»«Про цінні папери та фондовий ринок»Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 року № 4451),та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових установ - управителів.

4. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи, які отримали ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

5. Норматив платоспроможності та норматив поточної ліквідності мають розраховуватися фінансовою установою станом на кожний останній день місяця, про що робиться запис у спеціальному журналі розрахунків, який ведеться в паперовій та електронній формах.

У разі виявлення у процесі розрахунку порушень нормативів, установлених цим Положенням, фінансова установа - управитель має зробити про це запис у журналі розрахунків та вжити заходів щодо усунення встановленого порушення.

II. Критерії та фінансові нормативи діяльності фінансової установи - управителя

1. У процесі діяльності фінансової установи - управителя поточне співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу фінансової установи - управителя не може становити більше ніж п’ятдесят.

2. Фінансова установа - управитель зобов’язана постійно підтримувати в процесі здійснення діяльності норматив платоспроможності не меншим ніж 8%, норматив поточної ліквідності - не меншим ніж 20%. При розрахунку зазначених нормативів фінансова установа - управитель має враховувати таке:

норматив поточної ліквідності розраховується фінансовою установою - управителем без урахування активів та зобов’язань ФФБ та ФОН.

Для розрахунку нормативу платоспроможності активи фінансової установи - управителя поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження. Активи фінансової установи - управителя та майно, що перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі, поділяються на групи за ступенями ризику:

1 група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

грошові кошти у касі та у дорозі;

гроші на поточних рахунках у банках;

цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

2 група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

банківські метали;

грошові кошти на депозитних рахунках у банках;

активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків;

3 група - з коефіцієнтом зваження 30 відсотків:

нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України;

акції, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

облігації та іпотечні облігації українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4 група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

цінні папери, які не увійшли до 2 та 3 груп;

права вимоги до юридичних та фізичних осіб, які не увійшли до 2 групи;

5 група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків - для інших видів активів та майна.

IІІ. Вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

1. З метою обмеження ризиків за операціями з фінансовими активами при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю управитель повинен дотримуватись вимог, визначених цим Положенням.

2. Управитель при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю  зобов’язаний дотримуватися вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про захист прав споживачів»«Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг, цього Положення та внутрішніх правил.

3. Власні активи фінансової установи мають забезпечувати постійне отримання фінансовою установою чистого прибутку для формування резервного фонду в розмірі, встановленому законом, якщо інше не визначено установчими документами фінансової установи.

4. Резервний фонд управитель має постійно тримати у високоліквідних активах та може використовувати для виконання зобов’язань фінансової установи - управителя перед установниками управління майном.

5. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду фінансової установи передбачається установчими документами, але не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку фінансової установи, що має бути встановлено відповідним документом фінансової установи, затвердженим згідно з установчими документами.

6. Фінансова установа - управитель ФФБ зобов’язана забезпечити виконання своїх зобов’язань перед установниками управління майном відповідно до Правил ФФБ і укладеного договору, постійно підтримуючи в процесі здійснення своєї діяльності оперативний резерв в розмірі не менше ніж 5% коштів, залучених від установників управління майном.

Оперативний резерв фінансова установа - управитель ФФБ формує (поповнює) за рахунок коштів установників управління майном протягом трьох робочих днів після їх надходження. У разі проведення фінансовою установою - управителем виплат установникам управління майном з оперативного резерву на умовах Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ фінансова установа - управитель поповнює цей резерв не пізніше ніж у місячний строк після дати здійснення таких виплат за рахунок коштів, які надійшли на його вимогу від забудовника у випадках, передбачених договором між управителем і забудовником.

Кошти оперативного резерву розміщуються в банках, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 665.

7. Управитель повинен мати облікову та реєструючу систему, яка має забезпечувати облік та реєстрацію договорів управління майном в електронній та паперовій формах. Реєстрація договорів управління майном здійснюється шляхом ведення управителем журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картки обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку та має обов’язково містити таку інформацію:

1) номер запису за порядком;

2) дата та номер укладеного договору;

3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - установника управління майном;

4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)) - установника управління майном;

5) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дата зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок управителя;

6) дата закінчення строку дії договору (дата анулювання або припинення дії договору).

Картки обліку виконання договорів мають містити таку інформацію:

1) номер картки;

2) дата укладення та строк дії договору;

3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - установника управління майном;

4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)) - установника управління майном;

5) вид фінансового активу, який є предметом договору;

6) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

дата отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;

сума грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;

сума винагороди;

сума інших нарахувань згідно з умовами договору;

загальна сума та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки;

графік отримання грошових коштів від установника управління майном управителем за умови, що договором про надання фінансових послуг передбачений обов’язок установника управління майном здійснювати передавання грошових коштів управителю за графіком;

7) реквізити документа(ів), який(і) підтверджує(ють) виконання зобов’язань сторін за договором про фінансову послугу (дата та номер платіжного документа, акт виконаних робіт тощо).

Журнал та картки обліку в електронній формі ведуться управителем з обов’язковою можливістю роздрукування в будь-який час на вимогу державних органів у межах їх повноважень. Управитель має зберігати інформацію із журналу та карток обліку виконання договорів в електронній формі так, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

У разі необхідності управитель може доповнити журнал та картки обліку додатковою інформацією, крім визначеної у цьому пункті.

Договори управління майном зберігаються протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань сторін договору або відмови від договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до договорів вони зберігаються разом з відповідними договорами. Про виконання взаємних зобов’язань сторін за договором має складатись акт виконаних робіт, який підписується всіма сторонами договору.

Облікова та реєструюча система управителя має забезпечувати формування інформації та складання звітності.

8. Управитель зобов’язаний надати Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати:

1) створення ФФБ:

довідку банку в довільній формі про відкриття управителем поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ управителя; дати відкриття та номера поточного рахунку) для здійснення обліку грошей (грошових коштів) ФФБ виду А або Б;

прошиту та засвідчену підписом керівника реєстраційну картку про створення ФФБ згідно з додатком 1 до цього Положення у паперовій, а також в електронній формах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися наявними в управителя документами (копіями документів);

2) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

копію свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

прошиту та засвідчену підписом керівника реєстраційну картку про створення ФОН згідно з додатком 2 до цього Положення у паперовій, а також в електронній формах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися наявними в управителя документами (копіями документів);

довідку банку в довільній формі про відкриття управителя поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ управителя; дати відкриття та номера поточного рахунку) для здійснення обліку коштів ФОН;

3) підписання останнього з договорів із забудовником відповідно до вимог статей 9, 10, 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» - інформацію про забудовника ФФБ/ФОН згідно з додатком 3до цього Положення у паперовій та електронній формах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг;

4) прийняття уповноваженим органом управителя рішення про заміну забудовника - інформацію про прийняте управителем рішення щодо заміни забудовника в довільній формі;

5) прийняття управителем рішення про подання до суду позовної заяви щодо передачі ФФБ в управління іншій установі - інформацію про прийняте рішення із зазначенням причин його прийняття;

6) надходження до управителя інформації про прийняття забудовником рішення про подання до суду позовної заяви - інформацію про прийняте забудовником рішення, а також про причини його прийняття (у разі наявності);

7) отримання управителем письмового повідомлення про введення об’єкта будівництва в експлуатацію від забудовника - інформацію в довільній формі про введення об’єкта будівництва в експлуатацію із зазначенням реквізитів (номер, дата) повідомлення Забудовника та реквізитів документа, який підтверджує введення об’єкта будівництва в експлуатацію;

8) збільшення термінів введення об’єкта будівництва в експлуатацію більше ніж на 90 днів - інформацію в довільній формі із зазначенням реквізитів (номер, дата) повідомлення Забудовника;

9) прийняття управителем рішення про припинення ФФБ та/або ФОН - інформацію про прийняте рішення та виконані зобов’язання перед установниками майна в довільній формі.

9. Управитель до відкриття фінансування об’єкта будівництва щодо кожного створеного ним ФФБ має отримати від забудовника всі документи, які передбачені в договорі між ними, у тому числі визначені статтею 16 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

10. Управитель не проводить залучення коштів установників управління майном до ФФБ та/або ФОН у разі прийняття ним рішення щодо заміни забудовника, який здійснює будівництво об’єктів будівництва за цим фондом, до укладання договорів відповідно до вимог статей 9, 10 та 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

11. Договори управителя з установниками, забудовниками, затверджені управителем Правила ФФБ та/або ФОН не повинні містити умов, які суперечать одна одній, та положень з неоднозначним трактуванням і мають відповідати вимогам законодавства на дату створення фонду.

12. З метою належного виконання управителем вимог статей 18, 32 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо контролю за виконанням забудовником зобов’язань за договором управителя із забудовником управитель повинен:

1) здійснювати фінансування кожного об’єкта будівництва в порядку, визначеному договором управителя із забудовником, та відповідно до графіка фінансування, який є невід’ємною частиною цього договору;

2) здійснювати постійний контроль за достовірністю інформації, наданої у звітності забудовника управителю ФФБ, та за результатами здійснення контролю за кожним звітом, поданим забудовником, складати акт виконання профінансованих робіт.

Акт виконання профінансованих робіт складається керівником управителя або комісією з уповноважених працівників управителя в довільній формі, але має обов’язково розкривати питання щодо:

цільового використання коштів, переданих управителем забудовнику відповідно до його заявок та виконання графіка будівництва;

можливих ризиків у роботі забудовника, виявлених у процесі здійснення контролю;

недоліків (за наявності) у роботі забудовника з виконання умов та обов’язків забудовника за договором, а також пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

висновку за результатами здійснення контролю стосовно можливості подальшого фінансування об’єкта будівництва за заявкою забудовника.

Акт виконання профінансованих робіт обов’язково повинен містити фотозображення об’єкта будівництва станом на день його складання.

13. Якщо в процесі здійснення управителем контролю за виконанням забудовником умов та обов’язків за договором було виявлено факти нецільового використання забудовником коштів, перерахованих управителем для фінансування конкретного об’єкта будівництва, та/або ризики в роботі забудовника, які можуть призвести до невиконання ним своїх обов’язків за договором, управитель має здійснити всі визначені законодавством заходи щодо захисту інтересів установників управління майном та зменшення чи усунення факторів, що призвели до появи ризиків у роботі забудовника, а також письмово повідомити про це:

Нацкомфінпослуг - у п’ятиденний строк з моменту складання акта контролю;

довірителів та забудовника за цим об’єктом будівництва - в місячний строк з моменту складання акта контролю.

14. Управителю забороняється поширення в будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містять неправдиві відомості про його діяльність.

15. Управитель має виконувати свої зобов’язання перед установниками управління майном у порядку та строки, установлені законодавством, договорами та Правилами ФФБ/ФОН.

Заступник начальника 
управління - 
начальник відділу реєстрації, 
ліцензування, дозвільних 
процедур та моніторингу 
впливу регуляторних актів 
на ринку установ НПЗ 
і управителів ФФБ та ФОН 
управління регулювання 
та нагляду за установами 
накопичувального пенсійного 
забезпечення та управителів 
ФФБ та ФОН

І. Хоружа

 

Додаток 1 
до Положення про обов’язкові критерії 
та фінансові нормативи, а також вимоги, 
що обмежують ризики в діяльності 
фінансових компаній - управителів 
при здійсненні діяльності із залучення 
коштів установників управління майном 
для фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з нерухомістю 
(підпункт 1 пункту 8 розділу ІІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
про створення ФФБ

 

Додаток 2 
до Положення про обов’язкові критерії 
та фінансові нормативи, а також вимоги, 
що обмежують ризики в діяльності 
фінансових компаній - управителів 
при здійсненні діяльності із залучення 
коштів установників управління майном 
для фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з нерухомістю 
(підпункт 2 пункту 8 розділу ІІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
про створення ФОН

 

Додаток 3 
до Положення про обов’язкові критерії 
та фінансові нормативи, а також вимоги, 
що обмежують ризики в діяльності 
фінансових компаній - управителів 
при здійсненні діяльності із залучення 
коштів установників управління майном 
для фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з нерухомістю 
(підпункт 3 пункту 8 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ 
про забудовника ФФБ/ФОН

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг - https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 124 гостя та 0 користувачів